Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x5 + x

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm trí tuệ sáng tạo Âm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x5 + x

*

*

(x^5+x-1)

(=x^5+x^4-x^4+x^3-x^3+x^2-x^2+x-1)

(=left(x^5-x^4+x^3 ight)+left(x^4-x^3+x^2 ight)-left(x^2-x+1 ight))

(=x^3left(x^2-x+1 ight)+x^2left(x^2-x+1 ight)-left(x^2-x+1 ight))

(=left(x^3+x^2-1 ight)left(x^2-x+1 ight))


*

Ủng hộ phương pháp khác:v

(x^5+x-1\=left(x^5+x^2 ight)-left(x^2-x+1 ight)\=x^2left(x^3+1 ight)-left(x^2-x+1 ight)\=x^2left(x+1 ight)left(x^2-x+1 ight)-left(x^2-x+1 ight)\=left(x^2-x+1 ight)left(x^3+x^2-1 ight))


*

Bài 1: a) Tính 3x. (x-1)

b) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử x3 - 2x2 + x

c) Tính giá trị biểu thức x2 - 2xy - 9z2 + y2 . Trên x = 6; y = -4; z = 30


Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

1) x3 - 7x + 6

2) x3 - 9x2 + 6x + 16

3) x3 - 6x2 - x + 30

4) 2x3 - x2 + 5x + 3

5) 27x3 - 27x2 + 18x - 4


Giá trị của a để nhiều thức 2x² – 3x + a phân chia hết mang lại đa thức x – 2 là42–23Số đo mỗi góc của lục giác phần nhiều là60º120º108º100ºKết trái phân tích nhiều thức x² – x – 6 thành nhân tử là(x + 3)(x – 2)(x – 3)(x + 2)(x + 6)(x – 1)(x – 6)(x + 1)Kết quả phân tích đa thức 5x³ – 10x²y + 5xy² thành nhân tử là– 5x(x + y) ²5x(x – y) ²x(x + 5y) ²x(5x – y) ²Khai triển hằng đẳng thức (x – 2y) ² ta được:x² + 4y² – 4xyx² – 2xy + 4y²x² – 2xy + 2y²x² – 4xy + y²Chọn câu vấn đáp đúngTứ giác có hai đường chéo cánh vuông góc là hình...
Đọc tiếp

Giá trị của a để đa thức 2x² – 3x + a phân tách hết mang lại đa thức x – 2 là

4

2

–2

3

Số đo mỗi góc của lục giác số đông là

60º

120º

108º

100º

Kết quả phân tích đa thức x² – x – 6 thành nhân tử là

(x + 3)(x – 2)

(x – 3)(x + 2)

(x + 6)(x – 1)

(x – 6)(x + 1)

Kết trái phân tích đa thức 5x³ – 10x²y + 5xy² thành nhân tử là

– 5x(x + y) ²

5x(x – y) ²

x(x + 5y) ²

x(5x – y) ²

Khai triển hằng đẳng thức (x – 2y) ² ta được:

x² + 4y² – 4xy

x² – 2xy + 4y²

x² – 2xy + 2y²

x² – 4xy + y²

Chọn câu vấn đáp đúng

Tứ giác tất cả hai đường chéo vuông góc là hình thoi

Hình thoi là tứ giác có toàn bộ các góc bằng nhau

Hình bình hành có một đường chéo cánh là con đường phân giác của một góc là hình vuông

Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông

Một mảnh vườn hình vuông có chu vi là 28m. Diện tích của miếng vườn kia là

49cm²

56m²

784m²

49m²

Rút gọn biểu thức M = x³ – 8 – (x – 1)(x² + x + 1), ta được

2x³– 9

2x³ – 7

– 7

– 9

*

13cm

7,5cm

6,5cm

10cm

*

Khi x = –2 thì A = 5

Khi x = 1 thì A = 8

Khi x = –1 thì A có mức giá trị nhỏ dại nhất bởi 4

A có luôn luôn có giá trị âm


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánPhép nhân cùng phép chia các đa thức
1
0

x^4+2x^3+6x-9 Phân tích đa thức thành nhân tử

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánPhép nhân và phép chia những đa thức
3
0

Phân tích nhiều thức thành nhân tử

(xy^2+dfrac14x^2y^4+1)

(16xy^2-8x^2y^4-1)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánPhép nhân cùng phép chia các đa thức


Xem thêm: Star - Ca(Hco3)2 + Naoh = Caco3 + Na2Co3 + H2O

1
0

Phân tích nhiều thức thành nhân tử

(x^2left(x^2-6 ight)-x^2+9)


Xem chi tiết
Lớp 8ToánPhép nhân và phép chia những đa thức
1
0

Đa thức x 2 – 1 được so sánh thành nhân tử là:

A. (x – 1)(x + 1)

B. (x + 1)(x +1)

C. (- x – 1)(x +1)

D. X(x – 1)


Xem chi tiết
Lớp 8ToánPhép nhân và phép chia những đa thức
5
0

Cho đa thúc A= 2x^4+3x^3-4x^2-3x+2 với đa thức B= x+2

1) làm cho tính phân chia đa thức A đến đa thức B.

2) Hãy phân tích đa thức yêu quý của phép phân chia đa thức A đến đa thức B thành nhân tử.

 


Xem chi tiết
Lớp 8ToánPhép nhân cùng phép chia những đa thức
1
0

Phân tích đa thức thành nhân tử:

(left(x+y+z ight)^3-x^3-y^3-z^3)


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánPhép nhân cùng phép chia các đa thức
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Một Khu Vườn Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Là 480M Chiều Dài Hơ, Just A Moment

Khoá học trên OLM (olm.vn)