WE ALWAYS CELEBRATE OUR WEDDING ANNIVERSARY WITH_________BOTTLE OF CHAMPAGNE

     
an expensive white or pink fizzy (= with bubbles) wine made in the Champagne area of Eastern France, or, more generally, any similar wine. Champagne is often drunk to celebrate something


Bạn đang xem: We always celebrate our wedding anniversary with_________bottle of champagne

The champagne corks were popping (= bottles of champagne were opened) when Guy got his new job. 盖伊找到新工作时,砰砰打开了一瓶又一瓶瓶香槟酒。
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ dongan-group.com.vn.Học những từ chúng ta cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


In the sagittal section the thorax will be narrow và the abdomen protuberant, a configuration that has given rise to lớn the expression "champagne-cork appearance".
But how raddled the object of our attentions looks the next morning when the champagne has given way khổng lồ a hangover.
Moreover, recall that end-stress is also possible in the lexicon - precedented by an exceptional class of nouns such as champagne và bamboo.
His schemes are exposed as hollow, his inclinations - towards feasts of looted mock-turtle soup, champagne & cigars - as gluttonous và cowardly.
những quan điểm của các ví dụ quan yếu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên dongan-group.com.vn dongan-group.com.vn hoặc của dongan-group.com.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*
Xem thêm: Bộ Đề Năm Gian Nhà Cỏ Thấp Đọc Hiểu, Lời Bài Thơ Thu Ẩm (Nguyễn Khuyến)

*

*

cải cách và phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép
reviews Giới thiệu năng lực truy cập dongan-group.com.vn English dongan-group.com.vn University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tả Về Căn Phòng Của Mình Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Mô Tả Về Căn Phòng Bằng Tiếng Đức

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語