Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh về trường học

     

Tả Về Ngôi Trường Bằng Tiếng Anh Có Dịch ❤️️ 15 Bài Hay ✅ Tham Khảo Những Bài Văn Tiếng Anh Đặc Sắc Miêu Tả Hình Ảnh Mái Trường Thân Thương.


Cách Tả Ngôi Trường Bằng Tiếng Anh

Dưới đây là hướng dẫn cách tả ngôi trường bằng tiếng Anh với những ý chính cơ bản cần trình bày trong quá trình làm bài. Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Đoạn văn/ bài văn giới thiệu về trường học bằng tiếng Anh bao gồm những ý chính sau:

What’s your school’s name/ address? – Tên trường & Địa chỉHow is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như thế nào? (miêu tả chung về ngôi trường)How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – Số lượng giáo viên, học sinh, lớp học và số tầng.How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – Miêu tả giáo viên và học sinh.What do you like the best about your school? – Điều gì ở ngôi trường khiến bạn thích nhất

Tham khảo những mẫu câu về chủ đề trường học được hướng dẫn trong video sau:


Cùng với bài văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh, gửi tặng bạn