VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH TIẾNG ANH

     

Great Wall of China, The great wall of china là các bạn dạng dịch số 1 của "Vạn Lý ngôi trường Thành" thành giờ đồng hồ Anh. Câu dịch mẫu: hệt như cách họ sản xuất kim tự tháp cùng Vạn Lý trường Thành sống Trung Quốc. ↔ Same way they built the pyramids & the Great Wall of China.


Giống như phương pháp họ chế tạo kim tự tháp với Vạn Lý ngôi trường Thành sống Trung Quốc.

Same way they built the pyramids & the Great Wall of China.


*

*

Vài phần của các chòm dải ngân hà rộng với dài đến nỗi bọn chúng trông giống như những bức vạn lý ngôi trường thành.

Bạn đang xem: Vạn lý trường thành tiếng anh


NGƯỜI ta bảo rằng bề dài tổng cộng của nó cấp mười lần bề dài của Vạn Lý trường Thành bên Trung Quốc.
Nhưng với một bạn không nói giờ Trung, thì đồ vật tiếng này là bất khả xâm phạm giống như Vạn lý trường thành vậy.
“Ai thay đổi không khí, từ tuyến đường Wall Street cho đến Vạn Lý trường Thành..., đều yêu cầu lo nghĩ về mối mối đe dọa này”.
“Everyone who breathes air, from Wall Street to lớn the Great Wall . . . , needs to lớn worry about this risk.”
Mới đây trung quốc còn chào làng kết quả khảo sát cho biết thêm Vạn Lý trường Thành dài ra hơn nữa nhiều so với chào làng trước trên đây .
China recently announced the results of a state survey which found the Great Wall is considerably longer than first thought .
Bắc Kinh thông tin sẽ mở cửa hai phần bắt đầu của Vạn Lý ngôi trường Thành của trung quốc nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu tăng vọt của du khách .
Beijing has announced that it will open two new parts of the Great Wall of China to lớn meet high tourist demand .
Die Chinesische Mauer (Vạn lý trường thành) (1946) nêu ra dongan-group.com.vnễn ảnh loài người sẽ bị diệt chủng bởi chủ yếu bom nguyên tử vừa mới được con bạn phát minh.
The Chinese Wall (Die Chinesische Mauer) which appeared in 1946, explores the possibility that humanity might itself be eradicated by the (then recently invented) atomic bomb.

Xem thêm: Read The Following Passage And Mark The Letter Abc Or D O, The Ability To Weep Is A Uniquely Human Form Of


Bạn biết đấy, chúng tôi đã nói chuyện với một người bạn của tôi về dongan-group.com.vnệc áp dụng mặt của Kim từ bỏ Tháp với Vạn Lý ngôi trường Thành làm dongan-group.com.vnệc Trung Quốc.
You know, we"ve been talking to lớn a friend of mine about using the side of the Great Pyramid and the Great Wall of China.
Royal bị Pháp và media quốc tế chỉ trích bởi vì cái gọi là "làm xấu đi ngôn ngữ Pháp" trong một soundbite trên Vạn lý trường thành sinh hoạt Trung Quốc.
Royal was criticised by French and international truyền thông by what was called "mangling the French language" in a soundbite delivered on the Great Wall of China.
Pháo đài Ranikot còn gọi là Vạn Lý trường Thành của Sindh cùng được coi là một một trong những pháo đài lớn nhất thế giới, với chu dongan-group.com.vn khoảng chừng 32 kilômét (20 mi).
Ranikot Fort is also known as The Great Wall of Sindh & is believed to be the world"s largest fort with a circumference of approximately 26 kilometres (16 mi).
Tôi tìm thấy Jewishdoc57 một chàng trai đẹp trai và nói chuyện hay ghê khủng, anh ấy đã leo núi Phú Sĩ, và đã và đang đi dọc từ Vạn Lý ngôi trường Thành.
I found Jewishdoc57 who"s incredibly good-looking, incredibly well-spoken, he had hiked Mt. Fuji, he had walked along the Great Wall.
Năm 1931, Brod biên tập một tuyển chọn tập văn xuôi và những truyện chưa xuất bạn dạng thành cuốn "Vạn Lý ngôi trường Thành Trung Hoa" (Beim Bau der Chinesischen Mauer), theo tên một truyện trong đó.

Xem thêm: Viết Bài Văn Nghị Luận Đất Nước Ta Có Nhiều Tấm Gương Học Sinh Nghèo Vượt Khó


In 1931, Brod edited a collection of prose and unpublished stories as Beim Bau der Chinesischen Mauer (The Great Wall of China), including the story of the same name.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M