Ước gì sông rộng một gang

     
Ước gì sông rộng một gang, Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi.a. Lời ước muốn của cô gái nói với chàng trai :sông rộng một gang không thực, ý tưởng độc đáo muốn rút ngắn, thu hẹp khoảng cách không gian Ước mơ táo bạob. Chiếc cầu - dải yếm :- một sáng tạo nghệ thuật độc đáo trong ca dao - chiếc cầu (ẩn dụ): nơi gặp gỡ, hò hẹn - dải yếm (hoán dụ): mềm mại, duyên dáng; trái tim rạo rực yêu thươngHình ảnh gần gũi, táo bạo mà đằm thắm đầy nữ tính Ước muốn mãnh liệt trong tình yêuKết tinh vẻ đẹp của tâm hồn người lao độngvà cách nói ý nhị của họ trong tình yêu“ Muối ba năm muối đang còn mặn Gừng chín tháng gừng hãy còn cay Đôi ta nghĩa nặng tình dày Có xa nhau đi nữa ba vạn sáu ngàn ngày mới xa.”
*

Bài ca là lời của cô gái, bày tỏ một ước mơ trong tình yêu đôi lứa. Chỉ có hai câu lục bát mà đủ diễn tả một tình yêu thiết tha, mãnh liệt.

Bạn đang xem: ước gì sông rộng một gang

Bài ca mở đầu bằng hình ảnh con sông. Con sông cách trở lứa đôi nên em và chàng khó gặp gỡ. Nhưng có hề gì, “yêu nhau mấy núi sông cũng trèo”- Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"! Tuy nhiên, “lội” cũng là một sự khó khăn rồi: Nếu “bắc cầu” thì lứa đôi gặp gỡ sẽ dễ dàng hơn. Cho nên cô gái “ước gì sông rộng một gang”. Sông mà rộng chỉ một gang, cách nói cường điệu tạo nên một sự vô lí thú vị. Vô lí cho nên mới phải “ước”. Sự vô lí trong điều mơ ước diễn tả điều có lí của tình yêu. Sông chỉ một gang thì cô gái mới có thể “bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi”.

Cây cẩu - dải yếm là một hình tượng đặc sắc của bài ca. Cây cầu là một trong những mô-típ nghệ thuật quen thuộc và đặc sắc của ca dao, gắn chặt với đời sống tình cảm phong phú, mãnh liệt nhưng cũng hết sức tế nhị, duyên dáng của người bình dân Việt Nam. Mô-típ này xuất phát từ cuộc sống dân dã của người bình dân. Làng quê Việt Nam nơi nào mà chẳng có sông rạch, chẳng có một chiếc cầu. cầu là phương tiện giao thông, cầu cũng là không gian trữ tình, là nơi gặp gỡ, hò hẹn của trai gái. cầu đi vào ca dao,, trở thành biểu tượng của tình yêu, ước mơ của tình yêu. Người bình dân thổ lộ tình yêu của mình trong hình ảnh những chiếc cầu bắc qua sông. Không phải là cầu tre, cầu gỗ, những chiếc cầu này độc đáo hơn nhiều. Khi thì là cành hồng.

Hai ta cách một con sông,

Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang.

Khi thì là cành trầm:

Cách nhau có một con đầm,

Muốn sang anh bẻ cành trầm cho sang.

Xem thêm: Hai Số Nguyên Tố Cùng Nhau Là Gì ? Toán Học Lớp 6 Bài Tập Vận Dụng

Cành trầm lá dọc lá ngang,

Đố người bên ấy bước sang cành trầm.

Lạ hơn nữa là cái cầu - mồng tơi:

Gần đây mà chẳng sang chơi,

Để em ngắt ngọn mồng tơi bắc cầu.

Sợ rằng chàng chả đi cầu,

Cho tốn công thợ, cho sầu lòng em.

Đến bài ca này, cái cầu - dải yếm lại càng lạ hơn nữa. Đây mới đúng là cái cầu của người con gái chủ động bắc cho người mình yêu, nó vượt qua mọi sự ràng buộc của lễ giáo phong kiến ngày xưa. Nó táo bạo, mãnh liệt, và cũng thật trữ tình, ý nhị, bởi nó là cái dải yếm, cái vật mềm mại luôn quấn quýt bên thân hình người con gái, trở thành biểu tượng riêng của người con gái. Người con gái muốn dùng cái vật thân thiết, gần gũi nhất của mình để bắc cầu mời mọc người mình yêu. Cành hồng, cành trầm, ngọn mồng tơi còn là những cái bên ngoài, còn dải yếm là cái bên trong. Cho nên cái cầu - dải yểm mới thật chân tình, táo bạo, và trở thành cái cầu tình yêu đẹp nhất trong ca dao. Cái dải yếm bình thường đi vào bài ca bỗng trở thành đầy chất thơ của tình yêu.

Xem thêm: Write A Short Essay On My Favourite Movie English Essay, My Favorite Movie

Bài ca giãi bày ước mơ tha thiết và mãnh liệt của người con gái trong tình yêu, qua đó thể hiện vẻ đẹp tình yêu của người lao động: bình dị, mãnh liệt nhưng cũng hết sức tế nhị, duyên dáng.


B\u00e0i ca l\u00e0 l\u1eddi c\u1ee7a c\u00f4 g\u00e1i, b\u00e0y t\u1ecf m\u1ed9t \u01b0\u1edbc m\u01a1 trong t\u00ecnh y\u00eau \u0111\u00f4i l\u1ee9a. Ch\u1ec9 c\u00f3 hai c\u00e2u l\u1ee5c b\u00e1t m\u00e0 \u0111\u1ee7 di\u1ec5n t\u1ea3 m\u1ed9t t\u00ecnh y\u00eau thi\u1ebft tha, m\u00e3nh li\u1ec7t.\n B\u00e0i ca m\u1edf \u0111\u1ea7u b\u1eb1ng h\u00ecnh \u1ea3nh con s\u00f4ng. Con s\u00f4ng c\u00e1ch tr\u1edf l\u1ee9a \u0111\u00f4i n\u00ean em v\u00e0 ch\u00e0ng kh\u00f3 g\u1eb7p g\u1ee1. Nh\u01b0ng c\u00f3 h\u1ec1 g\u00ec, “y\u00eau nhau m\u1ea5y n\u00fai s\u00f4ng c\u0169ng tr\u00e8o”- M\u1ea5y s\u00f4ng c\u0169ng l\u1ed9i, m\u1ea5y \u0111\u00e8o c\u0169ng qua\"! Tuy nhi\u00ean, “l\u1ed9i” c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t s\u1ef1 kh\u00f3 kh\u0103n r\u1ed3i: N\u1ebfu “b\u1eafc c\u1ea7u” th\u00ec l\u1ee9a \u0111\u00f4i g\u1eb7p g\u1ee1 s\u1ebd d\u1ec5 d\u00e0ng h\u01a1n. Cho n\u00ean c\u00f4 g\u00e1i “\u01b0\u1edbc g\u00ec s\u00f4ng r\u1ed9ng m\u1ed9t gang”. S\u00f4ng m\u00e0 r\u1ed9ng ch\u1ec9 m\u1ed9t gang, c\u00e1ch n\u00f3i c\u01b0\u1eddng \u0111i\u1ec7u t\u1ea1o n\u00ean m\u1ed9t s\u1ef1 v\u00f4 l\u00ed th\u00fa v\u1ecb. V\u00f4 l\u00ed cho n\u00ean m\u1edbi ph\u1ea3i “\u01b0\u1edbc”. S\u1ef1 v\u00f4 l\u00ed trong \u0111i\u1ec1u m\u01a1 \u01b0\u1edbc di\u1ec5n t\u1ea3 \u0111i\u1ec1u c\u00f3 l\u00ed c\u1ee7a t\u00ecnh y\u00eau. S\u00f4ng ch\u1ec9 m\u1ed9t gang th\u00ec c\u00f4 g\u00e1i m\u1edbi c\u00f3 th\u1ec3 “b\u1eafc c\u1ea7u d\u1ea3i y\u1ebfm \u0111\u1ec3 ch\u00e0ng sang ch\u01a1i”.\n C\u00e2y c\u1ea9u - d\u1ea3i y\u1ebfm l\u00e0 m\u1ed9t h\u00ecnh t\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1eb7c s\u1eafc c\u1ee7a b\u00e0i ca. C\u00e2y c\u1ea7u l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng m\u00f4-t\u00edp ngh\u1ec7 thu\u1eadt quen thu\u1ed9c v\u00e0 \u0111\u1eb7c s\u1eafc c\u1ee7a ca dao, g\u1eafn ch\u1eb7t v\u1edbi \u0111\u1eddi s\u1ed1ng t\u00ecnh c\u1ea3m phong ph\u00fa, m\u00e3nh li\u1ec7t nh\u01b0ng c\u0169ng h\u1ebft s\u1ee9c t\u1ebf nh\u1ecb, duy\u00ean d\u00e1ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi b\u00ecnh d\u00e2n Vi\u1ec7t Nam. M\u00f4-t\u00edp n\u00e0y xu\u1ea5t ph\u00e1t t\u1eeb cu\u1ed9c s\u1ed1ng d\u00e2n d\u00e3 c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi b\u00ecnh d\u00e2n. L\u00e0ng qu\u00ea Vi\u1ec7t Nam n\u01a1i n\u00e0o m\u00e0 ch\u1eb3ng c\u00f3 s\u00f4ng r\u1ea1ch, ch\u1eb3ng c\u00f3 m\u1ed9t chi\u1ebfc c\u1ea7u. c\u1ea7u l\u00e0 ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n giao th\u00f4ng, c\u1ea7u c\u0169ng l\u00e0 kh\u00f4ng gian tr\u1eef t\u00ecnh, l\u00e0 n\u01a1i g\u1eb7p g\u1ee1, h\u00f2 h\u1eb9n c\u1ee7a trai g\u00e1i. c\u1ea7u \u0111i v\u00e0o ca dao,, tr\u1edf th\u00e0nh bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a t\u00ecnh y\u00eau, \u01b0\u1edbc m\u01a1 c\u1ee7a t\u00ecnh y\u00eau. Ng\u01b0\u1eddi b\u00ecnh d\u00e2n th\u1ed5 l\u1ed9 t\u00ecnh y\u00eau c\u1ee7a m\u00ecnh trong h\u00ecnh \u1ea3nh nh\u1eefng chi\u1ebfc c\u1ea7u b\u1eafc qua s\u00f4ng. Kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 c\u1ea7u tre, c\u1ea7u g\u1ed7, nh\u1eefng chi\u1ebfc c\u1ea7u n\u00e0y \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o h\u01a1n nhi\u1ec1u. Khi th\u00ec l\u00e0 c\u00e0nh h\u1ed3ng.\nHai ta c\u00e1ch m\u1ed9t con s\u00f4ng,\nMu\u1ed1n sang anh ng\u1ea3 c\u00e0nh h\u1ed3ng cho sang.\n Khi th\u00ec l\u00e0 c\u00e0nh tr\u1ea7m:\nC\u00e1ch nhau c\u00f3 m\u1ed9t con \u0111\u1ea7m,\nMu\u1ed1n sang anh b\u1ebb c\u00e0nh tr\u1ea7m cho sang.\nC\u00e0nh tr\u1ea7m l\u00e1 d\u1ecdc l\u00e1 ngang,\n\u0110\u1ed1 ng\u01b0\u1eddi b\u00ean \u1ea5y b\u01b0\u1edbc sang c\u00e0nh tr\u1ea7m.\n L\u1ea1 h\u01a1n n\u1eefa l\u00e0 c\u00e1i c\u1ea7u - m\u1ed3ng t\u01a1i:\nG\u1ea7n \u0111\u00e2y m\u00e0 ch\u1eb3ng sang ch\u01a1i,\n\u0110\u1ec3 em ng\u1eaft ng\u1ecdn m\u1ed3ng t\u01a1i b\u1eafc c\u1ea7u.\nS\u1ee3 r\u1eb1ng ch\u00e0ng ch\u1ea3 \u0111i c\u1ea7u,\nCho t\u1ed1n c\u00f4ng th\u1ee3, cho s\u1ea7u l\u00f2ng em.\n \u0110\u1ebfn b\u00e0i ca n\u00e0y, c\u00e1i c\u1ea7u - d\u1ea3i y\u1ebfm l\u1ea1i c\u00e0ng l\u1ea1 h\u01a1n n\u1eefa. \u0110\u00e2y m\u1edbi \u0111\u00fang l\u00e0 c\u00e1i c\u1ea7u c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi con g\u00e1i ch\u1ee7 \u0111\u1ed9ng b\u1eafc cho ng\u01b0\u1eddi m\u00ecnh y\u00eau, n\u00f3 v\u01b0\u1ee3t qua m\u1ecdi s\u1ef1 r\u00e0ng bu\u1ed9c c\u1ee7a l\u1ec5 gi\u00e1o phong ki\u1ebfn ng\u00e0y x\u01b0a. N\u00f3 t\u00e1o b\u1ea1o, m\u00e3nh li\u1ec7t, v\u00e0 c\u0169ng th\u1eadt tr\u1eef t\u00ecnh, \u00fd nh\u1ecb, b\u1edfi n\u00f3 l\u00e0 c\u00e1i d\u1ea3i y\u1ebfm, c\u00e1i v\u1eadt m\u1ec1m m\u1ea1i lu\u00f4n qu\u1ea5n qu\u00fdt b\u00ean th\u00e2n h\u00ecnh ng\u01b0\u1eddi con g\u00e1i, tr\u1edf th\u00e0nh bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng ri\u00eang c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi con g\u00e1i. Ng\u01b0\u1eddi con g\u00e1i mu\u1ed1n d\u00f9ng c\u00e1i v\u1eadt th\u00e2n thi\u1ebft, g\u1ea7n g\u0169i nh\u1ea5t c\u1ee7a m\u00ecnh \u0111\u1ec3 b\u1eafc c\u1ea7u m\u1eddi m\u1ecdc ng\u01b0\u1eddi m\u00ecnh y\u00eau. C\u00e0nh h\u1ed3ng, c\u00e0nh tr\u1ea7m, ng\u1ecdn m\u1ed3ng t\u01a1i c\u00f2n l\u00e0 nh\u1eefng c\u00e1i b\u00ean ngo\u00e0i, c\u00f2n d\u1ea3i y\u1ebfm l\u00e0 c\u00e1i b\u00ean trong. Cho n\u00ean c\u00e1i c\u1ea7u - d\u1ea3i y\u1ec3m m\u1edbi th\u1eadt ch\u00e2n t\u00ecnh, t\u00e1o b\u1ea1o, v\u00e0 tr\u1edf th\u00e0nh c\u00e1i c\u1ea7u t\u00ecnh y\u00eau \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t trong ca dao. C\u00e1i d\u1ea3i y\u1ebfm b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng \u0111i v\u00e0o b\u00e0i ca b\u1ed7ng tr\u1edf th\u00e0nh \u0111\u1ea7y ch\u1ea5t th\u01a1 c\u1ee7a t\u00ecnh y\u00eau.\n B\u00e0i ca gi\u00e3i b\u00e0y \u01b0\u1edbc m\u01a1 tha thi\u1ebft v\u00e0 m\u00e3nh li\u1ec7t c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi con g\u00e1i trong t\u00ecnh y\u00eau, qua \u0111\u00f3 th\u1ec3 hi\u1ec7n v\u1ebb \u0111\u1eb9p t\u00ecnh y\u00eau c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng: b\u00ecnh d\u1ecb, m\u00e3nh li\u1ec7t nh\u01b0ng c\u0169ng h\u1ebft s\u1ee9c t\u1ebf nh\u1ecb, duy\u00ean d\u00e1ng.\n\n\n\n\n\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"3 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":56691,"user":{"id":1,"login_name":"lymai.marclub.tmu