Listen Unit 7: My Neighborhood

     

Lắng nghe đoạn hội thoại giữa Na cùng Nam nhằm biết chúng ta ấy sẽ làm gì và không làm gì, tiếp nối trả lời các câu hỏi và yêu mong được cho. Chú ý cách phân phát âm và cách dùng những từ vựng mới và ngữ pháp thì tương lai đơn. Bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Listen unit 7: my neighborhood

*

LISTEN – UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

Na is new khổng lồ the neighborhood. She’s talking with phái mạnh about what she going to vì on the weekend. Look at the advertisement of " What is on this week. (Na là fan mới sinh sống vùng này. Cô ấy đang rỉ tai với phái mạnh về phần nhiều gì cô ấy sắp đến làm vào trong ngày nghi vào cuối tuần này. Hãy xem quãng cáo về "Cái gì được chiếu tuần này? ”)

1. Listen to lớn the conversation. Then fill the blank in each of the advertisement with one phrase from the box. (Hãy nghe hội thoại rồi điền vào mỗi chỗ trống trong pr sau một các từ tương thích cho vào khung.)

Giải:

The New ComerThe Town GroundEnglish Speaking contestThe Culture House

Nội dung bài xích nghe:

Na: Hi. Nam.Nam: Hello, Na. What are you going to bởi vì this weekend?Na: I"m not sure. I just don’t know what to do & where to go in this new neighborhood.Nam: Why don"t we look at “What"s on this week?” in the newspaper.Na: Good idea. Can you suggest what I should do?Nam: vì chưng you like movies? There"s a new film at the Millennium Cinema.Na: What’s that? The New Comer, Australian film. I’ve seen this film before. I saw it on Star Movies.Nam: You did?Na: Yes. Here, the photo exhibition at the Culture House sounds exciting!Nam: But it does not open during the weekend. & you can not go lớn the English Speaking contest either. It is on Thursday. Ah, yes. Here, soccer, a match between Le do school & Quang Trung school, the best U15 teams in our province. I will definitely go and see it with Ba and Minh.Na: Where vày they play?Nam: At the Town Ground. This is a very special sự kiện in town. I can tell you. Bởi vì you lượt thích to join us?Na: Oh. Yes. I’d love to. I’ve never been to lớn a soccer match before. It must be fun to watch a real match at the stadium.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Tin Học Lớp 4 Cuối Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 4 2021


Xem thêm: Lập Dàn Ý Bài Bếp Lửa Sưởi Ấm Một Đời, Cho Đề Bài: Bếp Lửa Sưởi Ấm Một Đời


& I’d like to visit the Town Ground, too.Nam: Great. I"ll tell Mirth and Ba khổng lồ come to lớn your home and we all go together. Remember the match starts at 4 pm, but we must be there by 3.30 if we don"t want to lớn miss the opening show.

Dịch:

Na: Xin chào. Nam.Nam: Xin chào, Na. Cậu đã làm các gì vào vào ngày cuối tuần này?Na: Mình không chắc. Tôi chỉ không biết phải làm cái gi và đi đâu trong thành phố mới này.Nam: trên sao chúng ta không xem "Có gì trong tuần này?" vào tờ báo.Na: Ý giỏi đấy. Cậu hoàn toàn có thể đề xuất xem bản thân nên làm những gì không?Nam: Cậu yêu thích phim điện ảnh không? tất cả một bộ phim truyện mới tại rạp chiếu phim Millennium.Na: cái gì vậy? The New comer, một bộ phim truyền hình Úc. Mình đã xem tập phim này trước đây. Mình đã xem nó bên trên Star Movies.Nam: Cậu coi rồi sao?Na: Ừ. Đây này, cuộc triển lãm ảnh tại nhà Văn hoá nghe có vẻ như thú vị!Nam: tuy nhiên nó không open vào cuối tuần. Với cậu cũng bắt buộc đến cuộc thi tranh biện giờ Anh. Nó diễn ra vào trang bị Năm. Ah, có rồi. Nhẵn đá, một trận đấu giữa trường Lê Đỗ với trường học Quang Trung, team U15 rất tốt trong thức giấc của chúng ta. Mình chắc chắn sẽ đi thuộc với cha và Minh.Na: Họ chơi ở đâu?Nam: tại Town Ground. Đây là một trong những sự khiếu nại rất đặc biệt quan trọng trong thị trấn. Mình nói cách khác cho cậu. Cậu cũng muốn tham gia với chúng tớ không?Na: Oh. Có. Mình siêu muốn. Mình trước đó chưa từng được xem một trận đấu đá bóng trước đây. Thật thú vị lúc chứng kiến tận mắt trận đấu thiệt sự tại sảnh vận động. Cùng mình vẫn muốn đến thăm Town Ground.Nam: xuất xắc vời. Mình đã nói với Minh và bố về nhà của cậu với tất cả bọn họ sẽ đi cùng nhau. Hãy nhớ trận đấu bắt đầu lúc 4 giờ chiều, nhưng họ phải ở kia 3:30 nếu họ không muốn bỏ dở buổi trình diễn.

2. Listen to lớn the conversation again and kiểm tra (✓) the correct box for True, False or No Information. (Nghe đoạn hội thoại đợt tiếp nhữa và đánh dấu (✓) vào ô phù hợp. Đúng, không nên hoặc không tồn tại thông tin)

Giải:

True

False

No Information

a) mãng cầu does not know the neighborhood very well. (Na đo đắn nhiều về khu dân cư.)

b)Na doesn’t lượt thích movies. (Na không thích hợp xem phim)

c) na will go khổng lồ the photo exhibition this weekend. (Na vẫn đi mang đến buổi triển lãm hình ảnh vào cuối tuần.)

d) na won"t go to lớn the English speaking contest. (Na sẽ không còn đi đến hội thi tranh biện giờ đồng hồ Anh.)

kimsa88
cf68