Unit 4 Lớp 9: Listen And Read

     

Bạn học sẽ được nghe một quãng hội thoại tiếp đến tìm những câu hỏi xuất hiện nay trong bài xích nghe. Phần này sẽ giúp đỡ bạn học rèn luyện năng lực nghe mang ý chủ yếu và phần yêu cầu tìm. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 4 lớp 9: listen and read

*

LISTEN và READ – UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam?Lan: Yes ..., I have.Paola: Were the questions difficult?Lan: Well, they were quite hard.Paola: Did you pass?Lan: I’m not sure. The examiner didn’t tell me.Paola: What questions did she ask you?Lan: First she asked me what my name was, và where I came from. Paola: They were easy for you, weren"t they?Lan: ... Then she asked me why I was learning English, ... & if I spoke any other languages.Paola: Go on.Lan: ... Then she asked me how I learned English in my country.... Và she asked how I would use English in the future.Paola: What else did she ask you?Lan: Oh, Paola! Let me try lớn remember! ... Ah, she asked me what aspect of learning English I found most difficult.Paola: Is that all, Lan?Lan: Oh. There were a lot of other questions. She also asked me lớn read a passage.Paola: What did she say in the end?Lan: I’m trying khổng lồ remember...Oh, yes! Exactly she said “If you want khổng lồ attend the course, you must pass the written examination.Good luck!”Paola: It’s terrible. Lan. I don’tthink I will be able to pass the exams.Lan: Don’t worry, Paola.

Xem thêm: Top 10 Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Văn, Top 10 Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Việt Năm 2021


Xem thêm: Khi Trẻ Bị Sốt Có Nên Đóng Bỉm Không ? Lưu Ý Chăm Sóc Trẻ Khi Bị Sốt


Everything will be all right.

Dịch bài:

Paola:Chào Lan! bạn thi dứt chưa?Lan:Xong rồi.Paola:Các câu hỏi có cực nhọc không?Lan:À, chúng khá khó.Poola:Bạn đỗ chứ?Lan:Mình lần khần (chắc). Giám khảo ko nói.Paola:Cô ấy hỏi bạn những thắc mắc gì vậy?Lan:Trước tiên bà ấy hỏi mình tên bản thân là gì cùng mình quê làm việc đâu.Paola:Chúng dễ so với bạn, phải không?Lan:Sau kia bà ấy hỏi mình lý do mình học tập tiếng Anh, ... Với mình vẫn muốn sử dụng ngôn ngữ nào không giống nữa ko trong tương lai.Paola:Cô ấy còn hỏi gì nữa?Lan:Cô ấy hỏi nghỉ ngơi nước của chính mình học tiếng Anh như thế nào. Cùng cô ấy hỏi lại mình áp dụng tiếng Anh ra sao trong tương lai.Paola:Cô ấy còn hỏi chúng ta gì khác nữa không?Lan:Oh, Paola! Đế bản thân nhớ lại xem! À, cô ấy hỏi mình nhận thấy khía cạnh nào của việc học giờ Anh vô cùng khó.Paola:Có bấy nhiêu hả Lan?Lan:Oh. Có rất nhiều câu hỏi khác. Cô ấy yêu mong mình gọi một đoạn văn.Paola:Vậy sau cuối cô ấy nói gì?Lan:Mình đang chũm nhớ ..., à đúng rồi! đúng chuẩn cô ấy nói là "Nếu em mong tham gia khóa huấn luyện này em cần phải đỗ kì thi viết. Chúc em may mắn!"Paola:Khủng khiếp thật, Lan ạ. Mình không nghĩ là mình sẽ rất có thể thi đậu.Lan:Đừng lo, Paola ạ. Mọi vấn đề sẽ ổn thôi.

a. Practice the dialogue with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại với bạn)

b. Answer. What exactly did the examiner ask Lan? Look at the list of questions and check (x) the boxes. (Trả lời câu hỏi. Giám khảo sẽ hỏi Lan phần nhiều gì? chú ý vào bảng liệt kê sau đây và điền vết (x) vào khung.)