UNIT 16 LỚP 11: READING

     
A. READING trang 178 sgk giờ Anh 112. While you read trang 179 sgk tiếng Anh 11B. SPEAKING trang 181 sgk giờ đồng hồ Anh 11C. LISTENING trang 182 sgk giờ Anh 112. While you listen trang 183 sgk giờ Anh 11E. Language Focus trang 185 sgk giờ Anh 112. Grammar trang 185 sgk giờ Anh 11F. Chạy thử YOURSELF F trang 187 sgk tiếng Anh 11H. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 16. The wonders of the world trang 178 sgk giờ đồng hồ Anh 11 bao gồm đầy đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài xích tập tất cả trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 11 với 4 khả năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng kết cấu ngữ pháp, từ bỏ vựng,.. để giúp các em học xuất sắc môn giờ Anh lớp 11, luyện thi thpt Quốc gia.

Bạn đang xem: Unit 16 lớp 11: reading

Unit 16. The wonders of the world – các kì quan nỗ lực giới

A. READING trang 178 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Before you read trang 178 sgk giờ Anh 11

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions.

(Dưới đấy là hai kì quan tự tạo nổi tiếng. Quan sát vào chúng và trả lời các câu hỏi.)

*

1. Can you name these two wonders of the world?

2. Where vị you think they are located?

3. What vì you know about them?

Answer: (Trả lời)

1. These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), and the Taj Mahal.

2. The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, & the Taj Mahal in India.

3. They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. And the Taj Mahal was built from 1630 khổng lồ 1652 by an Indian king.

Tạm dịch:

1. Bạn có thể kể tên mang đến hai kỳ quan nhân loại này? ⇒ nhị kỳ quan liêu là Đại Kim tự tháp Cheop (Khufu), và Taj Mahal.

2. Các bạn nghĩ bọn chúng ở đâu? ⇒ Kim từ tháp Cheop to tướng là sống Cairo, Ai Cập với Taj Mahal làm việc Ấn Độ.

3. Bạn biết gì về chúng? ⇒ bọn chúng được sản xuất làm lăng chiêu mộ cho gia đình hoàng gia. Kim từ bỏ tháp được xây dựng từ thời điểm cách đó hơn 4000 năm. Và Taj Mahal được xây dựng từ năm 1630 cho 1652 vì một vị vua Ấn Độ.

2. While you read trang 179 sgk tiếng Anh 11

Read the passage and then bởi the task that follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và sau đó làm trọng trách tiếp theo.)

THE GREAT PYRAMID OF GIZA

The Great Pyramid of Giza was built by the Egyptian pharaoh Khufu around the year 2560 BC. The purpose of this huge stone pyramid was lớn serve as a tomb when he died và to protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try lớn steal the treasures & belongings there. The Great Pyramid is believed khổng lồ have been built over a 20-year period. First, the site was prepared và then the huge blocks of stone were transported & put in their places.

When it was built, the Great Pyramid was 147 metres high on a base of 230 square metres. It ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries, only to be surpassed in height in the nineteenth century AD. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone, each weighing about 2.5 tons. It has been suggested that there are enough blocks in the three pyramids to lớn build a 3-metre high. 0.3-metre-thick wall around France.

Although it is not known how the blocks were put in place, several theories have been proposed. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.

Today, the Great Pyramid of Giza is enclosed, together with the other pyramids in the tourist region of the Giza Plateau on the west ngân hàng of the River Nile. Also in the area is the museum housing the mysterious Sun Boat, only discovered in 1954 near the south side of the pyramid. The boat is believed khổng lồ have been used to lớn carry the toàn thân of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Dịch bài:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim trường đoản cú Tháp Giza được thành lập bởi các Pharaoh Ai Cập vào thời gian 2560 năm ngoái công nguyên. Mục tiêu của kim từ bỏ tháp bởi đá to đùng này là làm tuyển mộ cho Pharaoh sau thời điểm qua đời và để đảm bảo phòng chôn cất khỏi thời tiết và đông đảo tên trộm cố gắng ăn cắp các kho báu và của cải ở đó. Đại Kim từ bỏ Tháp được hiểu được sản xuất trong khoảng thời hạn 20 năm. Vị trí chế tạo được chuẩn bị đầu tiên và sau đó các khối đá kếch xù được đi lại và đưa vào ghép nối cùng với nhau.

Khi trả thành, Kim từ Tháp cao 147 mét, được đặt lên trên một bệ móng rộng 230 mét vuông. Nó được xếp vào hàng cấu trúc tối đa trên trái đất trong vòng 43 nỗ lực kỉ, chỉ bị thừa qua về chiều cao ở cố gắng kỉ XIX sau Công nguyên. Kết cấu bao hàm khoảng 2 triệu khối đá, mỗi khối nặng khoảng chừng 2,5 tấn. Bạn ta cho rằng khối lượng đá xây bố kim trường đoản cú tháp đầy đủ để thiết kế một tường ngăn thành cao 3m, dày 3m vòng xung quanh nước Pháp.

Mặc dù không một ai biết làm nỗ lực nào các khối đã có được ghép lại cùng với nhau, một vài giả thuyết được đưa ra. Một mang thuyết cho rằng người ta sản xuất một phần đường dốc trực tiếp hoặc xoắn ốc trong quá trình xây dựng Kim trường đoản cú tháp. Trả thuyết đồ vật hai mang đến rằng những khối sẽ được thổi lên và xếp lại với nhau bằng cách sử dụng hàng chục ngàn cánh tay khổng lổ, lực lưỡng.

Ngày nay, Đại Kim từ bỏ Tháp Giza đã được xây rào bí mật xung quanh cùng với các Kim trường đoản cú Tháp khác trong khu vực vực phượt của đồng bằng Giza bên trên bờ phía Tây của sông Nile. Cũng trong khoanh vùng này cũng đều có bảo tàng trưng bày con thuyền Mặt Trời huyền bí được vạc hiện vào năm 1954 gần phía phái nam của Kim trường đoản cú Tháp. Loại thuyền này được hiểu đã được dùng làm chở xác của Khufu trong chuyến du hành cuối cùng của ông xung quanh đất trước khi được chôn cất phía bên trong Kim từ Tháp.

Task 1 trang 180 sgk tiếng Anh 11

The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ vào khung lộ diện trong đoạn văn. Điền vào địa điểm trống một từ mê thích hợp.)

mysterious ramp tomb

chamber spiral wonder

1. Last week we paid a visit to the _______ of an unknown mandarin.

2. The movie was about a _______ of the world.

3. A _______ is needed at the exit và entrance for wheelchairs users.

4. The Queen’s private _______ is not opened to lớn public.

5. It’s not known why Beson disappeared in _______ circumstances.

6. A snail’s shell is _______ in form.

Answer: (Trả lời)

1. Tomb2. Wonder3. Ramp
4. Chamber5. Mysterious6. Spiral

Tạm dịch:

1. Tuần trước, công ty chúng tôi đã mang lại thăm một ngôi tuyển mộ của một vị quan không nổi tiếng.

2. Bộ phim truyện nói về một kỳ quan lại của nỗ lực giới.

3. Một dốc thoải là cần thiết tại lối ra với lối vào cho những người sử dụng xe cộ lăn.

4. Ngôi nhà riêng của đàn bà hoàng ko được mở đến công chúng.

5. Ko biết vì sao Beson mất tích trong thực trạng bí mật.

7. Vỏ ốc bao gồm dạng xoắn ốc.

Task 2 trang 180 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated and when was it built?

2. How high and large was the Great Pyramid of Giza?

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid?

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid?

5. According to lớn the passage, what is the boat believed khổng lồ have been used for?

Answer: (Trả lời)

1. It is located on the west bank of the River Nile and it was built around the year 2560 B.C.

2. It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

3. The purpose of this huge stone Pyramid was khổng lồ serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died và to protect the burial chamber from the weather & from thieves who might try khổng lồ steal the treasures and belongings there.

4. It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms to lớn lift và place the blocks of stone.

5. The boat is believed khổng lồ have been used to lớn carry the body toàn thân of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Tạm dịch:

1. Kim trường đoản cú tháp Giza nằm chỗ nào và được xuất bản khi nào? ⇒ Nó vị trí bờ phía tây của sông Nile với nó được xây dựng vào mức năm 2560 trước Công nguyên.

2. Kim từ tháp Giza phệ và cao bao nhiêu? ⇒ Nó cao khoảng chừng 147 mét bên trên một nền rộng lớn 230 mét vuông.

3. Mục tiêu của Kim tự tháp đá lớn tưởng này là gì? ⇒ mục tiêu của Kim trường đoản cú tháp đá đẩy đà này là để giao hàng như một ngôi chiêu mộ khi Pharaoh Ai Cập Khufu qua đời và để đảm bảo an toàn phòng mai táng khỏi thời tiết và từ phần đông kẻ trộm bao gồm thể nỗ lực ăn cắp kho báu và đồ đạc ở đó.

4. Người Ai Cập cổ đại kiến tạo Kim tự Tháp như thế nào? ⇒ người ta cho rằng Ai Cập cổ đại sử dụng dốc thẳng hoặc xoắn ốc / hoặc cánh tay lực lưỡng nhằm nâng với đặt khối đá.

5. Theo đoạn văn, cái thuyền được cho là đã được sử dụng để gia công gì? ⇒ Thuyền biết tới đã được áp dụng để mang khung hình của Khufu trong hành trình dài cuối cùng của bản thân trên trái đất trước khi bị chôn vùi bên phía trong kim từ bỏ tháp.

Task 3 trang 180 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Scan the text và say what the following words refer to.

(Đọc lướt đoạn văn với nói phần nhiều từ sau chỉ gì?)

1. Who (line 4) _________.

2. It (line 8) _________.

3. It (line 9) _________.

4. Each (line 12) _________.

Answer: (Trả lời)

1. Who (line 4) refers khổng lồ the thieves.

2. It (line 8) refers lớn the Great Pyramid.

3. It (line 9) refers to lớn the Great Pyramid.

4. Each (line 12) refers to the block of stone.

Tạm dịch:

1. Who (dòng 4) đề cập tới các tên trộm.

2. It (dòng 8) đề cập đến Đại Kim từ tháp.

3. It (dòng 9) đề cập đến Kim tự tháp vĩ đại.

4. Each (dòng 12) đề cập mang đến khối đá.

3. After you read trang 180 sgk giờ Anh 11

Work in pairs. Discuss the question: Which of the wonders of the world bởi vì you prefer and why?

(Làm việc theo cặp. Luận bàn câu hỏi: mình muốn kì quan nhân loại nào và tại sao?)

Answer: (Trả lời)

A: Which of the wonders of the world vày you prefer và why?

B: I prefer Ha Long Bay.

A: Why?

B: Because it is very beautiful and it makes me feel proud of my country.

Reasons:

+ It is very beautiful/wonderful/mysterious/special.

+ It makes me feel proud of my country. (Ex: Ha Long Bay.)

+ It helps me to lớn know much about history.

B. SPEAKING trang 181 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Task 1 trang 181 sgk tiếng Anh 11

The sentences below all appear in the reading passage. Work in pairs. Which sentences express facts (F) & which ones, opinions (O)? Put a tick (✓) in the right column.

(Các câu dưới đều xuất hiện trong bài xích đọc. Thao tác theo cặp. Xác minh các câu câu nào là sự thật (F), câu làm sao là cách nhìn (O). Đặt vệt () vào ô đúng.)

FO
1. The Great Pyramid is believed khổng lồ have been built over a 20-year period.
2. The Great Pyramid was 147 metres high.
3. The Great Pyramid ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries.
4. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone.
5. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded.
6. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.
7. The boat is believed khổng lồ have been used lớn carry the body toàn thân of Khufu in his last joumey on earth before being buried inside the pyramid.

Answer: (Trả lời)

FO
1. The Great Pyramid is believed to lớn have been built over a 20-year period.
2. The Great Pyramid was 147 metres high.
3. The Great Pyramid ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries.
4. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone.
5. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded.
6. A second theory suggests that the blocks were lifted và placed using thousands of huge weight arms.
7. The boat is believed lớn have been used to lớn carry the body of Khufu in his last jouney on earth before being buried inside the pyramid.

Tạm dịch:

FO
1. The Great Pyramid biết đến đã được sản xuất trong khoảng thời hạn 20 năm.
2. The Great Pyramid cao 147 mét.
3. The Great Pyramid được xếp hạng là cấu trúc cao nhất trên trái khu đất trong rộng 43 gắng kỷ.
4. Công trình bao gồm khoảng 2 triệu khối đá.
5. Một triết lý liên quan tới việc xây dựng một phần đường thẳng hoặc xoắn ốc được chỉ dẫn khi triển khai xây dựng.
6. Một định hướng thứ hai cho biết thêm rằng những khối đã được dỡ bỏ và đặt bằng phương pháp sử dụng hàng vạn vũ khí trọng lượng cực kỳ lớn.
7. Thuyền biết đến đã được áp dụng để mang khung hình của Khufu trong chuyến đi cuối cùng của chính mình trên trái đất trước lúc được chôn cất bên trong kim trường đoản cú tháp.

2. Task 2 trang 181 sgk giờ Anh 11

Work in pairs. Tell your partner about some facts và opinions of the Great Pyramid of Giza, using the information in Task I.

(Làm việc theo cặp. Giới thiệu bạn học cùng bạn về một số trong những sự thật và ý kiến về Đại Kim tự Tháp Giza, sử dụng thông tin trong Task 1.)

Answer: (Trả lời)

A: Hi, What are you doing?

B: I’m searching for some wonders of the world.

A: Great. Can you tell me something about the Great Pyramid of Giza?

B: What do you need lớn know about it?

A: Who built the Great Pyramid of Giza?

B: I think the Great Pyramid of Giza was built by a giant.

Tạm dịch:

A: Chào, các bạn đang làm gì đó?

B: Tôi đã tìm kiếm một số trong những kỳ quan tiền của cố gắng giới.

A: thật tuyệt. Bạn cũng có thể cho tôi biết điều gì đó về Kim trường đoản cú Tháp Giza?

B: Bạn cần biết gì về nó?

A: ai đó đã xây dựng Kim tự tháp Giza?

B: Tôi cho là Kim từ bỏ Tháp Giza được xây dựng bởi một tín đồ khổng lồ.

3. Task 3 trang 181 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in groups. Discuss possible answers khổng lồ the following question, using the suggestions below.

(Làm câu hỏi theo nhóm. Thảo luận về câu vấn đáp cho các câu hỏi sau đây, thực hiện các gợi nhắc dưới đây.)

• Who built the Great Pyramid of Giza?

• How long did it take khổng lồ build it?

• Where did the builders find the stones?

• How could they build the Pyramid so high?

Useful language:

– I think /I am sure….

– It is said that …

– The pyramid is said / believed / thought to have been …

– Probably they…

– They must /can / may / might have …

Answer: (Trả lời)

A: How long did it take to lớn build it?

B: It is believed/ said/supposed/thought that the Great Pyramid was built over a 20-year period.

A: Where did the builders find the stones?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought lớn be found in Everest Mountain.

A: How did they transport them?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to lớn be transported by thousands of huge weight arms.

A: How could they build the Great Pyramid of Giza?

B: People say/ think/ believe/ suppose that its construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. The blocks were lifted & placed using thousands of huge weight arms.

Tạm dịch:

• ai đó đã xây dựng Kim tự tháp Giza?

• Mất bao lâu để tạo nó?

• những thợ thiết kế tìm đá sinh hoạt đâu?

• Làm cố kỉnh nào họ rất có thể xây dựng Kim từ tháp cao như thế?

Ngôn ngữ hữu ích:

– Tôi nghĩ về / tôi chắc chắn ….

– Ngươi ta nói rằng …

– Kim từ tháp biết tới / tin cậy / cho rằng …

– chắc rằng họ …

– Họ bắt buộc / hoàn toàn có thể / có thể / rất có thể có …

A: Mất bao thọ để xuất bản nó?

B: bạn ta tin / nói / nghĩ về / cho là Kim từ bỏ tháp lớn lao được kiến thiết trong khoảng thời gian 20 năm.

A: những người thợ xây tìm kiếm đá nghỉ ngơi đâu?

B: phần nhiều viên đá được biết / được hiểu / được cho là rất có thể được search thấy ngơi nghỉ Núi Everest.

A: Họ vận tải chúng như thế nào?

B: phần đa viên đá được cho là / được biết / nghĩ / biết đến được chuyển động bởi hàng chục ngàn cánh tay lực lưỡng.

A: Làm cụ nào nhưng họ hoàn toàn có thể xây dựng Kim từ Tháp Giza?

B: Mọi người nói / nghĩ về / tin / giả sử rằng vấn đề xây dựng một đoạn đường thẳng hoặc xoắn ốc được nảy ra khi quy trình xây dựng được tiến hành. Những khối đã có dỡ vứt và đặt bằng cách sử dụng hàng vạn cánh tay lực lưỡng.

C. LISTENING trang 182 sgk tiếng Anh 11

1. Before you listen trang 182 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Look at the picture và answer the question that follow.

(Nhìn vào bức ảnh và trả lời thắc mắc theo sau.)

*

1. What can you see in the picture?

2. Where bởi you think it is?

3. When did you think it was built?

Answer: (Trả lời)

1. It’s the Great Wall of China.

2. I think it’s located in China.

3. I think it was built around 1368.

Tạm dịch:

1. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy gì trong hình? ⇒ Đó là Vạn Lý Tường Thành.

2. Các bạn nghĩ nó sống đâu? ⇒ mình nghĩ nó sinh hoạt Trung Quốc.

3. Các bạn nghĩ nó được xây khi nào? ⇒ mình nghĩ nó được xây vào lúc năm 1368.

Listen & repeat (Nghe với lặp lại)

man-made wonder Ming Dynasty

magnificense and significance ancient

World Heritage stone roadway

UNESCO Beijing

2. While you listen trang 183 sgk tiếng Anh 11

Task 1 trang 183 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen lớn the passage about the Great Wall of china and fill in the missing information.

(Nghe đoạn văn về Vạn Lý trường Thành của Trung Ouốc và điền vào những thông tin còn thiếu.)

The Great Wall of China

Attraction of the wall– It is said to lớn be visible from (1)________– It was listed as a World Heritage by UNESCO in (2) ________
Construction of the wall– It was mostly built during (3) ________– It took (4) ________ years lớn complete the wall.– Some of its parts were built around (5) ________
Special features of the wall– The length of the wall is (6) ________– The average height of the wall is (7) ________– The ancient people used (8) ________ to build the roadway.

Answer: (Trả lời)

1. The moon 2.1987

3. The Ming Dynasty 4.200

5. 200 B.C 6. 6000km

7. 11 metres 8. Stones

Tạm dịch:

Điểm ham mê của tường thành– bạn ta nói rằng nó hoàn toàn có thể nhìn thấy từ bỏ (1) khía cạnh trăng.– Nó được liệt kê là di sản nhân loại bởi UNESCO vào thời điểm năm (2) 1987.
Kiến trúc của tường thành– Nó gần như được gây ra ở suốt triều đại công ty (3) Minh.– Mất (4) 200 năm để dứt tường thành.– một số phần được xây dựng vào năm (5) 200 trước Công nguyên.
Đặc trưng của tường thành– Chiều lâu năm của tường thành là (6) 6000 km.– độ cao trung bình của tường thành là (7) 11 m.– fan xưa đã sử dụng (8) đá để xây dựng tuyến đường này.

Audio script: (Bài nghe)

THE GREAT WALL OF CHINA

The Great Wall of China, which is said lớn be visible from the moon, winds up và down across deserts, grasslands và mountains of 5 provinces. It is considered as one of the greatest man-made wonders in the world thanks to its magnificence and significance. In 1987, the Great Wall was listed as a World Heritage by UNESCO.

The Great Wall as we see today was mostly built during the Ming Dynasty for defence purposes. It started in 1368 and took 200 years to lớn complete. Some parts of the wall are much older và goes back khổng lồ around 200 B.C. It stretches for about 6,000km from east to west. The wall is about 11 meters high & a stone roadway runs along the vị trí cao nhất of it.

The Great Wall is a symbol of the Chinese nation throughout history. If you prefer lớn see the wall in a relatively natural state, you’d better go to northwest of Beijing. This part of the wall is the best choice because it is still in original state. A visit lớn the Great Wall will certainly bring tourists great excitement in each step of the wall.

Dịch bài:

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Vạn Lý ngôi trường Thành, được đến là hoàn toàn có thể nhìn thấy từ khía cạnh trăng, trải nhiều năm qua sa mạc, đồng cỏ với núi của 5 tỉnh. Nó được coi là một một trong những kỳ quan nhân tạo vĩ đại duy nhất trên thế giới nhờ vào sự long lanh và hoa lệ của nó. Năm 1987, Vạn Lý ngôi trường Thành được UNESCO thừa nhận là di sản cố giới.

Vạn Lý trường Thành như bọn họ thấy thời buổi này chủ yếu đuối được xây dựng trong thời bên Minh vì mục tiêu quốc phòng. Nó bắt đầu vào năm 1368 cùng mất 200 năm để hoàn thành. Một số trong những phần của tường ngăn cũ hơn những và được xây lại khoảng 200 trước công nguyên. Nó trải dài khoảng tầm 6.000km trường đoản cú đông sang tây. Tường ngăn cao khoảng tầm 11 mét cùng một tuyến phố bằng đá xuôi theo đỉnh của nó.

Vạn Lý trường Thành là hình tượng của đất nước Trung Quốc vào suốt kế hoạch sử. Nếu bạn muốn nhìn thấy bức tường này ở 1 trạng thái khá tự nhiên, bạn nên đến phía tây bắc của Bắc Kinh. Phần này của bức tường là việc lựa chọn giỏi nhất chính vì nó vẫn còn trong tâm lý ban đầu. Một chuyến viếng thăm Vạn Lý trường Thành chắc chắn sẽ đem đến cho du khách sự phấn khích kếch xù trong từng bước của bức tường.

Task 2 trang 183 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen to the passage again & answer the questions.

(Nghe đoạn văn một lần nữa và vấn đáp các câu hỏi.)

1. When did the ancient Chinese start building the Great Wall?

2. How many provinces does the wall cover?

3. Why is it considered one of the greatest man-made wonders in the world?

4. Which part of the wall is the best choice for visit? Why?

Answer: (Trả lời)

1. The ancient Chinese started to lớn build the Great Wall in 1368.

2. Five provinces.

3. Because it can be seen from the moon.

4. The part of the northwest of Beijing is the best choice for visit because it is still in its original state.

Tạm dịch:

1. Bạn xưa bước đầu xây dựng Vạn Lý trường Thành lúc nào? ⇒ người xưa bắt đầu xây dựng Vạn Lý ngôi trường Thành năm 1368.

2. Bức tường che phủ bao nhiêu tỉnh? ⇒ 5 tỉnh.

3. Vì sao nó được xem là một trong những kỳ quan nhân tạo vĩ đại độc nhất vô nhị của thế giới? ⇒ cũng chính vì nó có thể được nhìn thấy từ khía cạnh trăng.

4. Phần làm sao của bức tường là sự việc lựa chọn rất tốt để tham quan? tại sao? ⇒ Phần phía tây bắc của Bắc Kinh là sự việc lựa chọn tốt nhất để du lịch tham quan vì nó vấn còn ở trạng thái nguyên sơ.

3. After you listen trang 183 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in groups. Tell your partners why the Great Wall is considered one of the greatest wonders in the world và how it was built.

(Làm câu hỏi theo nhóm. Nói cho chính mình học của khách hàng lí do lý do Vạn Lý ngôi trường Thành được xem như là một trong số những kì quan mũm mĩm nhất trên trái đất và nó được xây dựng như vậy nào?)

Answer: (Trả lời)

A: Why is the Great Wall considered one of the greatest wonders in the world?

B: Because it takes very, very long time lớn complete, about 200 years.

C: & it is said to lớn be visible from the moon & down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It stretches for about 6,000km from east to west.

A: How was it built?

D: It was made of stone, brick, tamped earth, wood, and other materials.

Tạm dịch:

A: tại sao Vạn Lý trường Thành được xem như là một trong số những kỳ quan kếch xù nhất trên cố gắng giới?

B: bởi vì phải mất không hề ít thời gian để hoàn thành, khoảng chừng 200 năm.

C: và nó được mang lại là hoàn toàn có thể nhìn thấy từ phương diện trăng và đi qua sa mạc, đồng cỏ và núi của 5 tỉnh. Nó trải dài khoảng chừng 6.000km từ đông quý phái tây.

A: Nó được xây dựng như vậy nào?

D: Nó được gia công bằng đá, gạch, đất dốc, mộc và những vật liệu khác.

D. WRITING trang 184 sgk giờ Anh 11

Below are some notes made by a visitor khổng lồ the Ponagar Cham Towers in Nha Trang. Use her/ his notes khổng lồ write a report on the visit.

Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Có Nhiệt Độ Sôi Cao Nhất ? Chất Nào Sau Đây Có Nhiệt Độ Sôi Cao Nhất

(Dưới đây là một số ghi chép của một khách viếng thăm Tháp Chàm Ponagar sinh sống Nha Trang. Thực hiện những ghi chép của cô/ anh ấy để viết một trần thuật về chuyến thăm này.)

Answer: (Trả lời)

Last year, during my stay in Nha Trang, I had a brief tour to lớn Ponagar Cham Towers, one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam.

The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the 8th & 13th centuries.

The remaining towers were dedicated lớn different god. The largest tower was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m high tower contains her sandstone statue sitting on Buddha’s throne. The 2.6m high statue has 10 hands, holding specific objects illustrating the power nguồn of Buddha.

The tour to Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired, but the tour was enjoyable, memorable và informative.

Tạm dịch:

Giới thiệu ngắn gọn:

• Tour ngắn mang lại Tháp Chàm Ponagar làm việc Nha Trang

• ví dụ về phong cách xây dựng Chăm ở miền trung Việt Nam

• bao hàm 4 tòa tháp

• nằm tại Đồi Đá Cẩm Thạch, cách Nha Trang 2km về phía bắc

• Được xây đắp từ vậy kỷ 8 mang đến 13

• mỗi tháp dành cho một vị thần không giống nhau

• Tháp lớn nhất cao 22,5m, được xây dựng để tôn vinh Đức bà mẹ Thiên Y, cất tượng sa thạch, ngồi bên trên ngai tiến thưởng của Đức Phật

• Tượng cao 2,6m, với 10 tay, nạm đồ vật, minh họa sức khỏe của Đức Phật

Tóm tắt chuyến thăm:

• kéo dãn 5 giờ

• căng thẳng nhưng thú vị, xứng đáng nhớ

Năm ngoái, trong chuyến đi đến Nha Trang, tôi đã tất cả một chuyến đi ngắn cho Tháp Chàm Ponagar, một trong những ví dụ đẹp tuyệt vời nhất về phong cách thiết kế Chăm ở miền trung Việt Nam.

Tháp Chàm Ponagar bao hàm bốn tòa tháp. Chúng nằm bên trên Đồi Đá Cẩm Thạch, phương pháp Nha Trang 2 km về phía bắc. Bọn chúng được xây dựng giữa thế kỷ 8 cùng 13.

Các tháp còn lại được giành cho thần không giống nhau. Tòa tháp cao nhất được xuất bản để vinh danh Đức mẹ Thiên Y. Tháp cao 22,5m chứa bức tượng bằng đá điêu khắc sa thạch của bà ngồi bên trên ngai vàng của Đức Phật. Bức tượng cao 2,6m gồm 10 tay, giữ các vật thể rõ ràng minh họa sức khỏe của Đức Phật.

Tour phượt đến Tháp Chàm Ponagar kéo dài 5 giờ. Tôi đã tương đối mệt mỏi, nhưng chuyến đi thật thú vị, lưu niệm và cung ứng nhiều thông tin.

E. Language Focus trang 185 sgk giờ đồng hồ Anh 11

– Pronunciation: /ft/ – /vd/ – /fs/ – /vz/

– Grammar:

1. It is said that …

2. People say that …

Tạm dịch:

– phát âm: /ft/ – /vd/ – /fs/ – /vz/

– Ngữ pháp:

1. It is said that …

2. People say that …

1. Pronunciation trang 185 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen và repeat. (Nghe và lặp lại)

Practise reading aloud these sentences. (Thực hành đọc đều câu sau)

1. They are not on the roofs now. They’ve been moved to the ground. Use the lift. I’ll ring lớn say you’ve arrived.

2. I think he’s improved, but he still coughs a lot.

3. We have plenty of laughs. We miss him when he leaves.

4. He loves a nurse. Her name’s Soft. He wants me khổng lồ bring her this gift.

5. He brought me a gift when he arrived.

Tạm dịch:

1. Bây giờ chúng không ở bên trên mái nhà. Chúng đã được chuyển xuống đất. Thực hiện thang máy. Tôi sẽ gọi để thông báo bạn sẽ đến.

2. Tôi suy nghĩ anh ấy đang đỡ hơn, tuy thế anh ấy vẫn ho nhiều.

3. Cửa hàng chúng tôi có tương đối nhiều tiếng cười. Công ty chúng tôi nhớ anh ấy khi anh ta tách đi.

4. Anh ấy yêu thương một y tá. Thương hiệu cô ấy là Soft. Anh ấy mong mỏi tôi mang mang lại cô ấy món vàng này.

5. Anh ấy mang đến tôi một món kim cương khi anh ấy đến.

2. Grammar trang 185 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Exercise 1 trang 185 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it.

(Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa của nó giống như câu ban đầu.)

Example:

It is said that the Great Pyramid of Giza was built over a 20-year period.

The Great Pyramid of Giza is said________.

– The Great Pyramid of Giza is said lớn have been built over a 20-year period.

1. It is said that many people are homeless after the floods.

2. It is thought that the prisoner escaped by climbing over the wall.

3. It is believed that he drove through the town at 90km an hour.

4. It is reported that two people were seriously injured in the accident.

5. It is said that three men were arrested after the explosion.

6. It is expected that the strike will begin tomorrow.

7. It is said that he speaks English very well.

Answer: (Trả lời)

1. Many people are said to be homeless after the floods.

2. The prisoner is thought lớn escape by climbing over the wall.

3. He is believed to drive through the town at 90km an hour.

4. Two people are reported to be seriously injured in the accident.

5. Three men are said lớn be arrested after the explosion.

6. The strike is expected khổng lồ begin tomorrow.

7. He is said khổng lồ speak English very well.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Người ta nói rằng Kim tự Tháp Giza được thiết kế trong khoảng thời gian 20 năm.

Kim tự tháp Giza lớn lao được chỉ ra rằng ________.

– Kim từ bỏ tháp Giza khổng lồ được chỉ ra rằng đã được kiến thiết trong khoảng thời hạn 20 năm.

1. Tín đồ ta nói rằng không ít người dân vô gia cư sau bằng hữu lụt. = không ít người được cho là vô gia cư sau bè bạn lụt.

2. Bạn ta cho rằng tù nhân sẽ trốn thoát bằng cách leo lên tường. = tội nhân nhân được hiểu trốn thoát bằng cách trèo qua tường.

3. Tín đồ ta tin rằng ông đã lái xe pháo qua thị trấn với vận tốc 90km một giờ. = Ông ấy biết tới lái xe cộ qua thị trấn với vận tốc 90km / giờ.

4. Bạn ta thông tin rằng nhị người đã bị thương nặng trĩu trong vụ tai nạn. = Hai người được báo cáo là bị thương nặng trong vụ tai nạn.

5. Bạn ta nói rằng ba người bọn ông đã bị bắt sau vụ nổ. = tía người lũ ông được mang lại là bị tóm gọn sau vụ nổ.

6. Bạn ta dự kiến cuộc bãi công sẽ ban đầu vào ngày mai. = Cuộc bãi khoá dự kiến sẽ ban đầu vào ngày mai.

7. Fan ta nói rằng anh ấy nói giờ đồng hồ Anh vô cùng tốt. = Anh ấy được bảo rằng nói giờ đồng hồ Anh khôn cùng tốt.

Exercise 2 trang 186 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it.

(Viết lại câu làm sao cho nghĩa của nó y hệt như câu ban đầu.)

Example:

People say that he is 108 years old.

He is said_______

– He is said khổng lồ be 108 years old.

1. People think that he is very clever.

2. People believe that the wanted man is living in New York.

3. People know that he is very rich.

4. People suppose that the film is very good.

5. People think that many people were killed in the accident.

6. People think that about a million puppies are born each year.

7. People say that the factories are much worse.

8. People say that those dogs are dangerous.

Answer: (Trả lời)

1. He is thought to lớn be very clever.

2. The wanted man is believed to be living in the New York.

3. He is known to lớn be very rich.

4. The film is supposed khổng lồ be very good.

5. Many people are thought khổng lồ be killed in the accident.

6. About a million puppies are thought khổng lồ be born each year.

7. The factories are said lớn be much worse.

8. Those dogs are said lớn be dangerous.

Tạm dịch:

Thí dụ:

Mọi bạn nói rằng ông ấy 108 tuổi.

Ông ấy sẽ nói rằng… – Ông ấy được nói rằng đã được 108 tuổi.

1. Mọi người nghĩ rằng anh ấy hết sức thông minh. = Anh ấy được hiểu rất thông minh.

2. Mọi người tin rằng người đàn ông bị truy nã đang sống ở New York. = Người đàn ông bị truy hỏi nã được mang lại là đang sinh sống ở New York.

3. Mọi tín đồ biết rằng anh ấy hết sức giàu có. = Anh ấy theo luồng thông tin có sẵn là khôn xiết giàu có.

4. Mọi fan cho rằng bộ phim truyện rất hay. = bộ phim được cho là rất hay.

5. Mọi tín đồ nghĩ rằng không ít người dân đã chầu ông vải trong vụ tai nạn. = nhiều người được cho là bị chầu trời trong vụ tai nạn.

6. Mọi bạn nghĩ rằng khoảng chừng một triệu nhỏ chó được có mặt mỗi năm. = khoảng tầm một triệu bé chó được cho là được xuất hiện mỗi năm.

7. Mọi người nói rằng những nhà thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều. = những nhà vật dụng được mang lại là tồi tệ hơn nhiều.

8. Mọi bạn nói rằng những nhỏ chó kia nguy hiểm. = Những nhỏ chó được hiểu nguy hiểm.

F. Thử nghiệm YOURSELF F trang 187 sgk giờ Anh 11

I. Listening trang 187 sgk giờ Anh 11

Listen lớn the passage about Man in Space and decide whether the statements are True (T) or False (F).

(Nghe đoạn văn về fan trong ngoài hành tinh và quyết định việc các report đúng (T) hoặc không đúng (F).)

Questions

1. The first artificial satellite was launched on 4th October, 1957.

2. Many other heavier Sputniks và rockets have been launched by the former Soviet Union và other countries since that time.

3. The first manned spaceship was launched on 20th April, 1961.

4. Yuri Gagarin, the Soviet pilot, took mankind’s first step into space.

5. This historical event has proved that step by step man can conquer outer space.

Answer: (Trả lời)

1 – T; 2 – F; 3 – F; 4 – T; 5 – T

Tạm dịch:

1. Vệ tinh nhân tạo thứ nhất được phóng vào ngày 4 mon 10 năm 1957.

2. Nhiều một số loại Sputnik với tên lửa nặng nề khác đã có được phóng bởi vì Liên Xô cũ cùng các tổ quốc khác tính từ lúc thời điểm đó.

3. Tàu dải ngân hà có bạn lái thứ nhất được phóng vào ngày 20 tháng bốn năm 1961.

4. Yuri Gagarin, phi công tín đồ Liên Xô, đã bước bước thứ nhất của quả đât vào vũ trụ.

5. Sự kiện lịch sử dân tộc này đã minh chứng rằng mỗi bước con người có thể chinh phục không gian bên ngoài.

Audio script: (Bài nghe)

On 4th October, 1957 Moscow radio broadcast the news of the tremendous achievements, the former Soviet Union launched the world’s first artificial satellite. The Russian word “sputnik” in one day became an international word. Since that time, the former Soviet Union has launched many other heavier sputniks và rockets lớn trail the path of man to lớn the planets and the stars.

The whole world was waiting for the first manned space flight. Few people doubted that it would happen in the former Soviet Union. Nevertheless, the actual flight came as a complete surprise. On 12th April 1961, a Soviet Union pilot, Yuri Gagarin, took mankind’s first step into space. This historical sự kiện has provided that man can reach out và touch the distant stars & discover the secrets of the universe.

Dịch bài:

Vào ngày 4 mon 10 năm 1957, đài phát thanh Moscow phân phát sóng tin tức về rất nhiều thành tựu lớn lớn, Liên Xô cũ sẽ phóng vệ tinh nhân tạo thứ nhất của vậy giới. Từ giờ đồng hồ Nga “Sputnik” trong một ngày đã trở thành một từ quốc tế, tính từ lúc thời điểm đó, Liên Xô cũ vẫn tung ra nhiều Sputnik cùng tên lửa nặng nề hơn nhằm đi theo con phố của con fan tới các hành tinh và những vì sao.

Cả nhân loại đang chờ chuyến bay không gian có người điều khiển đầu tiên. Rất ít người nghi vấn rằng nó sẽ xảy ra ở Liên Xô cũ. Mặc dù nhiên, chuyến bay thực sự đến như một sự ngạc nhiên hoàn toàn. Vào trong ngày 12 tháng bốn năm 1961, một phi công của Liên Xô, Yuri Gagarin, vẫn tiến lao vào vũ trụ của nhân loại. Sự kiện lịch sử vẻ vang này đã hỗ trợ cho bé người hoàn toàn có thể tiếp cận và đụng vào các ngôi sao sáng ở xa và tò mò những kín đáo của vũ trụ.

II. Reading trang 187 sgk giờ Anh 11

Read the passage và answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

In the 19th and 20th centuries many very important discoveries were made in medicine. For example, in 1895 a German doctor named Roentgen developed the X-ray machine. The English scientist Sir Alexander Flemming discovered penicillin, the first antibiotic, in 1928. Antibiotics are drugs that fight diseases in the body. Flemming discovered penicillin growing in mold on an old piece of bread!

Other great improvements have been made in the công nghệ of medicine. Doctors can save people’s lives by giving them a new heart or a new kidney. Hospitals have large computers & machines that help sick people live better lives. Medicine today is very modem, but it is also very traditional in some parts of the world. In đài loan trung quốc and other Asian countries, doctors use acupuncture, a very old method of treating sickness & pain. Acupuncture uses needles khổng lồ help the human body fight pain and disease. Doctors have used this method for thousands of years, and some still use it today.

Dịch bài:

Trong núm kỉ 19 với 20, nhiều sáng tạo rất quan trọng đặc biệt đã được tiến hành trong y học. Ví dụ, vào thời điểm năm 1895, một bác sĩ người Đức tên là Roentgen vạc hiện sản phẩm công nghệ X-quang. Một nhà khoa học Anh là Sir Alexander Flemming phát hiển thị penicillin, chống sinh trước tiên vào năm 1928. Phòng sinh là loại thuốc chống lại bệnh tật trong cơ thể. Flemming phát hiện ra thuốc penicillin cải cách và phát triển trong nấm trên một miếng bánh mì cũ.

Nhiều cách tân tuyệt vời khác đang được thực hiện trong technology y học. Những bác sĩ hoàn toàn có thể cứu mạng nhỏ người bằng cách cho bọn họ một trái tim bắt đầu hoặc một trái thận mới. Bệnh viện có nhiều máy năng lượng điện toán cùng máy móc hiện nay đại rất có thể giúp bạn bệnh sống một cuộc sống thường ngày tốt hơn. Y học thời nay rất hiện đại, mà lại nó cũng theo lối truyền thống ở một số trong những nơi trên cụ giới. Ở trung hoa và các giang sơn khác ngơi nghỉ châu Á, những bác sĩ sử dụng châm cứu, một phương thức rất cổ nhằm điều trị căn bệnh đau nhức. Châm cứu sử dụng kim nhằm giúp cơ thể con fan chống lại sự âu sầu của bệnh tật. Những bác sĩ đang sử dụng cách thức này trong hàng ngàn năm, và một số trong những vẫn còn sử dụng, nó ngày hôm nay.

Questions

1. When were many very important discoveries made in medicine?

2. Who developed the X-ray machine in 1895?

3. When was penicillin, the first antibiotic, discovered?

4. What can doctors do to save people’s lives & help them live better today?

5. What is acupuncture?

Answer: (Trả lời)

1. Many very important discoveries were made in medicine in the 19th & 20lh centuries.

2. A German doctor named Roentgen developed the X-ray machine in 1895.

3. It was discovered in 1928.

4. Doctors can save people’s lives by giving them a new heart or a new kidney. Hospitals have large computers and machines that help sick people live better.

5. It is a very old method of treating sickness và pain. It uses needles to help the human body toàn thân fight pain và disease.

Tạm dịch:

1. Nhiều phát minh đặc trưng trong ngành y được ra đời khi nào? ⇒ những phát minh đặc biệt trong ngành y được ra đời vào cầm kỷ 19 và 20.

2. Ai đó đã phát triển đồ vật X-quang vào thời điểm năm 1895? ⇒ Một chưng sĩ fan Đức tên là Roentgen đã cải tiến và phát triển máy X quang vào thời điểm năm 1895.

3. Lúc nào thì penicillin, nhiều loại kháng sinh đầu tiên, được phạt hiện? ⇒ Nó được phân phát hiện vào năm 1928.

4. Những bác sĩ có thể làm gì để cứu vãn mạng bạn và góp họ sống tốt hơn ngày hôm nay? ⇒ những bác sĩ có thể cứu mạng người bằng cách cho bọn họ một trái tim bắt đầu hoặc một quả thận mới. Cơ sở y tế có máy tính xách tay và máy móc khủng giúp bạn bệnh sống giỏi hơn.

5. Châm cứu là gì? ⇒ Đó là một phương pháp rất cũ nhằm điều trị bị bệnh và đau đớn. Nó thực hiện kim tiêm để giúp khung người con người chống lại đau khổ và bệnh dịch tật.

III. Pronunciation & Grammar trang 188 sgk tiếng Anh 11

a) Listen & put a tick (√) in the right box, paying attention khổng lồ the pronunciation of the underlined part of the word.

(Nghe và ghi lại vào ô đúng, chăm chú đến vạc âm của phần được gạch dưới của từ.)

*

b) Complete the sentences, using question tag.

(Hoàn thành câu, sử dụng thắc mắc đuôi)

1. The seafood is delicious,_________ ?

2. He passed the entrance exams,__________ ?

Answer: (Trả lời)

1. Isn’t it

2. Didn’t he

Tạm dịch:

1. Thủy sản ngon, đúng không?

2. Anh ấy vẫn qua kỳ thi đầu vào, đúng không?

c) Rewrite each of the following sentences in a such way that it means almost the same as the sentence printed before it.

(Viết lại từng câu sau làm sao cho nó bao gồm nghĩa tương tự với câu có sẵn nó.)

1. People think that Jane is very rich.

2. It is said that she won a special prize.

3. People say that he knows five foreign languages.

4. It is thought that the thief got in throuch the kitchen window.

Answer: (Trả lời)

1. Jane is thought lớn be very rich.

2. She is said to have won a special prize.

3. He is said lớn know five foreign languages.

4. The thief is thought lớn have got in through the kitchen window.

Tạm dịch:

1. Mọi fan nghĩ rằng Jane vô cùng giàu có.= Jane được nghĩ rằng hết sức giàu có.

2. Tín đồ ta bảo rằng cô vẫn giành được một giải quánh biệt. = Cô được cho là đã giành được một giải sệt biệt.

3. Mọi bạn nói rằng anh ấy biết năm sản phẩm công nghệ tiếng nước ngoài. = Anh ấy được bảo rằng biết năm thiết bị tiếng nước ngoài.

4. Người ta nhận định rằng tên trộm đang vào vào qua cửa sổ nhà bếp. = tên trộm được cho là đã vào trong qua hành lang cửa số nhà bếp.

IV. Writing trang 189 sgk giờ Anh 11

Write a biography of Mark Twain, using the following information: Known as one of the greatest American writers.

(Viết bài bác tiểu sử về Murk Twain, bằng phương pháp sử dụng những thông tin sau: Được biết đến như là trong những nhà văn bậm bạp nhất của Mĩ.)

Known as one of the greatest American writers

Real name: Samuel Langhorne Clemens

1835: born in Missouri

Childhood: grew up on the banks of the Mississippi River

During Civil War: – started writing

– worked as a newspaperman in Nevada & California

1870: married Olivia Langdon

Career: was also a famous lecturer, travelled around he country, giving talks on a variety of subjects

Works: – best novels: “The Adventures of Tom Sawyer”and “The Adventures of Huckleberry Finn”

– another novel: “Life on the Mississippi”, which told of his adventures on the river boats of his era

1909: last novel was written

1910: died at the age of 75

*

Answer: (Trả lời)

Mark Twain, one of the greatest American writers, was born in Missouri in 1835. His real name was Samuel Langhome Clemens. He spent his childhood on the riversides of the Mississippi River. Twain started writing during the Mississippi River During Civil War. He worked as a newspaperman in Nevada and California. In 1870, he married Olivia Langdon. He was also a famous lecturer & travelled around the country, giving talks on a variety of subjects. The “Life on the Mississippi” told about his adventures on the river boats. Among his novels are best ones: “The Adventures of Tom Sawyer” and “The Adventures of Huckleberry Finn”. He wrote his last novel in 1909, & he died, at the age of 75.

Tạm dịch:

Được nghe biết như giữa những nhà văn to con nhất nước Mỹ

Tên thật: Samuel Langhorne Clemens

1835: sinh tại Missouri

Tuổi thơ: lớn lên trên bờ sông Mississippi

Trong thời Nội chiến: – bắt đầu viết

– làm việc như một công ty báo ngơi nghỉ Nevada và California

1870: kết duyên với Olivia Langdon

Nghề nghiệp: cũng là một giảng viên nổi tiếng, vẫn du hành mọi nước Anh, trao đổi về những chủ đề khác nhau

Tác phẩm: – đái thuyết tuyệt nhất: “Những cuộc xiêu bạt của Tom Sawyer” cùng “Những cuộc cảm giác của Huckleberry Finn”

– một cuốn đái thuyết khác: “Cuộc sinh sống trên sông Mississippi”, kể về cuộc linh giác của ông trên những cái thuyền trên sông của thời đại ông

1909: đái thuyết sau cùng được viết

1910: mất độ tuổi 75

Mark Twain, giữa những nhà văn bậm bạp nhất của Mỹ, có mặt ở Missouri năm 1835. Thương hiệu thật của ông là Samuel Langhome Clemens. Ông đã trải qua thời thơ ấu của bản thân trên kè sông Mississippi. Twain bước đầu viết trong sông Mississippi trong cuộc nội chiến. Ông thao tác làm việc như một công ty báo sinh sống Nevada cùng California. Năm 1870, ông kết thân với Olivia Langdon. Ông cũng là 1 trong những giảng viên khét tiếng và đi khắp đất nước, nói nhiều về các chủ đề không giống nhau. “Cuộc sống trên sông Mississippi” kể về cuộc linh cảm của ông trên những cái thuyền trên sông. Trong những các tiểu thuyết của ông là phần đa cuốn sách hay nhất: “Những cuộc dò ra của Tom Sawyer” với “Những cuộc linh giác của Huckleberry Finn”. Ông viết cuốn tiểu thuyết sau cuối của ông vào năm 1909, với ông tắt thở ở tuổi 75.

G. Vocabulary (Phần trường đoản cú vựng)

TừPhân loạiPhát âmNghĩa
belongingsn/bɪˈlɒŋɪŋz/đồ dùng, đồ đạc
burialn/ˈberiəl/sự mai táng, chôn cất
chambern/ˈtʃeɪmbə(r)/gian buồng, phòng
dedicatev/ˈdedɪkeɪt/biếu, cống hiến
enlistv/ɪnˈlɪst/đăng ký, ghi sổ
eternaladj/ɪˈtɜːnl/vĩnh cửu, vĩnh hằng
groundn/ɡraʊnd/khoảng đất, kho bãi đất
impressivea/ɪmˈpresɪv/gây ấn tượng
proposev/prəˈpəʊz/đề nghị, đề xuất, đưa ra
pyramidn/ˈpɪrəmɪd/hình chóp, tháp chóp, kim từ bỏ tháp Ai Cập;
rampn/ræmp/đường dốc
representv/ˌreprɪˈzent/tiêu biểu, đại diện
spirala/ˈspaɪrəl/xoắn ốc
structuren/ˈstrʌktʃə(r)/cấu trúc, kết cấu
surpassv/səˈpɑːs/vượt, trội hơn
theoryn/ˈθɪəri/lí thuyết, đưa thuyết
thronen/θrəʊn/ngai, ngai vàng
tombn/tuːm/mộ, mồ, mả
treasuren/ˈtreʒə(r)/châu báu, kho báu

H. Grammar (Ngữ pháp)

Cấu trúc câu thụ động dạng: It is said that/People say that

It is said that…/People say that… đều phải sở hữu chung một ý nghĩa: “Người ta tin rằng/cho rằng/nghĩ rằng….”.

Để viết câu gồm nghĩa kiểu như với câu gốc bước đầu bằng It is said that…/People say that… ta có các cách viết sau:

– Nếu động từ trong mệnh đề đầu cùng mệnh đề sản phẩm công nghệ hai cùng thì, cùng thời khắc ta gửi động từ sản phẩm công nghệ hai về nguyên mẫu gồm “to”

It + be + V1(ed/III) + that + S2 + V2 (s/es) S2 + be + V1(ed/III) + lớn + V2 (infinitive)

Ví dụ: It is said that many people are jobless after closing the factory. → Many people are said khổng lồ be jobless after closing the factory.

S1 + V1 + that + S2 + V2 S2 + be + V1(ed/III) + to + V2(infinitive)

Ví dụ: People say that smoking causes cancer. → Smoking is said to lớn cause cancer.

– Nếu rượu cồn từ vào mệnh đề sản phẩm hai diễn đạt hành động xẩy ra trước hành vi của hễ từ trong mệnh đề đồ vật nhất, ta vận động từ trong mệnh đề lắp thêm hai về vượt khứ phân từ bỏ rồi thêm “to have” vào trước

It + is + V1(ed/III) + that + S2 + V2(ed) S2 + is + V1(ed/III) + to have + V2(ed/III)

Ví dụ: It is said that you were in Paris then. You are said khổng lồ have been in Paris then.

S1 + V1 + that +S2 + V2(ed) S2 + be + V1(ed/III) + lớn have + V2(ed/III)

Ví dụ: People say that he wrote poetry. He is said lớn have written poetry.

– Nếu đụng từ sống mệnh đề đầu tiên ở thì lúc này đơn mà động từ sống mệnh đề thứ hai nghỉ ngơi thì bây giờ tiếp diễn, ta chuyển động từ tobe vào mệnh đề máy hai về nguyên mẫu đứng trước V-ing.

It + is + V1(ed/III)/ S1 + V1 + that + S2 + Be + V-ing S2 + be + V1(ed/III) + khổng lồ + be + V-ing

Ví dụ: It is said that/People say that he is living a simple life. He is said khổng lồ be living a simple life.

– nếu trong mệnh đề lắp thêm hai có động từ khiếm khuyết (will, can, could,…) ta bỏ động từ bỏ khiếm khuyết đó rồi thêm “to” vào trước hễ từ.

Xem thêm: Phụ Kiện Nào Dùng Để Nói Vuông Góc Dây Dẫn Của Mạng Điện Trong Nhà

It + is + V1(ed/III)/ S1 + V1 + that + S2 + Modal verbs + V2 + … S2 + be + V1(ed/III) + to + V2 + …

Ví dụ: It was thought /People thought that she would win the race. She was thought to lớn win the race.

Bài trước:

Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập vào Unit 16. The wonders of the world trang 178 sgk giờ đồng hồ Anh 11 đầy đủ, gọn gàng và chính xác nhất. Chúc chúng ta làm bài Tiếng Anh tốt!