Tục ngữ về lòng trung thực

     

Ca Dao Tục Ngữ về tính chất Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất giỏi Đẹp Của nhỏ Người việt nam Được đẩy mạnh Gìn Giữ qua không ít Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực từ Trọng

Sưu khoảng 1001 Thành Ngữ Trung Thực từ Trọng tốt và tuyệt hảo trong lòng bạn đọc

Cười fan chớ vội mỉm cười lâu,Cười người ngày hôm trước hôm sau tín đồ cười.Ai ơi chớ vội mỉm cười nhau,Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách khéo vá, rộng lành lề mề may.Thuyền dời bến làm sao bến gồm dời,Khăng khăng quân tử một lời duy nhất ngôn.Cứ trong đạo lý luân thường,Làm người phải duy trì kỷ cương làm đầu.Đường tiếp xúc cốt vẹn toàn,Việc mình không muốn chớ tạo nên ai.Nói lời bắt buộc giữ lấy lời,Đừng như bé bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột nhưng nghe.Trong váy gì đẹp bởi sen,Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.Nhị quà bông white lá xanh,Gần bùn nhưng mà chẳng tanh hôi mùi bùn.Dạo đùa quán tương tự như nhà.Nhà tranh gồm ngãi hơn tòa nhà cao.

Chia Sẻ