TỪ ĐỒNG NGHĨA TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH 12

     

180 câu bài bác tập trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa giờ Anh hay gồm đáp án phân tích và lý giải chi tiết. Tư liệu môn giờ đồng hồ Anh này rất phù hợp cho chúng ta học sinh ôn thi THPT non sông môn Anh cùng cả chúng ta sinh viên luyện thi TOIEC. Hy vọng tài liệu này đang được các bạn đón thừa nhận và phân chia sẻ. Quý thầy cô với các chúng ta có thể tải tệp tin PDF qua LINK vừa đủ ở cuối bài xích viết

Bài 1: Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Bạn đang xem: Từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng anh 12

Câu 1: He was asked khổng lồ account for his presence at the scene of crime.

A. complain B. exchange C. explain D. arrange

=> KEY C: account for = explain = giải thích cho

A. Phàn nàn B. Bàn bạc C. Lý giải D. Sắp đến xếp

Câu 2: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. effects B. symptoms C. hints D. demonstrations

=> KEY C: suggestions = hints = gợi ý, đề xuất

A. ảnh hưởng B. Triệu chứng C. Nhắc nhở D. Luận chứng


*

180 câu bài tập từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa giờ đồng hồ Anh hay câu trả lời giải thích


Câu 3: I’ll take the new job whose salary is fantastic.

 A. reasonable B. acceptable C. pretty high D. wonderful

=> KEY D: fantastic = wonderful = xuất xắc vời

A. Hợp lý B. Có thể gật đầu C. Khá cao D. Hay vời

 Bài 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: Because Jack defaulted on his loan, the bank took him lớn court.

A. failed to pay B. paid in full C. had a bad personality D. was paid much money

=> KEY B: defaulted = tan vỡ nợ, phá sản

A. Bắt buộc trả nợ B. Thanh toán không hề thiếu C. Tính xấu D. Trả không ít tiền

Câu 2: His career in the illicit drug trade ended with the police raid this morning .

A. elicited B. irregular C. secret D. legal

=> KEY D: illicit = bất đúng theo pháp

A. Lộ ra B. Phi lý C. Kín đáo D. đúng theo pháp


Bài 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: The government is not prepared khổng lồ tolerate this situation any longer.

A. look down on B. put up with C. take away from D. give on to

=> KEY A: tolerate = khoan dung, tha thứ, chịu đựng đựng A là từ bỏ trái nghĩa: coi thường ai, coi thường miệt

B là từ đồng nghĩa: chịu đựng đựng, chấp nhận

Câu 2: I clearly remember talking to lớn him in a chance meeting last summer.

A. unplanned B. deliberate C. accidental D. unintentional

=> KEY B: a chance = bất ngờ, vô tình

A. Không tồn tại kế hoạch B. Núm ý C. Vô tình D. Không nhà ý

 Bài 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: I could see the finish line và thought I was home và dry.

A. hopeless B. hopeful C. successful D. unsuccessful

=> KEY C: home & dry = have been successful = thành công

A. Vô vọng B mong muốn C. Thành công D. Thất bại

Câu 2: Carpets from countries such as Persia & Afghanistan often fetch high prices in the United States.

A. Artifacts B. Pottery C. Rugs D. Textiles

=> KEY C: Carpets = Rugs = thảm

A. Hiện đồ vật B. đồ dùng gốm C. Thảm D. Dệt may

Câu 3: Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers to recognize their potential.

A. accidents B. misunderstandings C. incidentals D. misfortunes

=> KEY A: mishaps = accidents = xui xẻo ro

A. Tai nạn ngoài ý muốn B. Hiểu lầm C. Giá cả phát sinh D. Bất hạnh


Bài 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: The siêu thị assistant was totally bewildered by the customer’s behavior.

A. disgusted B. puzzled C. angry D. upset

=> KEY B: bewildered = hoang mang, lúng túng, bối rối

A. Ghét bỏ B. Bối rối, lúng túng C. Khó chịu D. Khó chịu

Câu 2: He didn’t bat an eyelid when he realized he failed the exam again.

A. wasn’t happy B. didn’t want khổng lồ see C. didn’t show surprise D. didn’t care

=> KEY C: didn’t bat an eyelid = không ngạc nhiên, không xẩy ra shock

A. Không vui B. Không muốn nhìn C. Không quá bất ngờ D. Không quan tâm

Câu 3: Ralph Nader was the most prominent leader of the U.S consumer protection movement.

A. casual B. significant C. promiscuous D. aggressive

=> KEY B: prominent = nổi bật, xứng đáng chú ý

A. Thông thường B. đáng chăm chú C. Lộn xộn D. Tích cực

 Bài 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word (s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

 Câu 1: The International Organizations are going to lớn be in a temporary way in the country.

A. soak B. permanent C. complicated D. guess

=> KEY B: temporary = tạm thời

A. Thấm B. Lâu dài C. Phức hợp D. Khách mời

Câu 2: The US troops are using much more sophisticated weapons in the Far East.

A. expensive B. complicated C. simple & easy to use D. difficult lớn operate

=> KEY C: sophisticated = tinh vi, phức tạp

A. Mắc đỏ B. Phức tạp C. đơn giản dễ dàng và dễ sử dụng D. Cực nhọc hoạt động


Bài 7: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

 Câu 1: Tourists today flock to see the two falls that actually constitute Niagara falls.

A. Come without knowing what they will see

B. Come in large numbers

C. Come out of boredom

D. Come by plane

=> KEY B: flock = tụ tập, tụ tập thành bầy

A. Cứ đi nhưng mà không cần thân yêu những gì họ sẽ thấy

 B. đi với con số lớn

 C. Kiêng sự nhàm chán

D. đi bằng máy bay

Câu 2: Around 150 B.C. The Greek astronomer Hipparchus developed a system lớn classify stars according to brightness.

A. record B. shine C. categorize D. diversify

=> KEY C: classify = phân loại

A. Thu thanh B. Phát sáng C. Phân loại D. Nhiều dạng

Câu 3: She is always diplomatic when she giao dịch with angry students.

A. strict B. outspoken C. firm D. tactful

=> KEY D: diplomatic = khôn khéo

A. Nghiêm ngặt B. Thẳng thắn C. Kiên trì D. Khôn khéo

 Bài 8: Choose the word that is OPPOSITE in meaning lớn the underlined part in the following sentences.

Câu 1: In remote communities, it’s important khổng lồ replenish stocks before the winter sets in.

A. remake B. empty C. refill D. repeat

=> KEY B: replenish (làm đầy) >discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.

A. clear B. obvious C. thin D. insignificant

=> KEY D:

discernible (có thể nhận thức rõ, có thể thấy rõ) >Bài 9: Choose the word that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in the following questions

 Câu 1: Roget’s Thesaurus, a collection of English words and phrases, was originally arranged by the ideas they express rather than by alphabetical order.

A. restricted B. as well as C. unless D. instead of

=> KEY D: rather than ( hơn là ) = instead of ( nỗ lực vì)

Nghĩa các từ khác: unless + clause = còn nếu không ; as well as = cũng như; restricted = bị hạn chế

Câu 2: With the dawn of space exploration, the notion that atmospheric conditions on Earth may be quality in the solar system was strengthened.

A. outcome B. continuation C. beginning D. expansion

=> KEY C: dawn = beginning : sự bắt đầu

Nghĩa các từ khác: expansion = sự mở rộng; continuation = sự tiếp diễn; outcome = hậu quả

Câu 3: Let’s wait here for her; I’m sure she’ll turn up before long.

A. arrive B. return C. enter D. visit

=> KEY A: turn up = arrive : đến

Nghĩa những từ khác: visit = thăm; enter =vào; return = cù về

 Bài 10: Mark the letter A,B,C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: This tapestry has a very complicated pattern.

A. obsolete B. intricate C. ultimate D. appropriate

=> KEY B: complicated = phức tạp

A. Vật cản vật B. Tinh vi C. ở đầu cuối D. đam mê hợp


Câu 2: During the Great Depression, there were many wanderers who traveled on the railroads & camped along the tracks.

Xem thêm: Điều Hoà Đang Chạy Tự Nhiên Ngắt, Cách Khắc Phục Triệt Để 100%

A. veterans B. tyros C. vagabonds D. zealots

=> KEY C: wanderers = fan bộ hành, kẻ lang thang

A. Cựu chiến binh B. Ngừoi bắt đầu vào nghề C. Kẻ long dong D. Người cuồng tín

Câu 3: We decided to pay for the furniture on the installment plan.

A. monthly payment B. cash and carry C. credit card D. piece by piece

=> KEY A: installment = trả góp

A. Trả tiền các tháng B. Tiền khía cạnh C. Thẻ tín dụng D. Từng mảnh

Câu 4: The last week of classes is always very busy because students are taking examinations, making applications lớn the University, and extending their visas.

A. hectic B. eccentric C. fanatic D. prolific

=> KEY A: very busy = cực kỳ bận rộn

A. Bận bịu B. Lập dị C. Hấp dẫn D. Sung mãn

Câu 5: The drought was finally over as the fall brought in some welcome rain.

A. heatware B. harvest C. summer D. aridity

=> KEY D: drought = hạn hán

A. Sức hot B. Mùa màng C. Mùa hè D. Khô khan

 Bài 11: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: When their rent increased from 200 khổng lồ 400 a month, they protested against such a tremendous

increase.

A. light B. huge C. tiring D. difficult

=> KEY B: tremendous = lớn

A. Sáng B. To con C. Căng thẳng D. Cạnh tranh khăn

Câu 2: In 1952, Akihito was officially proclaimed heir lớn the Japanese throne.

A. installed B. declared C. denounced D. advised


=> KEY B: proclaimed = tuyên bố

A. Setup B. Tuyên tía C. Lên án D. Khuyên

Câu 3: The augmentation in the population has created a fuel shortage.

A. increase B. necessity C. demand D. decrease

=> KEY A: augmentation = tăng thêm

A. Tăng B. Quan trọng C. Nhu yếu D. Giảm

 Bài 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: She had a cozy little apartment in Boston.

A. uncomfortable B. warm C. lazy D. dirty

=> KEY A: cozy = nóng cúng, nhân tiện nghi

A. Không thoải mái và dễ chịu B. ấm cúng C. Lười nhác D. Bụi bẩn

Câu 2: He was so insubordinate that he lost his job within a week.

A. fresh B. disobedient C. obedient D. understanding

=> KEY C: insubordinate = ngỗ nghịch, không tuân theo

A. Tươi mới B. Ngỗ nghịch C. Biết nghe lời D. Am hiểu

 Bài 13: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: There is growing concern about the way man has destroyed the environment.

A. ease B. attraction C. consideration D. speculation

=> KEY A: concern = liên quan, quan tiền tâm

A. Giảm bớt B. Si C. Chú ý D. Thu hút, hấp dẫn

Câu 2: Fruit và vegetables grew in abundance on the island. The islanders even exported the surplus.

A. large quantity B. small quantity C. excess D. sufficiency

=> KEY B: abundance = dư thừa, phong phú

A. Số lượng nhiều B. Con số ít C. Dư quá D. đầy đủ


Bài 14: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: If we had taken his sage advice, we wouldn’t be in so much trouble now.

A. willing B. sturdy C. wise D. eager

=> KEY C: sage = khôn, thận trọng

A. Sẵn sàng chuẩn bị B. Khỏe khoắn C. đúng đắn D. Háo hức

Câu 2: A mediocre student who gets low grades will have trouble getting into an Ivy League college.

A. average B. lazy C. moronic D. diligent

=> KEY A: mediocre = tầm thường

A. Vừa phải B. Lười nhác C. Khờ lẩn thẩn D. Siêng năng

Câu 3: The politician’s conviction for tax fraud jeopardized his future in public life.

A. rejuvenated B. penalized C. jettisoned D. endangered

=> KEY D: jeopardized = gây nguy hiểm

A. Trẻ em hoá B. Phát C. Vứt bỏ D. Nguy hiểm

 Bài 15: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: During the five- decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

A. holding at B. holding back C. holding to D. holding by

=> KEY B: holding by/ at/ khổng lồ = ủng hộ, liên tiếp cho ai làm cho gì

 holding back = prevent sb from doing st = ngăn cản ai làm cho gì

 Câu 2: The distinction between schooling và education implied by this remark is important.

A. explicit B. implicit C. obscure D. odd

=> KEY A: imply = hàm ý

A. Ví dụ B. Tiềm ẩn C. Bít khuất D. Trong xó


Bài 16: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: A chronic lack of sleep may make us irritable and reduces our motivation to work.

A. uncomfortable B. responsive C. calm D. miserable

=> KEY C: irritable = cáu kỉnh, khó khăn chịu

A. Không thoải mái B. đáp ứng C. Yên tâm D. Khốn khổ

Câu 2: Population growth rates vary among regions & even among countries within the same region.

A. restrain B. stay unchanged C. remain unstable D. fluctuate

=> KEY B: vary = làm cho biến chuyển đổi

A. Kìm nén B. Không cụ đổi  C. Vẫn bất ổn định  D. đổi mới động

 Bài 17: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate. A. B. C. D. matter

A. situation B. attention C. place D. matter

=> KEY A: instance = trường hợp

A. Ngôi trường hợp, tình huống B. Tham dự C. Vị trí D. Vấn đề

Câu 2: He had never experienced such discourtesy towards the president as it occurred at the annual meeting in May.

A. politeness B. rudeness C. encouragement D. measurement

=> KEY B: discourtesy = không định kỳ sự

A. Lễ phép B. Tục tĩu C. Khích lệ D. đo lường

Câu 3: Parents interpret facial and vocal expressions as indicators of how a baby is feeling.

A. translate B. understand C. read D. comprehend

=> KEY B: interpret = giải thích, hiểu

A. Dịch B. Phát âm C. Hiểu D. Thấu hiểu


Bài 18: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.


Câu 1: Unless the two signatures are identical, the ngân hàng won’t honor the check.

A. similar B. different C. fake D. genuine

=> KEY B: identical = giống hệt nhau

A. Tương tự nhau B. Khác biệt C. Giả D. Tuy vậy sinh

Câu 2: Strongly advocating health foods, Jane doesn’t eat any chocolate.

A. supporting B. impugning C. advising D. denying

=> KEY B: advocating = ủng hộ

A. ủng hộ B. Bội nghịch đối C. Chỉ dẫn D. Trường đoản cú chối

 Bài 19: Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the italic part in each of the following questions

 Câu 1: He didn’t bat an eye when he realized he failed the exam again.

A. didn’t show surprise B. didn’t want to lớn see

C. didn’t care D. wasn’t happy

=> KEY A: didn’t bat an eye = không mấy kinh ngạc / không biến thành shock

A. Không ngạc nhiên B. Không muốn nhìn

C. Không thân thương D. Ko vui

Câu 2: The notice should be put in the most conspicuous place so that all the students can be well- informed.

A. popular B. suspicious C. easily seen D. beautiful

=> KEY C: conspicuous = dễ thấy, hiển nhiên

A. Thông thường B. Ngờ vực C. Hay thấy D. đẹp

Câu 3: I think we have solved this problem once and for all.

Xem thêm: Phân Tích Môi Trường Bên Ngoài, Môi Trường Bên Trong Của Doanh Nghiệp

 A. forever B. for goods C. temporarily D. in the end

=> KEY A: once & for all = ngay chớp nhoáng hoàn thành

A. Dài lâu B. Tốt C. Tạm thời D. Cuối cùng

 Bài 20: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.