TRUNG TÂM VĂN HÓA LÀ GÌ

     

(Chinhphu.vn) - cỗ VHTT&DL phát hành Thông tứ 10/2021/TT-BVHTTDL phía dẫn tiến hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của trung tâm văn hóa tỉnh, tp trực thuộc tw (trung tâm văn hóa).


*
Một trong những nhiệm vụ của trung tâm văn hóa tỉnh là tổ chức các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, vui chơi giải trí và những dịch vụ khác
Thông tư nêu rõ, trung tâm văn hóa là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở VHTT&DL, hoặc Sở Văn hóa với Thể thao, tất cả chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ pháp luật của bên nước; thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trị, khiếp tế, văn hóa, làng mạc hội và các nhiệm vụ khác của địa phương; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý đơn vị nước.

Bạn đang xem: Trung tâm văn hóa là gì

Nhiệm vụ, quyền hạn

Trung chổ chính giữa văn hóa bao gồm nhiệm vụ tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng, sáng sủa tác, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ những hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tuyên truyền lưu động, triển lãm, cổ động trực quan, câu lạc bộ, đội sở mê thích và các hình thức hoạt động khác; xây dựng, thực hiện các quy mô hoạt động mẫu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; khai thác, sưu tầm, phục dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể vào cộng đồng.

Xem thêm: Chi Đầu Tư Phát Triển Của Ngân Sách Nhà Nước, Tăng Tỷ Trọng Chi Đầu Tư Phát Triển Lên Khoảng 28

Về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vào lĩnh vực văn hóa, trung tâm gồm nhiệm vụ tổ chức các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, vui chơi giải trí và những dịch vụ khác; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trung trọng tâm văn hóa cũng bao gồm nhiệm vụ hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị có tương quan trong nước cùng quốc tế; quản lý tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Nội Dung Và Hình Thức, Nội Dung Và Hình Thức (Word)

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trên, trung trung tâm văn hóa có thể thực hiện bổ sung những nhiệm vụ, quyền hạn, như phục vụ những nhiệm vụ quản lý đơn vị nước trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn; những dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực điện ảnh như hợp tác, liên doanh, liên kết vào lĩnh vực điện ảnh; phân phát hành, phổ biến phim và các hoạt động dịch vụ giải trí điện ảnh, tổ chức tuyên truyền, chiếu phim phục vụ những sự kiện, nhiệm vụ thiết yếu trị của đất nước với địa phương; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần về lĩnh vực điện ảnh đến nhân dân; tổ chức những hoạt động chiếu phim lưu động với tại rạp; sản xuất, tạo và phổ biến băng đĩa phim, phóng sự - tài liệu, video, clip, dịch và lồng tiếng, thuyết minh phim dân tộc, những thể loại khác thuộc lĩnh vực điện ảnh.