Trung Bình Cộng Của Các Số Có 3 Chữ Số Mà Mỗi Số Đó Chia Hết Cho 2 Là

     

Trung trọng tâm Toán học tập dongan-group.com.vn reviews với các em học sinh lớp 4 tuyển chọn tập 95 câu hỏi Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất tất cả tổng các chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 12.Bạn đã xem: vừa phải cộng của những số bao gồm 3 chữ số nhưng mà mỗi số đó phân tách hết đến 2 là

Bài ViO.03 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bằng 21.

Bạn đang xem: Trung bình cộng của các số có 3 chữ số mà mỗi số đó chia hết cho 2 là

Bài ViO.04 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 5 chữ số nhưng mà tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 5 chữ số và những chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số gồm tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.08 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 4 chữ số, những chữ số không giống nhau và gồm tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có những chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có những tích các chữ số bởi 12

Bài ViO.13 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có những tích các chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn duy nhất có những chữ số khác biệt và tích các chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có các chữ số khác biệt và tích những chữ số bằng 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau và tích những chữ số bởi 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số, từng nào số lẻ bao gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và chia hết cho 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, những chữ số khác biệt và chia hết mang đến 5.

Bài ViO.25 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, bao gồm tổng các chữ số bởi 7 và phân chia hết cho 5.

Bài ViO.26 cho số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số sót lại để được số còn lại là số lớn số 1 có thể. Số lớn nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự những chữ số còn sót lại để được số còn lại có 15 chữ số cùng là số nhỏ xíu nhất tất cả thể. Số nhỏ bé nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tục 10 số chẵn không giống 0 trước tiên để được một vài tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà vẫn giữ nguyên thứ trường đoản cú của chúng để được sốlớn nhất, số bé nhất?

Bài ViO.29 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong các số ấy có tối thiểu hai chữ số tương đương nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết thêm với những chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 bao gồm bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế nhiều năm sao cho:

a) chúng ta C ngồi chính giữa?b) cặp đôi bạn trẻ A với E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 cùng với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 fan ta lập phần nhiều số có bốn chữ số khác nhau.

a) bao gồm bao nhiêu số nhỏ hơn 5000?b) có bao nhiêu số chẵn bé dại hơn 7000?

Bài ViO.35 trường đoản cú 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được bao nhiêu số không giống nhau sao cho trong những số ấy luôn có mặt chữ số 0 cùng chữ số 1.

Bài ViO.36 tự 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được từng nào số có 6 chữ số khác nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác biệt mà tổng các chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 gồm bao nhiêu số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số? trong số ấy có bao nhiêu số điện thoại thông minh có 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu:

a) Số bao gồm 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số có 5 chữ số khác nhau và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số nhưng mà hàng chục to hơn hàng solo vị?

Bài ViO.41 tra cứu số 1a2b biết số đó phân tách cho 2; 5 và 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 tìm kiếm số 8a3b biết số đó phân chia hết mang lại 2 và 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 kiếm tìm số 4a8b biết số đó chia hết đến 2, còn phân chia cho 5 với 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.44 tìm kiếm số bé nhỏ nhất khác 1 mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng gồm số dư bởi 1.

Bài ViO.45 tìm số bé nhất mà khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6 tất cả số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4 cùng 5.

Bài ViO.46 kiếm tìm số bé xíu nhất tất cả 3 chữ số mà phân chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.

Bài ViO.47 search số bé nhất tất cả 3 chữ số nhưng mà khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng có số dư là 1.

Bài ViO.48 vừa phải cộng toàn bộ các số chẵn có 3 chữ số chia hết đến 9 bằng?

Bài ViO.49 vừa phải cộng tất cả các số lẻ gồm 3 chữ số phân tách hết cho 5 bằng?

Bài ViO.50 tìm số bé nhất bao gồm 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số phân chia hết cho 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số phân tách hết cho cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn tất cả 3 chữ số mà các số này đều không phân tách hết mang đến 3?

Bài ViO.54 bao gồm bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số phân chia hết mang đến 9?

Bài ViO.55 tìm kiếm số nhỏ tuổi nhất không giống 0 mà phân tách hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.56 tìm số 6a2b biết số đó phân chia hết cho 2 còn phân tách cho 5 cùng 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 kiếm tìm số 3a7b biết số đó phân tách hết cho tất cả 2; 5 và 9.

Bài ViO.59 tra cứu số 2a8b biết số đó phân tách hết cho 2 cùng 9, chia cho 5 dư 4.

Xem thêm: Free Ho Chi Minh City Essay On About Ho Chi Minh City Essays And Papers

Bài ViO.60 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số chia hết cho cả 2 với 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà phân chia hết mang đến 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số không giống nhau không chia hết mang đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết mang lại 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số mà các số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ bao gồm 4 chữ số khác biệt chia hết đến 5?

Bài ViO.66 kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có ba chữ số, hiểu được số đó phân tách hết đến 4 và chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 kiếm tìm a nhằm 31a31a31a phân tách hết mang đến 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b phân tách hết đến 72.b) 24a68b phân tách hết mang lại 48.

Bài ViO.69 tìm kiếm số từ bỏ nhiên bé dại nhất để khi chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo sản phẩm tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm số từ nhiên nhỏ dại nhất không giống 1 làm thế nào để cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 tìm kiếm a biết 3456a7 phân tách cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 bao gồm bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số mà lại mỗi số vừa phân tách hết cho 4 vừa phân tách hết mang lại 5.

Bài ViO.74 kiếm tìm số bé dại nhất bao gồm 2 chữ số biết số đó phân tách 8 dư 7, phân tách 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số khác nhau và:

a) những số này to hơn 300000?b) những số này lớn hơn 300000 và phân tách hết mang đến 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm số nhỏ nhất tất cả 5 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 và 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b sao để cho a35b chia hết mang đến 45.

Bài ViO.78 tìm kiếm a + b biết 30a5b phân chia hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong shop có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng chén bát hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa trong 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khi bán hết số đĩa vào một vỏ hộp thì số chén bát nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban đầu và số đĩa cơ hội đầu.

Bài ViO.80 mang đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi nên bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết mang đến 45

Bài ViO.81 đến số 222…22 (2017 số 2). đề xuất thêm vào số này ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết mang lại 44.

Bài ViO.82 cho số 777…77 (2017 số 7). đề xuất bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số new chia hết đến 63.

Bài ViO.83 mang đến số 7878…78 (2017 số 78). đề xuất thêm vào tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết mang lại 65.

Bài ViO.84 mang đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi bắt buộc bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số chia hết mang đến 63.

Bài ViO.85 mang đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số new chia hết mang đến 24

Bài ViO.86 tìm kiếm số từ nhiên bé dại nhất gồm 9 chữ số ,chia hết mang lại 9 và bao gồm các đặc điểm sau:

– nếu như xóa 1 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang đến 8

– giả dụ xóa 2 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang lại 7

– ví như xóa 3 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang đến 6

– giả dụ xóa 4 chữ số tận cùng thì được một số chia hết đến 5

– giả dụ xóa 5 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang đến 4

– giả dụ xóa 6 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang đến 3

– nếu như xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang đến 2

Bài ViO.87 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5 và tất cả đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có tư chữ số vào đó:

a) từng chữ số rất nhiều chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn bao gồm 3 chữ số khác biệt từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo thành thành những số có tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tiếp 15 số lẻ bắt đầu từ 1 kế tiếp xóa đi 10 chữ số của số cảm nhận để còn lại một số lớn duy nhất (giữ nguyên sản phẩm công nghệ tự những chữ số). Hãy search số lớn số 1 đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất mà trong số đó theo trang bị tự tự trái sang phải, mỗi chữ số (cho cho tới chữ số mặt hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số lập tức sau nó.

Bài ViO.93 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có các chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số cơ mà chữ số mặt hàng trăm to hơn chữ số hàng chục, chữ số sản phẩm chục lớn hơn chữ số hàng đối kháng vị.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Danh Mục Bảng Tự Đông Word 2010, Tạo Danh Mục Bảng Biểu Theo Chương Trong Word

Bài ViO.95 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số cơ mà chữ số hàng trăm bằng trung bình cộng của chữ số hàng ngàn và chữ số hàng đối chọi vị.