Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị bền

     

Trong thoải mái và tự nhiên clo có hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng thể nguyên tử, còn sót lại là 35Cl (Cl tất cả số hiệu nguyên tử là 17).

Thành phần % theo cân nặng của 37Cl trong HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):

A.

Bạn đang xem: Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị bền

8,92%

B. 8,43%

C. 8,56%

D. 8,79%


*

Đáp án A

• %35Cl = 100% - 24,23% = 75,77%→ MCl = 37 x 0,2423 + 35 x 0,7577 = 35,4846.→ nguyên tố % của 37Cl vào HClO4 là


Trong tự nhiên và thoải mái đồng vị 37Cl chỉ chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Nguyên tử khối vừa phải của clo bởi 35,485. Thành phần phần trăm về khối lượng của 37Cl bao gồm trong HClO4 là (với 1H, 16O) A. 9,82% B. 8,65%. C. 8,56%. D. 8,92%.

Trong tự nhiên và thoải mái đồng vị 37Cl chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Nguyên tử khối vừa đủ của clo bởi 35,485. Thành phần phần trăm về trọng lượng của 37Cl bao gồm trong HClO4 là (với 1H, 16O)

A. 9,82%

B. 8,65%.

C. 8,56%.

D. 8,92%.


Trong tự nhiên clo là hỗn hợp 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. đến H = 1, O = 16, nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Thành phần % về cân nặng 37Cl gồm trong HClO4 là A. 9,20%. B. 25,00%. C. 35,32%. D. 75,00%.

Trong tự nhiên clo là hỗn hợp 2 đồng vị 35Cl cùng 37Cl. Cho H = 1, O = 16, nguyên tử khối mức độ vừa phải của clo là 35,5. Thành phần % về khối lượng 37Cl tất cả trong HClO4 là

A. 9,20%.

B. 25,00%.

C. 35,32%.

Xem thêm: Đoàn Viên Có Mấy Nhiệm Vụ Và Mấy Quyền, Đoàn Viên Có Mấy Nhiệm Vụ

D. 75,00%.


Trong tự nhiên và thoải mái clo gồm hai đồng vị bền là 35Cl cùng 37Cl trong những số đó 35Cl chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm cân nặng 37Cl trong HClOn là 13,09%. Quý giá của n là

A.1

B.2

C.3

D.4


trong trường đoản cú nhiên, nhân tố clo tất cả 2 đồng vị là 35Cl cùng 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo bằng 35,5. A) Tính phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị trên? b tính % cân nặng của cl35 có trong phân tử HCLO4 biết NTKtb của H+1 o=16,2 


Trong thoải mái và tự nhiên clo bao gồm 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối vừa đủ của clo là 35,5. Yếu tắc % cân nặng của 37Cl trong KClO3 là (Cho: K = 39, O = 16) A. 7,24%. B. 7,55%. C. 25,00%. D. 28,98%.

Trong thoải mái và tự nhiên clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối vừa đủ của clo là 35,5. Nhân tố % khối lượng của 37Cl trong KClO3 là (Cho: K = 39, O = 16)

A. 7,24%.

B. 7,55%.

C. 25,00%.

D. 28,98%.


Nguyên tử khối vừa phải của clo là 35,5. Clo trong tự nhiên và thoải mái có 2 đồng vị là 35Cl với 37Cl. Xác suất về cân nặng của C1737lchứa trong HClO4 (với hiđro là đồng vịH11, oxi là đồng vịO816) là cực hiếm nào tiếp sau đây A. 9,40%. B. 8,95%. C. 9,67%. D. 9,20%.

Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo trong tự nhiên có 2 đồng vị là 35Cl với 37Cl. Tỷ lệ về trọng lượng của C1737lchứa trong HClO4 (với hiđro là đồng vịH11, oxi là đồng vịO816) là quý giá nào tiếp sau đây

A. 9,40%.

B. 8,95%.

C. 9,67%.

D. 9,20%.


Trong tự nhiên, Clo có 2 đồng vị là 35Cl với 37Cl. Nguyên tử khối vừa phải của Clo bằng35,5.a) Tính tỉ lệ xác suất số nguyên tử của từng đồng vị.b) tất cả bao nhiêu nguyên tử35Cl vào 2,24 lít khí Cl2 (đktc)?c) Tính nguyên tố phần trăm khối lượng của đồng vị 37Cl gồm trong 31,2 gam BaCl2 (Cho cha =137).d) Trong thoải mái và tự nhiên Hiđro tất cả 2 đồng vị 1H, 2H. Hỏi bao gồm tối đa từng nào loại phân tử HCl? Tínhphân tử khối của từng loại.

Trong từ bỏ nhiên, Clo tất cả 2 đồng vị là 35Cl với 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo bằng35,5.a) Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của từng đồng vị.b) tất cả bao nhiêu nguyên tử

35Cl vào 2,24 lít khí Cl2 (đktc)?

c) Tính yếu tố phần trăm cân nặng của đồng vị 37Cl có trong 31,2 gam BaCl2 (Cho cha =137).d) Trong thoải mái và tự nhiên Hiđro tất cả 2 đồng vị 1H, 2H. Hỏi bao gồm tối đa từng nào loại phân tử HCl? Tínhphân tử khối của từng loại.

Xem thêm: Tóm Tắt Tác Phẩm Tắt Đèn Của Ngô Tất Tố, Tóm Tắt Tác Phẩm Tắt Đèn


Trong tự nhiên, natri chỉ gồm một nhiều loại nguyên tử là 23Na, còn clo bao gồm hai đồng vị là 35Cl, 37Cl.Nguyên tử khối mức độ vừa phải của clo là 35,5. Số nguyên tử 37Cl tất cả trong 5,85 gam NaCl làA. 3,010.1022. B. 1,505.1022. C. 6,020.1022. D. 4,515.1022.


Trong tự nhiên và thoải mái Clo tất cả 2 đồng vị 35Cl với 37Cl. Nguyên tử khối vừa phải của Clo là 35,5. Phần trăm về khối lượng của 35Cl vào HClO là