Trong Thời Gian Tới Tiếng Anh Là Gì

     

Nhận xét Trong thời hạn Tới giờ Anh Là Gì, các Cụm từ bỏ Chỉ thời gian Trong giờ Anh là conpect trong nội dung bài viết hiện trên của Hùng Bá Tam Quốc. Đọc bài viết để biết không thiếu thốn nhé.Bạn sẽ xem: Trong thời gian tới giờ anh là gì

Học giờ đồng hồ anh cơ bản: các cụm từ bỏ chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ anh

Specifying the day – Ngày

the day before yesterdayhôm kia
yesterdayhôm qua
todayhôm nay
tomorrowngày mai
the day after tomorrowngày kia

Specifying the time of day – Buổi vào ngày

last nighttối qua
tonighttối nay
tomorrow nighttối mai
in the morningvào buổi sáng
in the afternoonvào buổi chiều
in the eveningvào buổi tối
yesterday morningsáng qua
yesterday afternoonchiều qua
yesterday eveningtối qua
this morningsáng nay
this afternoonchiều nay
this eveningtối nay
tomorrow morningsáng mai
tomorrow afternoonchiều mai
tomorrow eveningtối mai

*

Specifying the week, month, or year – Tuần, tháng, năm

last weektuần trước
last monththáng trước
last yearnăm ngoái
this weektuần này
this monththáng này hoc tieng anh
this yearnăm nay
next weektuần sau
next monththáng sau
next yearnăm sau

Video có thể bạn quan liêu tâm: tiếng anh cơ bản

Khoá học tiếng anh dành cho người mất căn bản

Other time expressions – những cụm từ chỉ thời hạn khác

five minutes agonăm phút trước
an hour agomột giờ đồng hồ trước
a week agomột tuần trước
two weeks agohai tuần trước
a month agomột tháng trước
a year agomột năm trước
a long time agolâu rồi
in ten minutes” time or in ten minutesmười phút nữa
in an hour”s time or in an hourmột tiếng nữa
in a week”s time or in a weekmột tuần nữa
in ten days” time or in ten daysmười ngày nữa
in three weeks” time or in three weeksba tuần nữa
in two months” time or in two monthshai mon nữa
in ten years” time or in ten yearsmười năm nữa
the previous dayngày trước đó
the previous weektuần trước đó
the previous monththáng trước đó
the previous yearnăm trước đónăm trước đó
the following dayngày sau đó
the following weektuần sau đó
the following monththáng sau đó
the following yearnăm sau đó

Duration – khoảng thời gian

Khi nói đến khoảng thời hạn trong giờ đồng hồ Anh hay được dùng từ for nghỉ ngơi đằng trước, ví dụ như như:

I lived in Canada for six monthsmình sống ở Canada sáu tháng
I”ve worked here for nine yearsmình đã thao tác làm việc ở trên đây được chín năm
I”m going to France tomorrow for two weeksngày mai mình vẫn đi Pháp nhị tuần
we were swimming for a long timebọn tôi đã bơi hết sức lâu

Frequency – Tần suất

neverkhông bao giờ
rarelyhiếm khi
occasionallythỉnh thoảng
sometimesthỉnh thoảng
often or frequentlythường xuyên
usually or normallythường xuyên
alwaysluôn luôn
every day or dailyhàng ngày
every week or weeklyhàng tuần
every month or monthlyhàng tháng
every year or yearlyhàng năm

Có nhiều phương pháp để nói mang đến chuỗi các sự khiếu nại trong thừa khứ. Đây là một vài bí quyết phổ biến.

Bạn đang xem: Trong thời gian tới tiếng anh là gì

– After (in the middle or at the beginning of a sentence – thân câu hoặc đầu câu)- Afterwards / After that / After a while (at the beginning of a sentence – đầu câu)- Then / Before (in the middle or at the beginning of a sentence – đầu hoặc thân câu)- Before that / Previously / Until then (At the beginning of a sentence – đầu câu)- By the time (in the middle of a sentence followed by a past perfect tense – giữa câu, hễ từ sinh sống mệnh đề sau “by the time” phân tách ở thì vượt khứ hoàn thành)- By then / by that time (at the beginning of a sentence – đầu câu)Một vài các để giới thiệu sự kiện sắp tới trong chuỗi sự kiện.

Later on Before long At that moment / Suddenly Meanwhile / At the same time Simultaneously (đây là cách nói trang trọng hơn đối với meanwhile / at the same time)

Ví dụ:

I worked and then went shopping. Later on I met some friends for pizza. Tôi thao tác và rồi đi thiết lập sắm.

Xem thêm: Hoa Gì Đơm Lửa Rực Hồng Lớn Lên Hát Ngốc Đây Trong Bị Vàng Là Hoa GìXem thêm: Giá Mít Thái Ngày 17 Tháng 3, Tag Archives: Giá Mít Ngày 17/5/2020

Rồi tiếp nối tôi đã cùng mấy người các bạn đi nạp năng lượng pizza.

Bạn sẽ xem: Trong thời hạn tới giờ anh là gì

At that moment / Suddenly, I heard the door slam. Thời gian đó/ ngẫu nhiên tôi nghe cửa đóng sầm. Meanwhile / At the same time / Simultaneously my phone started to lớn ring. Ngay khi ấy, điện thoại của tôi bước đầu đổ chuông.