Tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn

     

Tài sản là toàn bộ những mối cung cấp lực bởi doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ và có thể thu được ích lợi kinh tế trong tương lai từ tài sản đó.

Bạn đang xem: Tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn

Nguồn vốn là đông đảo quan hệ tài chính mà trải qua đó đơn vị chức năng có thể khai quật hay huy động một trong những tiền khăng khăng để chi tiêu cho đối kháng vị.

“Nguồn vốn là xuất phát hình thành buộc phải tài sản”

Mối quan hệ tình dục giữa tài sản và nguồn vốn luôn ngặt nghèo và không bóc tách rời.

Đối với mỗi thực thể trong doanh nghiệp (thực thể hữu hình hoặc thực thể vô hình), như nhà xưởng, thiết bị, …, đều cần đánh giá ở nhì mặt:

Mặt Tài sản: Thực thể chính là gì? giao hàng cho mục tiêu gì?Mặt nguồn vốn: Thực thể kia từ đâu nhưng mà có?

Như vậy, tại mọi thời điểm xét về mối quan hệ nam nữ giữa gia sản và nguồn vốn, Tổng TÀI SẢN của 1-1 vị luôn bằng Tổng NGUỒN VỐN.

*
*

=> TÀI SẢN = VỐN CHỦ SỞ HỮU + NỢ PHẢI TRẢ,

hay: VỐN CHỦ SỞ HỮU = TÀI SẢN – NỢ PHẢI TRẢ

Đây là phương trình cơ bản, thể hiện “sức khỏe” của doanh nghiệp.

Xem thêm: New Xây Dựng Cách Tính Khẩu Phần Ăn Cho Trẻ, Hướng Dẫn Xây Dựng Khẩu Phần Ăn

Các chúng ta có thể hiểu đối kháng giản: mọi gì doanh nghiệp đang sẵn có là tổng tài sản của bạn trừ đi số tiền doanh nghiệp đang nợ.

Một ví dụ đơn giản: Đơn vị ý muốn mua một thiết bị với mức giá 1 tỷ đồng theo vẻ ngoài trả góp, mặc dù đơn vị chỉ có 300 triệu đồng, đơn vị vay ngân hàng 700 triệu đồng. Như vậy, vốn thực đơn vị bỏ ra để đầu tư chi tiêu cho sản phẩm công nghệ này là 300 triệu. đồ vật này vẫn được đăng ký theo thương hiệu của Đơn vị, mặc dù nhiền bên nắm quyền download thiết bị này là ngân hàng. Khi đơn vị thanh toán toàn cục số tiền sẽ vay ngân hàng, bank sẽ đưa quyền cài cho solo vị.

Đối với những đơn vị, đơn vị chức năng nào có khá nhiều tài sản và nợ bắt buộc trả thấp, đơn vị chức năng đó có năng lượng tài chủ yếu tốt.

Xem thêm: Bài Trình Chiếu Về Hà Nội - Thực Hành 5 Lớp 9 Giới Thiệu Hà Nội

Đơn vị nào có tương đối nhiều tài sản và những nợ nên trả, đơn vị chức năng đó không có tương đối nhiều tiềm năng tài chính, nhưng mà số tiền đó dành được là do chiếm hữu vốn của mặt khác.