TỔNG HỢP KIẾN THỨC HOÁ HỌC 12

     

Công thức hóa học 12 tổng hợp cục bộ công thức của những chương trong công tác Hóa học 12 được soạn rất chi tiết và dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hoá học 12

Công thức Hóa 12 sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm vững được cách làm từ kia biết cách áp dụng vào giải các bài tập Hóa học để đạt được kết quả cao trong những bài kiểm tra, bài bác thi THPT nước nhà 2022 sắp đến tới. Tài liệu nắm tắt bí quyết Hóa học tập lớp 12 gồm những chương như sau:

Chương 1: Este - LipitChương 2: CacbohiđratChương 3: Amin, amino axit cùng proteinChương 4: Polime và vật liệu polimeChương 5: Đại cương cứng về kim loạiChương 6: sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhômChương 7: sắt và một số trong những kim nhiều loại quan trọng

Công thức Hóa 12 tương đối đầy đủ nhất


I. Một số trong những công thức hóa học nên nhớ

*Mối quan hệ tình dục giữa số mol(n) thể tích dd (Vdd) và nồng độ mol CM

*

*Mối quan hệ tình dục giữa số mol(n), cân nặng (m) và trọng lượng Mol(M):

*

*Mối quan hệ giới tính giữa số mol khí và thể tích khí làm việc đktc.

*

* Số trieste sinh sản từ n axit và Glixerol =

*

II. Một trong những công thức tính cấp tốc số đồng phân

1. Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ankin là số đông hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một link ba.CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối cha và không có đồng phân hình học.Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C sở hữu nối ba, mỗi C đã liên kết với cùng 1 nhóm cầm (giống hoặc không giống nhau).


Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C mang nối bố sẽ còn 2C và H là team thế.

C1C2
1C1C1 đồng phân
2CH1 đồng phân

Ta có 2 đồng phân ankin.

2) Số đồng phân ancol đối chọi chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

3) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

4) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n nH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n nH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n nH2nO2 (n ≥ 2)

2. Tính số đồng phân este đơn chức no:

Số đồng phân este CnH2nO2 = 2n-2 (điều kiện: 1

Số trieste =

*

CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT

1. cách làm chung của cacbohiđrat: Cn(H2O)m

2. Công thức ví dụ của một số trong những cacbohiđrat:

+ Tinh bột (hoặc xenlulozơ): (C6H10O5)n hay C6n(H2O)5n.

+ Glucozơ (hoặc fructozơ): C6H12O6 tốt C6(H2O)6.

+ Saccarozơ (hoặc mantozơ): C12H22O11 hay C12(H2O)11.

CHƯƠNG III: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

1. Công thức tổng quát amin no, solo chức, hở: CnH2n+1NH2 giỏi CnH2n +3N (n ≥ 1)

2. Tính số đồng phân amin đối chọi chức no:

Số đồng phân amin CnH2n +3N =2n -1 (điều kiện: n max = xn

4. Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m team COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch cất a mol HCl, tiếp nối cho dung dịch sau làm phản ứng chức năng vừa đầy đủ với b mol NaOH:

*

Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)nR(COOH)m.

5. Tính trọng lượng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m team COOH ) khi đến amino axit này vào dung dịch đựng a mol NaOH, tiếp nối cho dung dịch sau phản bội ứng tác dụng vừa đầy đủ với b mol HCl:

*

CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Công thức tính hệ số trùng phù hợp polime

Giả sử polime tất cả dạng (-A-)n

Ta có:

*

IV. Cách làm Hóa 12 chương 5

1. Dãy chuyển động hóa học tập của kim loại2. Quy tắc anpha

- mang sử bao gồm hai cặp oxi hóa khử: Xx+/ X cùng Yy+/Y (trong kia cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y trong hàng điện hóa).

- Áp dụng nguyên tắc alpha

Phản ứng xảy ra theo chiều mũi thương hiệu như sau:

3. Công thức trình diễn định chính sách Faraday

Khối lượng chất giải phóng sinh sống mỗi điện cực tỉ lệ với năng lượng điện lượng đi qua dung dịch và đương lượng của chất.

Xem thêm: Lẩu Gà Nấu La Giang (Miền Tây), Lẩu Gà Lá Giang

*

Trong đó:

m: khối lượng chất giải phóng ở điện rất (gam)

A: trọng lượng mol nguyên tử của hóa học thu được ở năng lượng điện cực

n: số electron mà nguyên tử hoặc ion đã mang đến hoặc nhận

I: cường độ chiếc điện (A)

t: thời hạn điện phân (s)

F: hằng số Faraday là năng lượng điện tích của 1 mol electron hay năng lượng điện lượng quan trọng để 1 mol electron chuyển dời trong mạch sống catot hoặc ngơi nghỉ anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023 ≈ 96500 C.mol-1)

V. Công thức Hóa 12 chương 6

1. Tính lượng kết tủa mở ra khi kêt nạp hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

nkết tủa = nOH- – nCO2

Lưu ý: Điều kiện vận dụng công thức: nkết tủa CO2.

2. Tính lượng kết tủa lộ diện khi dung nạp hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH cùng Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

Trước không còn tính nCO32- = nOH- – nCO2

Sau đó đối chiếu với nBa2+ hoặc nCa2+ để xem hóa học nào bội nghịch ứng hết

Điều kiện vận dụng công thức: nCO32- CO2

3. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 chiếm được lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

Trường hợp 1: nCO2 = n↓

Trường phù hợp 2: nCO2 = nOH- – n↓

4. Tính Vdd NaOH bắt buộc cho vào dd Al3+ để xuất hiện thêm lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường thích hợp 1: nOH- = 3n↓

Trường vừa lòng 2: nOH- = 4n Al3+ – n↓

Lưu ý: Hai kết quả trên tương ứng với nhị trường đúng theo NaOH dùng thiếu và NaOH dùng dư.

Trường hòa hợp 1 ứng cùng với kết tủa chưa đạt rất đại;Trường thích hợp 2 ứng với kết tủa sẽ đạt cực to sau kia tan giảm một phần.

5. Tính Vdd HCl nên cho vào dd Na4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện thêm lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường đúng theo 1: nH+ = n↓

Trường đúng theo 2: nH+ = 4nNa4- – 3n↓

VI. Công thức Hóa học tập 12 chương 7

1. Tính cân nặng muối sunfat thu được lúc hoà tan không còn hỗn kim loại tổng hợp loại bởi H2SO4 loãng giải tỏa H2:

m muốisunfat = m hỗn hợp KL + 96.nH2

2. Tính cân nặng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn kim loại tổng hợp loại bằng dd HCl giải hòa H2:

m muối bột clorua = mhỗn vừa lòng KL +71.nH2

3. Tính cân nặng muối sunfat thu được khi hoà tung hết các thành phần hỗn hợp oxit sắt kẽm kim loại bằng H2SO4 loãng:

mmuối sunfat = mhỗn vừa lòng KL + 80.nH2SO4

4.Tính trọng lượng muối clorua thu được lúc hoà tan hết các thành phần hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl:

m muối bột clorua = mhỗn vừa lòng KL + 27, 5.nHCl

5. Tính khối lượng muối clorua thu được lúc hoà tan không còn hỗn hợp kim loại bởi dd HCl vừa đủ:

m muối clorua = mhỗn phù hợp KL + 35,5.nHCl

6. Tính cân nặng muối sunfat thu được lúc hoà tan không còn hỗn hợp những kim loại bởi H2SO4 đặc, nóng giải tỏa khí SO2:

mmuối= mKL +96.nSO

7. Tính cân nặng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp những kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng hóa giải khí SO2, S, H2S:

mmuối= mKL + 96.(nSO2 + 3nS + 4nH2S)

8. Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan lếu láo hợp những kim loại:

nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3

Lưu ý:

+) Không tạo thành khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) quý giá nHNO3 không dựa vào vào số kim loại trong láo lếu hợp.

+) phương pháp này chỉ cần sử dụng khi mang đến hỗn kim loại tổng hợp loại công dụng với HNO3.

+) chăm chú khi công dụng với Fe3+ vày Fe khử Fe3+ về Fe2+ buộc phải số mol HNO3 đã dùng làm hoà tan hỗn kim loại tổng hợp loại nhỏ tuổi hơn đối với tính theo cách làm trên. Chính vì thế phải phân tích HNO3 dư bao nhiêu %.

9. Tính số mol H2 SO4 đặc, nóng cần dùng để làm hoà rã 1 hỗn hợp kim loại dựa theo sản phẩm khử SO2 duy nhất:

nH2SO4 = 2nSO2

10. Tính cân nặng muối nitrat sắt kẽm kim loại thu được khi cho hỗn hợp những kim loại tác dụng HNO3 (không gồm sự tạo thành NH4NO3):

mmuối = mKL + 62.(3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2)

Lưu ý:

+) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) Nếu tất cả sự chế tạo ra thành NH4NO3 thì thêm vào đó vào mNH4NO3 gồm trong dd sau phản bội ứng.

11. Tính cân nặng muối thu được khi cho các thành phần hỗn hợp sắt và các oxit sắt tính năng với HNO3 dư giải hòa khí NO:

mmuối=

*
 (mhỗn vừa lòng + 24.nNO)

12. Tính khối lượng muối thu được lúc hoà tan không còn hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng, dư giải tỏa khí NO2:mmuối=

*
(mhỗn hợp + 8nNO2)

Lưu ý:

+ tất cả hổn hợp không duy nhất thiết phải đủ bốn chất vẫn rất có thể áp dụng được công thức.

Xem thêm: Thùng Mirinda Xá Xị Giá Bao Nhiêu, Thùng Mirinda Xá Xị 24 Lon

+ Dạng toán này, HNO3 cần dư để muối thu được là fe (III). Ko được nói HNO3 trọn vẹn vì có thể phát sinh fe dư khử Fe3+ về Fe2+ :

+ nếu như giải phóng các thành phần hỗn hợp NO cùng NO2 thì bí quyết là:

mmuối =

*
(mhỗn đúng theo + 8nNO2 +24nNO)

13. Tính cân nặng muối thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2:

mmuối =

*
(mhỗn phù hợp + 16nSO2)

Lưu ý: hỗn hợp không tuyệt nhất thiết bắt buộc đủ 4 hóa học vẫn hoàn toàn có thể áp dụng được công thức.

14. Tính cân nặng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng fe này bởi oxi được tất cả hổn hợp rắn X. Hoà tan không còn rắn X trong HNO3 loãng dư được NO:

mFe =

*
 (mhỗn hòa hợp + 24nNO)

15. Tính trọng lượng sắt đã sử dụng ban đầu, biết oxi hoá lượng fe này bởi oxi được tất cả hổn hợp rắn X. Hoà tan không còn rắn X vào HNO3 loãng dư được NO2:

mFe=

*
 (mhh + 8nNO2)

16. Tính VNO (hoặc NO2) chiếm được khi đến hỗn hợp thành phầm sau phản bội ứng nhiệt độ nhôm (hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) tính năng với HNO3:

nNO =

*
<3nAl + (3x -2y)nFexOy>

hoặc nNO2 = 3nAl + (3x -2y)nFexOy

17. Tính m gam Fe3O4 lúc dẫn khí teo qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà chảy hết hỗn hợp rắn sau bội phản ứng bởi HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m =

*
(mx + 24nNO)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà rã hết hỗn hợp rắn sau phản nghịch ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m =

*
 (mx + 24nNO)

18. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí co qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà rã hết tất cả hổn hợp rắn sau bội phản ứng bởi H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

m =

*
 (mx + 16nSO2)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 lúc dẫn khí co qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà rã hết các thành phần hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất: