TOÁN LỚP 5 TRANG 110 LUYỆN TẬP

     

Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:a) Chiều lâu năm 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dmMột dòng thùng ko nắp kiểu dáng chữ nhật gồm chiều dài 1,5m, chiều rộng lớn 0,6m và độ cao 8dm. Fan ta sơn mặt bên cạnh của thùng. Hỏi diện tích quét tô là từng nào mét vuông?


Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều nhiều năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và chiều cao 18dm.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 110 luyện tập

b) Chiều dài (dfrac45)m, chiều rộng (dfrac13)m với chiều cao (dfrac14)m.

Phương pháp giải:

- ý muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta đem chu vi mặt dưới nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- ao ước tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 1,5m = 15dm

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

((25 + 15) × 2 × 18 = 1440) (dm2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 × 15 = 375) (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

(1440 + 375 × 2 = 2190) (dm2)

b) diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

( left( dfrac45 + dfrac13 ight) × 2 × dfrac14 = dfrac1730) (m2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

(dfrac45 × dfrac13 = dfrac415) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

(dfrac1730 + dfrac415 × 2 = dfrac1110) (m2)

Đáp số: a) (1440)dm2 ; (2190)dm2 ; 

b) (dfrac1730)m2; (dfrac1110)m2.


bài bác 2


Video trả lời giải


Một dòng thùng ko nắp làm nên chữ nhật có chiều dài (1,5m), chiều rộng (0,6m) và chiều cao (8dm). Người ta sơn mặt kế bên của thùng. Hỏi diện tích s quét tô là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp đậy và bạn ta chỉ quét mặt ngoài của thùng nên diện tích s phần quét sơn bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích một dưới đáy của thùng.

Lưu ý: ba kích thước của hình vỏ hộp chữ nhật không cùng đơn vị chức năng đo nên trước lúc tính ta cần mang về cùng một đơn vị đo.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Thùng ko nắp mẫu thiết kế hộp chữ nhật

Chiều dài: 1,5m

Chiều rộng: 0,6m

Chiều cao: 8dm

Diện tích quét sơn mặt ngoài: ....?

Bài giải

Đổi: (8dm = 0,8m).

Diện tích bao quanh của chiếc thùng là:

((1,5 + 0,6) × 2 × 0,8 = 3,36; (m^2))

Diện tích dưới mặt đáy của cái thùng là:

(1,5 × 0,6 = 0,9;(m^2)) 

Diện tích quét đánh là:

(3,36 + 0,9 = 4,26; (m^2))

Đáp số: (4,26m^2).


bài bác 3


Video khuyên bảo giải


Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

Xem thêm: Tải Sách Marketing Căn Bản Philip Kotler Pdf, Marketing Căn Bản Giá Siêu Tốt

 

*

a) diện tích toàn phần của hai hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau.

b) Diện tích toàn phần của hai hình vỏ hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) diện tích s xung quanh của nhì hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau.

d) diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

Phương pháp giải:

Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của từng hình rồi so sánh hiệu quả với nhau.

- hy vọng tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta rước chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- mong tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích hai đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Hình mặt trái: 

Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật là:

(2,5 + 1,5) × 2 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

9,6 + 3,75 × 2 = 17,1 (dm2)

+) Hình mặt phải

Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật là:

(1,5 + 1,2) × 2 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

13,5 + 1,8 × 2 = 17,1 (dm2)

Ta có: 9,6dm2 2, suy ra diện tích s xung xung quanh của nhị hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

17,1dm2 = 17,1dm2, suy ra diện tích toàn phần của nhị hình hộp chữ nhật bằng nhau.

Xem thêm: Nếu Như Cuộc Đời Được Ví Như Một Bộ Phim ……, Nếu Như Cuộc Đời Được Ví Như Một Bộ Phim……

Vậy ta có hiệu quả như sau: 

a) Đ b) S c) S d) Đ

Chú ý: hai hình hộp chữ nhật đã cho có một hình đặt nằm, một hình đặt đứng mà lại hai hình vỏ hộp chữ nhật đó đều có ba kích thước là 2,5dm; 1,5dm; với 1,2dm nên có diện tích toàn phần đều nhau nhưng diện tích xung quanh khác nhau.