Toán Lớp 5 Trang 100, 101

     

- Độ lâu năm sợi dây bằng tổng chu vi hình tròn trụ bán kính (7cm) và hình trụ bán kính (10cm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 100, 101

- mong tính chu vi hình trụ ta rước (2) lần bán kính nhân cùng với số (3,14.) 

Lời giải đưa ra tiết:

Chu vi hình tròn bán kính (7cm) là:

(7 imes 2 imes 3,14 = 43,96; (cm))

Chu vi hình trụ bán kính (10 cm) là:

(10 imes 2 imes 3,14 = 62,8; (cm))

Độ nhiều năm sợi dây thép là: 

(43,96 + 62, 8 = 106,76 ; (cm))

Đáp số: (106,76cm).


bài 2


Video lí giải giải


Hai hình tròn có cùng trọng tâm O như hình bên. Chu vi hình trụ lớn dài ra hơn nữa chu vi hình tròn bé bỏng bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính cung cấp kính hình trụ lớn: (60 + 15 = 75cm). 

- Tính chu vi hình trụ theo công thức: (C = r × 2 × 3,14.)

- Số xăng-ti-mét chu vi hình trụ lớn dài ra hơn nữa chu vi hình tròn nhỏ xíu (=) chu vi hình tròn lớn (-) chu vi hình tròn trụ bé.

Lời giải đưa ra tiết:

Bán kính của hình tròn trụ lớn là:

(60 + 15 = 75; (cm))

Chu vi của hình trụ lớn là:

(75 imes 2 imes 3,14 = 471 ;(cm))

Chu vi của hình tròn bé nhỏ là:

(60 imes 2 imes 3,14 = 376,8 ;(cm))

Chu vi hình trụ lớn dài ra hơn chu vi hình tròn nhỏ bé số xăng-ti-mét là:

(471 - 376,8 = 94,2 ;(cm))

Đáp số: (94,2cm).


bài xích 3


Video gợi ý giải


Hình bên tạo bởi vì hình chữ nhật với hai nửa con đường tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích s hình đó.

 

*

Phương pháp giải:

- diện tích s hình vẽ = diện tích s hình chữ nhật + Diện tích hai nửa hình tròn có cùng bán kính 7cm.

- diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích hình tròn = r × r × 3,14.

Xem thêm: 775 Câu Thành Ngữ, Tục Ngữ Việt Nam Dạy Bạn Những Câu Tuc Ngu Hay Nhất

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình sẽ cho bằng tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa mặt đường tròn.

Tổng diện tích s hai nửa hình tròn bằng diện tích hình tròn bán kính (7cm).

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(7 imes 2 = 14; (cm)) 

Diện tích hình chữ nhật là:

(14 imes 10 = 140; (cm^2)) 

Diện tích của nhị nửa hình trụ là:

(7 imes 7 imes 3,14 = 153,86; (cm^2)) 

Diện tích hình đã đến là:

(140 + 153,86 = 293, 86 ; (cm^2))

Đáp số: (293, 86cm^2).


bài 4


Video hướng dẫn giải


Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Diện tích phần đang tô màu sắc của hình vuông vắn ABCD là:

*

A 13,76cm2 B. 114,24cm2

C. 50,24cm2 D. 136, 96cm2

Phương pháp giải:

Diện tích phần tô màu sắc là hiệu của diện tích hình vuông vắn ABCD và mặc tích của hình trụ đường kính là 8cm.

Lời giải chi tiết:

Hình tròn trọng điểm O có đường kính bằng độ lâu năm cạnh hình vuông vắn và bởi 8cm.

Bán kính hình trụ tâm O là:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn tâm O là:

4 × 4 × 3,14 = 50,24 ((cm^2))

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

8 × 8 = 64 ((cm^2))

Diện tích phần tô màu là : 

64 – 50,24 = 13,76 ((cm^2))

Chọn đáp án A.

Xem thêm: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Cây Hoa Mai Ngày Tết Là Gì? Các Loại Hoa Mai Đẹp, Quý

dongan-group.com.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 143 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp dongan-group.com.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng dongan-group.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép dongan-group.com.vn gởi các thông tin đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.