Toán lớp 4 trang 125

     

Mỗi bài bác tập tiếp sau đây có nêu dĩ nhiên một câu trả lời đúng. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 125

a) trong số số 5451; 5514; 5145; 5541 số chia hết đến 5 là:

A. 5451 B. 5514

C. 5145 D. 5541

Phương pháp giải:

 Số gồm chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân tách hết mang đến 5.

Giải bỏ ra tiết:

Trong các số đang cho, số chia hết cho 5 là 5145.

Chọn C.

b) Hùng tất cả 8 viên bi có 4 viên bi màu sắc xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ các viên bi red color trong số viên bi của Hùng là:

A. ( displaystyle4 over 8) B. ( displaystyle3 over 4)

C. ( displaystyle1 over 8) D. ( displaystyle3 over 8)

Phương pháp giải:

Phân số chỉ những viên bi màu đỏ trong số viên bi của Hùng có tử số là số viên bi màu đỏ, chủng loại số là tổng thể viên bi của Hùng.

Giải chi tiết:

Phân số chỉ những viên bi màu đỏ trong số viên bi của Hùng là ( displaystyle3 over 8).

Chọn D.

c) Phân số ( displaystyle5over 9) bằng phân số nào bên dưới đây:

A. ( displaystyle10 over 27) B. ( displaystyle15 over 18)

C. ( displaystyle15 over 27) D. ( displaystyle20 over 27)

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành phân số buổi tối giản (nếu được). Phân số bằng phân số ( displaystyle5over 9) thì rút gọn được thành phân số ( displaystyle5over 9).

Giải đưa ra tiết:

Ta có: phân số ( displaystyle10 over 27) và ( displaystyle20 over 27) là các phân số tổi giản.

Rút gọn gàng hai phân số ( displaystyle15 over 18) và ( displaystyle15 over 27) ta có:

(dfrac1518 = dfrac15:318:3 = dfrac56) ; (dfrac1527 = dfrac15:327:3 = dfrac59).

Vậy phân số ( displaystyle5over 9) bởi phân số ( displaystyle15 over 27).

Xem thêm: Cách Bảo Quản Bánh Mì Sandwich Để Được Bao Lâu Thì Hỏng? Hạn Sử Dụng Của Bánh Mì

Chọn C.

d) trong các phân số ( displaystyle9 over 8;,,,9 over 9;,,,8 over 8;,,,8 over 9) phân số nào bé nhiều hơn 1?

A. ( displaystyle9 over 8) B. ( displaystyle9 over 9)

C. ( displaystyle8 over 8) D. ( displaystyle8 over 9)

Phương pháp giải:

Phân số gồm tử số nhỏ thêm hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1.

Giải đưa ra tiết:

Trong những phân số đã cho, phân số nhỏ thêm hơn 1 là ( displaystyle8 over 9).

Chọn D.


Đặt tính rồi tính :

a) 53867 + 49608 b) 482 × 307 

c) 864752 – 91846 d) 18490 : 215

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Cho hình chữ nhật ABCD có chiều lâu năm 12cm, chiều rộng 5cm. Nối đỉnh A với trung điểm N của cạnh DC. Nối đỉnh C với trung điểm M của cạnh AB. Cho biết thêm hình tứ giác AMCN là hình bình hành có độ cao MN bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật.

*

a) phân tích và lý giải tại sao đoạn trực tiếp AN với MC song song và bởi nhau.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD vội mấy lần diện tích hình bình hành AMCN?

Phương pháp giải:

- Áp dụng tính chất: Hình bình hành có các cặp cạnh đối diện song song và bởi nhau.

- diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- diện tích hình bình hành = độ lâu năm đáy × độ cao tương ứng.

Xem thêm: Lệnh Xuống Dòng Trong Html Bằng Thẻ Br, Thẻ Xuống Dòng Br Trong Html

Lời giải đưa ra tiết:

a) các đoạn thẳng AN cùng MC là nhì cạnh đối diện của hình bình hành AMCN phải chúng tuy nhiên song và bởi nhau.