Tính nồng độ đương lượng

     

Công thức tính độ đậm đặc đương lượng là tài liệu rất hữu ích mà lúc này dongan-group.com.vn muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 9 tham khảo.

Bạn đang xem: Tính nồng độ đương lượng

Tài liệu tổng hợp kiến thức về bí quyết tính nồng độ đương lượng, quan hệ giữa những loại nông độ, ví dụ như minh họa kèm theo một số dạng bài tập tất cả đáp án kèm theo. Trải qua tài liệu này giúp chúng ta học sinh lớp 9 tham khảo, hệ thống lại kỹ năng để giải nhanh các bài tập hóa học 9. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát tại đây.


Công thức tính mật độ đương lượng tương đối đầy đủ nhất


I. Cách làm tính độ đậm đặc đương lượng

1. Bí quyết tính độ đậm đặc đương lượng CN

*

Trong đó:

Mm hóa học tan là cân nặng chất tan nguyên chất (gram)D là đương lượng gram của chấtVdd là thể tích dung dịch (ml)CN là độ đậm đặc đương lượng của dung dịch N làm sao đó.

Áp dụng quy tắc “tích số mol với hóa trị của những chất tham gia phản ứng là bằng nhau” để tính những bài toán hỗn hợp nhiều hóa học cùng nhiều loại phản ứng với nhau vẫn chuyển bài toán từ phức tạp nhiều làm phản ứng theo trang bị tự ưu tiên thành bài bác toán solo giản.

2. Phương pháp tính mật độ đương lượng gram

*

Trong đó:

D là đương lượng gramn là số molM là khối lượng

Cách để xác định n là:

Nếu là axit thì n là số H+ bao gồm trong phân tử axitNếu là bazơ thì n là số team OH- tất cả trong phân tử bazơNếu là muối bột thì n bằng tổng số hóa trị của những nguyên tử sắt kẽm kim loại có trong muối.Nếu là hóa học oxi hóa hoặc hóa học khử thì n là số electron nhận hay mang đến của chất đó

II. Mối quan hệ giữa những loại nồng độ

Quan hệ giữa nồng độ mol/lít với nồng độ đương lượng

Hòa rã m gam hóa học tan A có khối lượng mol phân tử M, đương lượng gam D vào thể tích V lít dung dịch. Lúc ấy nồng độ của hóa học A trong dung dịch là:

Tính theo nồng độ mol/lít:

*

Tính theo mật độ đương lượng:

*

Vậy ta có: cn = CM.n

Trong đó: cn là nồng độ đương lượng gam/lit của hỗn hợp (N)

CM là mật độ mol/lit của hỗn hợp (M)

n: Tùy nằm trong vào từng phản bội ứng của dung dịch

III. Ví dụ như minh họa phương pháp tính mật độ đương lượng

Ví dụ 1: dung dịch X tất cả HCl 0,1M và H2SO4 0,15 M. Dung dịch Y gồm NaOH 0,12 M với Ba(OH)2 0,04M. Tính thể tích Y nên để trung hòa - nhân chính 100 ml X.

Gợi ý đáp án bỏ ra tiết

Ta bao gồm nHCl.1 + nH2SO4.2 = nNaOH.1 + nBa(OH)2.2

=> 0,1 (0,1.1 + 0,15.2) = V. (0,12.1 + 0,04.2) => V = 0,2 lít = 200 ml

Ví dụ 2: bao gồm hai dung dịch; H2SO4 (dung dịch A), với NaOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít A với 0,3 lít B được dung dịch C. Để trung hòa - nhân chính C cần dùng 100 ml hỗn hợp HCl 0,5M. Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B được hỗn hợp D. Để th-nc D nên dùng 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M. Tính nồng độ mol/l của A với B. Hỗn hợp C gồm dư NaOH, bắt buộc lượng NaOH lúc đầu phản ứng vừa đủ với H2SO4 cùng HCl

Gợi ý đáp án cụ thể

nH2SO4.2 + nHCl.1 = nNaOH. 1

=> 0,2.2.CMH2SO4 + 0,1.0,5.1 = 0,3.1.CMNaOH (1)

Dung dịch D gồm H2SO4 dư, phải lượng H2SO4 ban đầu phản ứng vừa đủ với NaOH cùng Ba(OH)2

=> nH2SO4 .2 = nNaOH . 1 + nBa(OH)2.2

=> 0,3.2.CMH2SO4 = 0,2.1.CMNaOH + 0,2.0,5.2 (2)

Từ (1) cùng (2) => CMH2SO4 = 0,7M; CMNaOH = 1,1M

Ví dụ 3: Tính nồng độ đương lượng của dung dịch H2SO4 98% d = 1,84g/ml trong làm phản ứng với kiềm NaOH?

Gợi ý đáp án

Phản ứng của H2SO4 cùng với kiềm NaOH:

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Như vậy, 1 mol H2SO4 phân ly ra 2 ion H+ để kết phù hợp với 2 ion OH- của NaOH. đề nghị đương lượng gam của hỗn hợp H2SO4 98% , d = 184 g/ml là:

1000.1,84 = 1840 gam

Khối lượng H2SO4 nguyên hóa học có trong một lít hỗn hợp H2SO4 98%, d = 1,84 g/ml là: 1840.98% = 1803,2 gam


Nồng độ đương lượng gam/lít của hỗn hợp H2SO4 98% là:

*

Vậy hỗn hợp H2SO4 98%, d= 1,84 gam/ml tương tự với nồng độ cn = 36,8N

Thường dùng nồng độ đương lượng để trình diễn nồng độ của dung dịch chuẩn, bởi vì dùng loại đơn vị nà rất giản đơn tính nồng độ tuyệt hàm lượng của các chất bắt buộc xác định.

IV. Bài tập tính độ đậm đặc đương lượng

Câu 1.

Xem thêm: Dàn Ý Bài Thuyết Minh Sản Phẩm Tái Chế Chai Nhựa, Tái Chế Sản Phẩm Từ Rác Thải Nhựa

Tính độ đậm đặc đương lượng của hỗn hợp H2SO4 20% biết d = 1,14g/ml

Gợi ý lời giải

Giải thích quá trình giải:

+ C% = mct/mdd .100% = mct/(d.Vdd) .100% (1)

Công thức tính độ đậm đặc đương lượng gram là: E = M/n

+ vào đó: E là mật độ đương lượng gram

M là cân nặng mol

n (trong trường hợp axit) là số nguyên tử H trong axit

*
(2)

Công thức tính mật độ đương lượng cn là:

*
(3)

+ trong đó: mct là cân nặng chất rã nguyên chất

E là mật độ đương lượng gram

Vdd là thể tích dung dịch

⇒ tự (1), (2), (3) ta có:

*

Câu 2. hòa tan 5 mol HCl thành 10 lít dung dịch. Tính nồng độ đương lượng gam/lít của dung dịch

Gợi ý đáp án

Khối lượng của 5 mol HCl là:

a = 5.MHCl

Nồng độ cn của hỗn hợp HCl là:

*

Câu 3. Tính độ đậm đặc đương lượng của hỗn hợp H2SO4 98%, d = 1,84 g/ml trong phản ứng cùng với kiềm NaOH

Gợi ý đáp án

Phản ứng của H2SO4 với kiềm NaOH:

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Như vậy, 1 mol H2SO4 phân ly ra 2 ion H+ để kết hợp với 2 ion OH- của NaOH.

Nên đương lượng gam của hỗn hợp H2SO4 là D = 98/2 = 49 gam

Khối lượng của một lít hỗn hợp H2SO4 98%, d= 1,84g/ml là:

1000.1,84 = 1840 gam

Khối lượng H2SO4 nguyên hóa học có trong một lít hỗn hợp H2SO4 98%, d = 1,84 g/ml là: 1840.98% = 1803,2 gam

Nồng độ đương lượng gam/it của dung dịch H2SO4 98% là:

*

Vậy hỗn hợp H2SO4 98%, d = 1,84g/ml tương tự với nồng độ công nhân = 36,8N

Thường dùng nồng độ đương lượng để màn biểu diễn nồng độ của các dung dịch chuẩn, bở vày dùng loại đơn vị chức năng nồng độ này rất dễ dàng tính nồng độ tốt hàm lượng của những chất cần xác định.

Câu 4.

Xem thêm: 10 Common Best Man Duties You'Ll Need To Know To Ace The Job

Trong bội phản ứng 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Dung dịch NaOH cùng dung dịch H2SO4 đều sở hữu nồng độ 0,02M. Hãy tính mật độ đương lượng gam/lít của cả 2 dung dịch đó?

Gợi ý câu trả lời

1 mol NaOH phân li ra 1 ion OH- đề nghị NaOH = 1

Do kia nồng độ cn của dung dịch NaOH là:

CN = centimet .n = 0,02.1 = 0,02 N

Tương tự, 1 mol H2SO4 phân ly ra 2 ion H+ đề nghị ta tất cả nồng độ của dung dịch H2SO4 là:

CN = CM.n = 0,02.2 = 0,04 N


Câu 5. đến 15,5 ml dung dịch Na2CO3 0,1M làm phản ứng hoàn toản với 20 ml hỗn hợp H2SO4 tạo thành CO2? Tính nồng độ CM, công nhân của hỗn hợp H2SO4 trong bội phản ứng đó?

Gợi ý lời giải

Phương trình bội nghịch ứng giữa Na2CO3 à H2SO4 đến CO2 là

Na2CO3 + H2SO4 ⇒ Na2SO4 + CO2 + H2O

Số mol Na2CO3 thâm nhập vào phản ứng là:

n = CM.V = 0,1.15.5/1000 = 0,00155 mol

Theo phương trình số mol Na2CO3 tham gia phản ứng ngay số mol H2SO4 buộc phải số mol H2SO4 trong dung dịch là 0,00155 mol

Nồng độ của hỗn hợp H2SO4 là:

CM = n/V = 0,00155.1000/20 = 0,0775 M

Trong bội phản ứng, cứ 1 mol H2SO4 phân li ra 2 ion H+ yêu cầu ta có nồng độ đương lượng của dung dịch H2SO4 là:

CN = CM.n = 0,0775.2 = 0,155N

Câu 6. Tính mật độ mol/lít với nồng độ đương lượng gam/lit của hỗn hợp H2SO4 14% d = 1,08 g/ml khi cho dung dịch kia phản ứng với Ca

Gợi ý lời giải

H2SO4 + Ca → CaSO4 + H2

Từ phương trình bội nghịch ứng thoái hóa khử trên cho thấy, 1 phân tử hóa học oxi hóa H2SO4 thêm 2e đề xuất đương lương gam của H2SO4 là:

D = M/n = 98/2 = 49 gam

Áp dụng công thức tính nồng độ CM, cn của dung dịch H2SO4 lúc biết nồng độ phần trăm khối lượng C5 = 14% trọng lượng riêng d = 1,08 g/ml ta có