TÌM TỈ SỐ VỀ KHỐI LƯỢNG CỦA ELECTRON SO VỚI PROTON SO VỚI NƠTRON

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạo

*

bạn dưa vào bảng khối lương vào sgk rồi tính khối lương,dễ lắm chúng ta à tỷ số khối lương e đối với p: Me/Mp=9,1095x10^-28/1,6726x10^-24=1/1837 tỷ số khối luơnge đối với n Me/Mn=9,1095x10^-28/0,6748x10^-24=1/1839 cảm ơn bạn nha !

*


Tỉ số về trọng lượng của electron đối với proton là:

*

Tỉ số về khối lượng của electron đối với nơtron là:

*


bạn xem câu trả lời của mình nhà :

Tỉ số về khối lượng của electron so với proton

*

Tỉ số về khối lượng của electron với nơtron

*


Cho nguyên tử kali tất cả 19 proton, 20 nowtron cùng 19 electron.

Bạn đang xem: Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton so với nơtron

 - TÍnh cân nặng tuyệt đối của một nguyên tử kali.

 - Tính số nguyên tử K bao gồm trong 0,975g kali.

 - tìm tỉ số về trọng lượng electron so với cân nặng của toàn nguyên tử kali/


Câu 1. Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton với so cùng với nơtron.Câu 2.a. Hãy định nghĩa cụ nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).b. Hãy tính đối kháng vị khối lượng nguyên tử (u) ra gam.c. Hãy mang đến biết trọng lượng nguyên tử đồng vị cacbon-12 tính ra đối chọi vị trọng lượng nguyên tử u.d. Biết rằng cân nặng của nguyên tử đồng vị cacbon-12 vội vàng 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hiđro.Hãy tính cân nặng nguyên tử hiđro ra đơn vị chức năng u.Câu 3. Beri cùng oxi thứu tự có trọng lượng nguyên tử: mBe = 9,...
Đọc tiếp

Câu 1. Tìm tỉ số về cân nặng của electron so với proton và so cùng với nơtron.

Câu 2.

a. Hãy định nghĩa nạm nào là một đơn vị trọng lượng nguyên tử (u).

Xem thêm: Ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và Ý Thức

b. Hãy tính solo vị cân nặng nguyên tử (u) ra gam.

c. Hãy mang lại biết khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon-12 tính ra 1-1 vị khối lượng nguyên tử u.

d. Biết rằng trọng lượng của nguyên tử đồng vị cacbon-12 cấp 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hiđro.Hãy tính cân nặng nguyên tử hiđro ra đơn vị chức năng u.

Câu 3. Beri cùng oxi thứu tự có cân nặng nguyên tử: mBe = 9,012 u; mO= 15,999u.

 

Hãy tính các khối lượng đó ra đơn vị chức năng gam.


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa học
3
0
GửiHủy

Câu 1:

Tỉ số của e so với p là:

(dfracm_em_p=dfrac9,1094.10^-311,6726.10^-27=5,4463.10^-4)

Tỉ số của e so với n là:

(dfracm_em_n=dfrac9,1094.10^-311,6748.10^-27=5,4391.10^-4)


Đúng 1
Bình luận (0)

Câu 2:

a, tự làm nha

b, Ta có: (1u=dfrac112.m_C=dfrac112.dfrac126,022.10^23approx1,66.10^-24left(g ight))

c, Vì (1u=dfrac112.m_CRightarrow m_C=12u)

d, Ta có: (m_C=11,9059.m_HRightarrow m_H=dfrac1211,9059=1,0079left(u ight))

 


Đúng 1
Bình luận (0)

Câu 3:

(m_Be=9,012u=9,012.1,66.10^-24=1,495992.10^-23left(g ight))

(m_Be=15,999u=15,999.1,66.10^-24=2,655834.10^-23left(g ight))


Đúng 1
Bình luận (0)

tìm tỉ số trọng lượng của electron so với proton,nơtron


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa họcCHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
2
0
GửiHủy

tỷ số trọng lượng electron so với proton : Me/Mp=9,1095x10^-28/1,6726x10^-24=1/1837 tỷ số khối luợng electron so với nơtron Me/Mn=9,1095x10^-28/0,6748x10^-24=1/1839


Đúng 0

Bình luận (0)

Tỉ số về cân nặng của electron so với proton:

(dfrac9,1094.10^-311,6726.10^-27=dfrac11836)

Tỉ số về trọng lượng của electron cùng với nơtron:

(dfrac9,1094.10^-311,6748.10^-27=dfrac11839)


Đúng 0
Bình luận (0)

a) Hãy tính trọng lượng của nguyên tử nito (gồm 7 proton, 7 notron, 7 electron)

b) Tính tỉ số cân nặng của electron trong nguyên tử so với cân nặng của toàn nguyên tử


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Hóa học
2
0
GửiHủy

a)

$m_N = 7.1,67.10^-27 + 7.1,67.10^-27 + 7.9,1.10^-31 = 2,339.10^-26(kg)$

b)

(dfracm_em_Ngtu=dfrac7.9,1.10^-312,339.10^-36=2,82.10^-4)


Đúng 2

Bình luận (0)

a.

Xem thêm: 10 Common Best Man Duties You'Ll Need To Know To Ace The Job

Khối lượng của electron: (7cdot9.1cdot10^-28=63.7cdot10^-28left(g ight))

Khối lượng của proton: (7cdot1.67cdot10^-24=11.6cdot10^-24left(g ight))

Khối lượng của nơtron : (7cdot1.675cdot10^-24=11.72cdot10^-24left(g ight))

Khối lượng của nguyên tử nitơ là : (23.42cdot10^-24left(g ight))

b.

(dfrac63.7cdot10^-2823.42cdot10^-24cdot100\%=0.027\%)


Đúng 0
Bình luận (2)

Cho biết: (m_e=9,1095.10^-31kg)

(m_p=1,6726.10^-27kg)

(m_n=1,6750.10^-27kg)

Tính cân nặng theo kilogam của một nguyên tử cacbon có 6 proton, 6 nơtron, 6 electron. Tính tỉ số khối của electron so với cân nặng của toàn nguyên tử


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa họcBài 4: Nguyên tử
1
0
GửiHủy

Tính trọng lượng theo kilogam của một nguyên tử cacbon bao gồm 6 proton, 6 nơtron, 6 electron. 

6.me+6mp+6mn=6.9,1.10−28+12.1,67.10−24=2,005.10−23(g)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">m = 6.me+6mp+6mn

6.me+6mp+6mn=6.9,1.10−28+12.1,67.10−24=2,005.10−23(g)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">= 6.9,1095.10−31 + 6.1,6726.10−27+ 6.1,6750.10−27

6.me+6mp+6mn=6.9,1.10−28+12.1,67.10−24=2,005.10−23(g)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">=2.10-26 (kg)

Tính tỉ số khối của electron so với cân nặng của toàn nguyên tử

(\%m_e=dfrac6.9,1095.10^-312.10^-26.100=0,027\%)

 


Đúng 3
Bình luận (0)
Tìm Tỉ số vè cân nặng của electron số với proton, số với nơtron ?
Xem bỏ ra tiết
Lớp 10Hóa họcCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy