Tổng Của Tử Số Và Mẫu Số Của 1 Phân Số Nhỏ Hơn 1 Bằng 120

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1. Một phân số bao gồm tổng của tử số và chủng loại số là 120 và bởi phân số 1/3.

Bạn đang xem: Tổng của tử số và mẫu số của 1 phân số nhỏ hơn 1 bằng 120

phân só đó là : .........

2. Một phân số tất cả tổng của tử số và chủng loại số là 100 và bằng phân số 2/3. 

phân số đó là : .........

3. Một phân số tất cả tổng của tử số và mẫu số là 140 cùng bằng phân số 2/5.

phân số đó là : .........


*

*

1:

TS của PS đó là : 120 : <1+3 } = 30

MS của PS đó là : 120 - 30 = 90

Vậy PS sẽ là 30/90

2: 

TS của PS sẽ là : 100 : <2+ 3> nhan 2= 40

MS của PS kia là: 100- 40=60

vậy PS chính là 40/60

3:

TS của PS chính là 140: <2+5> nhan 2 =40

MS của PS chính là 140-40 = 100

vậy PS đó là 40/100


 

 

1,một phân số tất cả hiệu giữa tử số và mẫu số là 30 và bởi phân số 3/5.phân số kia là...

2,một phân số gồm tổng của tất cả tử số và mẫu số là 180 và mẫu số rộng tử số 50 đối kháng vị.phân số đó là...

3,một phân số có tổng của cả tử số và mẫu mã số là 100 và mẫu số hơn tử số 20 đối chọi vị.phân số kia là...

4,một phân số có tổng của tất cả tử số và mẫu số là 140 và bởi phân số 2/5.phân số đó là...


1 . Một phân số tất cả tổng của tử số và chủng loại số là 100 và mẫu mã số hơn tử số 20 đơn vị.phân số đó đó là : ..........................................
2. Một phân số có tổng của tử số và mẫu mã số là 180 và mẫu số rộng tủ số 50 đơn vị.phân số đó là : ..........................................

Xem thêm: Bài Tập Tình Huống Luật Ngân Hàng Có Đáp Án, Luật Ngân Hàng

3. Một phân số có hiệu giữa mẫu số với tử số là 30 và bằng phân số 3/5. phân số đó là :.........................................

 


Cho một phân số biết tổng giữa tử số và chủng loại số của phân số đó bằng 120. Biết phân số đó có giá trị bằng 1/3. Vậy hiệu giữa mẫu số cùng tử số của phân số đó là ...


bài 1 3/2 của 198 ?

bài 2 tìm kiếm 1 phân số có tổng tử số và mẫu số là 135 và phân số đó bằng 2/3?

bài 3 kiếm tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 19 đơn vị tổng tử số và chủng loại số bằng 51?


1. Giữa 2 số chẳn có tất cả 15 số lẻ

Vậy hiệu 2 số bằng ....

2. Cho một hình chữ nhật, biết nếu sút chiều rộng đi 01/05 số kia thì diện tích s hính chữ nhật đó giảm 90 xang- ti- mét vuông. Vậy diện tích hình chữ nhật đã cho là ....

3.Cho phân số 71/118.Tìm số b để thêm b đơn vị chức năng vào tử số và sút mẫu số đi b đơn vị ta được phân số mới có giá trị bởi 3/4

Trả lời: số b là ....

4. Tím một phân số biết tổng của tử số và mẫu mã số của phân số đó bởi 198 với biết phân số đó có giá trị bởi 4/5

Trả lời:Phân số đó là.....

5. Search số từ bỏ nhiên nhỏ bé nhất có các chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bằng đôi mươi là số nào ?

Trả lời :Số kia là

6. Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bởi 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẳn

Trả lời : hai số thoải mái và tự nhiên bằng ....

7.Tìm một phân số biết mẫu mã số hon tử số 15 đơn vị và biết phân số đó có mức giá trị bằng 51/68

Trả lời:Phân số đó là....

8.Tìm một phân số biết tổng của tử số và chủng loại số của phân số đó bởi 224 với biết phân số đó có giá trị bởi 75/100

Trả lời:Phân số đó là....

9.Tìm một phân số biết tổng của tử số đó bằng 215 và biết phân số đó có mức giá trị bằng 38/57

Trả lòi: Phân số kia là...

10.Tìm một phân số biết chủng loại số hơn tử số 52 đơn vị chức năng và biết phân số đó có giá trị bằng 51/85

Trà lời : Phân số kia là.....

Xem thêm: Thảo J Luôn Đi Tới Tương Lai Nền Điện Ảnh, Người Yêu Tương Lai

11.Tìm một phân số biết chủng loại số hơn tử số 19 đơn vị và biết tổng của tử số và mẫu mã số của phân số đó bằng 51.