JUST A MOMENT

     
Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: Just a moment

*
*
*

*
*
*Xem thêm: Nghị Luận Về Câu Ca Dao Công Cha Như Núi Thái Sơn Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra

Chúng tôi mang lại là bạn đã viết:

gcf(,38,57,95,76)

Đây là bài toán về tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


1. Tìm những thừa số nguyên tố của 38

*Xem thêm: Dự Định Cuối Tuần Bằng Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa, Viết Về Dự Định Sẽ Đi Đâu

Sơ đồ gia dụng cây của các thừa số thành phần của 38: 2 cùng 19

Xác định những thừa số nguyên tố nào là thừa số phổ biến của tất cả các số ban đầu: