Tìm Chữ Số Tận Cùng Của Tích Sau: Trả Lời: Chữ Số Tận Cùng Của Tích Trên Là

     
*

Bài tập toán lớp 5: tra cứu chữ số tận cùng của một tích, bài xích tập toán lớp 5: search chữ số tận cùng của một tích trong lịch trình toán 5 của những em, đó là tìm chữ số


Tài Liệu học tập Thi xin trình làng đến quý thầy thầy giáo cùng các em học viên lớp 5 tham khảo tài liệu bài bác tập toán lớp 5: tìm kiếm chữ số tận thuộc của một tích được chúng tôi đăng cài đặt ngay sau đây.

Bạn Đang Xem: bài tập toán lớp 5: search chữ số tận thuộc của một tích

Bài tập toán lớp 5: kiếm tìm chữ số tận cùng của một tích là tài liệu hữu ích, tài liệu không chỉ cung ứng kiến thức để giải bài bác tập mà còn hỗ trợ các lấy một ví dụ để những em cùng thực hành. Nội dung chi tiết mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm và mua tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tìm chữ số tận cùng của tích sau: trả lời: chữ số tận cùng của tích trên là

Bài tập toán lớp 5: search chữ số tận thuộc của một tích

I. Kiến thức cơ bản

* Chữ số tận thuộc là các chữ số không giống 0.

– Chữ số tận thuộc của tổng bằng chữ số tận thuộc của tổng những chữ số hàng solo vị của những số hạng vào tổng ấy.

– Chữ số tận thuộc của tích bằng văn bản số tận thuộc của tích các chữ số hàng đối chọi vị của những thừa số vào tích ấy.

– Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + …… + 9 tất cả chữ số tận cựng bởi 5.

– Tích một vài có chữ số tận cùng là 5 với một vài lẻ có tận thuộc là 5

– Tích hai số tất cả chữ số tận thuộc là các số từ nhiên tiếp tục chỉ hoàn toàn có thể cho công dụng có các chữ số tận thuộc là: 0, 2 hoặc 6.

– Tích của 4 quá số 3 (3 x 3 x 3 x 3) bao gồm tận thuộc là 1.

– Tích của 4 thừa số 2 (2 x 2 x 2 x 2) có tận cùng là 6.

– Tích các số gồm tận cùng là một có tận thuộc là 1.

– Tích của toàn bộ các số tất cả tận thuộc là 6 có tận thuộc là 6.

* Chữ số tận thuộc là những chữ số 0

– Tích một vài có chữ số tận thuộc là 5 với một trong những chẵn bao gồm tận thuộc là 0.

– khi nhân một số (khác số tròn chục, tròn trăm..) với các số tròn chục 10; 20; 30; 40; 60; 70; 80; 90 ta được tích là số só tận cùng là một trong những chữ số 0.

– những số 5; 15; 35; 45; 55; 65; 85; 95; 105; 115; 135; 145; 165;….. Khi nhân với một chẵn ta được tích là số gồm tận cùng là một chữ số 0.

– các số 25; 50; 75 lúc nhân với một số trong những chia hết phân chia 4 ta được tích là số tất cả tận cùng là nhì chữ số 0.

– Tích của nhì số bao gồm chữ số không tận cùng giống nhau chỉ rất có thể có chữ số tận cùng 0; 1; 4; 5; 6 hoặc 9 (không thể tận cùng bởi 2; 3; 7 hoặc 8)

II. Bài bác tập vận dụng

Ví dụ 1:

Cho A = 3 x 3 x 3 x 3 x………..x 3 x 3 (tích này có 2013 chữ số 3). Hỏi tích này tận cùng là chữ số nào?

Giải: Ta thấy: 3 x 3 x 3 x 3 = 81, tích của 4 chữ số 3 cho chữ số tận cùng bằng chữ số 1.

Vì 2013 : 4 được yêu quý là 503 (chữ số 1) cùng dư 1 ( 1 chữ số 3)

Vậy tích A bao gồm chữ số tận cùng là 3.

Ví dụ 2: Tích sau tận cùng bằng chữ số nào?

8 x 18 x 28 x 38 x ………x 198.

Giải:

Số quá số của tích này là: (198 – 8) : 10 + 1 = 20 (số hạng) (1)

Ta thấy tích 4 thừa số bao gồm tận cùng là 8 có tận thuộc là 6. Vị có trăng tròn thừa số ta kết hợp được 5 nhóm mỗi nhóm bao gồm 4 thừa số, tích từng nhóm này có chữ số tận thuộc là 6. Vậy tác dụng của tích trên gồm chữ số tận cùng là 6.

Ví dụ 3: search chữ số tận cùng của tích sau:

15 x 17 x 19 x 21 x 23 x 25 x 27 x 29 x……………x 2011 x 2013.

Gợi ý: Áp dụng lí thuyết ta có tác dụng chữ số tận cùng là 5.

Ví dụ 4: đến X = A – B, biết:

A = 3 x 13 x 23 x…….x 2003 x2013

B = 2 x 12 x 22 x ……..x 2002 x 2012

Hỏi X có chia hết mang đến 5 không?

Giải:

A có số những thừa số là: 202 số.

Xem thêm: Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy Lớn 120M Đáy Bé Bằng 2/3 Đáy Lớn Đáy Bé Dài Hơn Chiều Cao 5 M

B bao gồm số các thừa số là: 202 số.

Ta thấy tích của 4 vượt số tận thuộc là 3 sẽ có chữ số tận thuộc là 1.

Vì 202 : 4 có thương là 50 dư 2 đề xuất A là tích của 50 nhóm (mỗi nhóm bao gồm 4 thừa số tận thuộc là 3) cùng với 2 quá số tận cùng là 3. Chính vì như thế A tất cả tận cùng là 9.

Tương trường đoản cú như trên: Tích của 4 thừa số gồm chữ số tận cùng là 2 tất cả tận thuộc là 6.

Vì 202 : 4 được yêu thương là 50 dư 2 đề xuất B là tích của 50 đội (mỗi nhóm gồm 4 vượt số bao gồm chữ số tận cùng là 2) cùng với 2 thừa số gồm chữ số tận thuộc là 2. Vì vậy B tận thuộc là 4.

Vậy X bao gồm tận thuộc là 5 vày 9 – 4 = 5 nên X chia hết mang đến 5.

Ví dụ 5: Cho

A = 2012 x 2012 x 2012 x…….x 2012 x 2012 (2013 quá số 2012)

B = 2013 x 2013 x 2013 x ……..x 2013 x 2013 (2012 vượt số 2013)

Hỏi A + B phân chia cho 5 gồm số dư là bao nhiêu?

Gợi ý: Làm tương tự bài trên sẽ sở hữu được A + B gồm chữ số tận cùng là 3.

Ví dụ 6: mang lại H = 1234567891011121314151617…….được viết bởi các số trường đoản cú nhiên liên tiếp và gồm 121 chữ số. Số H có chữ số tận thuộc là chữ số nào?

Giải:

Ta có từ là một đến 9 gồm 9 số, từng số bao gồm một chữ số.

Từ 10 mang lại 99 gồm 90 số, mỗi số có 2 chữ số nên những khi viết chúng tiếp tục ta bao gồm 90 x 2 = 180 (chữ số).

Mà 9 Đề cương ôn tập học kì 2 môn chất hóa học lớp 9

Số những số có 2 chữ số viết viết ở H là 112 : 2 = 56

Số sản phẩm 56 kể từ 10 tất cả 2 chữ số là : 10 + (56 – 1) = 65

Vậy chữ số tận cùng của H là chữ số 5 (là chữ số hàng đơn vị chức năng của số 65)

Ví dụ 7: mang đến M = 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x … x 89.

Hỏi M gồm tận thuộc là bao nhiêu chữ số 0?

Giải:

– Tích có các thừa số: 5; 15; 35; 45; 55; 65; 85 khi nhân với một số trong những chẵn tất cả tận cùng là 1 trong chữ số 0. Vậy có 7 chữ số 0.

– Tích có các số tròn chục là: 10; 20; 30; 40; 60; 70; 80 . Vì thế có 7 chữ số 0 tận cùng.

– Tích có những thừa số: 25; 50; 75 lúc nhân mỗi thừa số với một trong những chia hết mang lại 4 có tận thuộc là 2 chữ số 0. Vì vậy có tận cùng là 6 chữ số 0.

– Vậy M gồm số chữ số 0 tận cùng là: 7 + 7 + 6 = đôi mươi (chữ số)

Ví dụ 8: Tích : 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x…..x 45 x 46 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Kết quả: Tích tận cùng gồm 10 chữ số 0.

Ví dụ 9: Tích : 4 x 11 x 15 x 6 x 17 x 25 x 45 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Kết quả: Tích có 3 chữ số 0 tận cùng.

Ví dụ 10: Tích 5 x 6 x 11 x 17 x ………x 118 x 191 tất cả hai chữ số tận thuộc là rất nhiều chữ số nào?

Kết quả: Tích có hai chữ số tận là 00.

Ví dụ 11: mang lại N = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x………x 30 x 31. Hỏi tổng của 6 chữ số tận cùng của N là bao nhiêu?

Kết quả: 0.

Ví dụ 12: Cho p = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x………x 2012 x 2013 x 2014. Gạch men bỏ những thừa số phân chia hết đến 5 ta được Q. Hỏi chữ số tận thuộc của Q.

Giải:

P là tích bao gồm số thừa số là: (2014 – 1) : 1 + 1 = 2014 (số hạng)

Trong đó, số vượt số phân chia hết mang lại 5 là: (2010 – 5) : 5 + 1 = 402 (số hạng)

Q là tích gồm số quá số là: 2014 – 402 = 1612 (số hạng) (1)

Ta thấy tích của 4 quá số liên tục trong Q tất cả chữ số tận thuộc là 4.

Xem thêm: Nói Về Trường Học Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Viết Về Trường Học Bằng Tiếng Anh Bạn Nên Bỏ Túi

Chia thành các nhóm tất cả tích cơ mà chữ số tận thuộc là 4 ta gồm số đội là: 1612 : 4 = 403

Tích của tích những thừa số của hai team là tích của hai số gồm chữ số tận thuộc là 4 cần được kết quả có tận cùng là 6.