TIẾNG ANH LỚP 3 UNIT 8

     

Bài 5: Read và write. (Đọc với viết). Xin chào! Tên của bản thân mình là Nam. Đây là lớp của mình. Nó nhỏ tuổi nhưng đẹp. Đây là bàn và đồ dùng học tập của mình.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 unit 8


Lesson 2 (Bài học tập 2)

Bài 1: Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại trên đây để nghe:

*

a) These are my books.

Are they?

Yes, they are.

b) Those are my pencils.

Are they?

Yes, they are.

Tạm dịch:

a) Đây là những quyển sách của tôi.

Thật vậy à?

Vâng, đúng.

b) Đó là đều cây cây viết chì của tôi.

Thật vậy à?

Vâng, đúng.

Bài 2: Point and say. (Chỉ cùng nói).

Click tại đây để nghe:

*

a) These are my notebooks.

Those are my notebooks.


b) These are my pens.

Those are my pens.

c) These are my pencil cases.

Those are my pencil cases.

d) These are my rubbers.

Those are my rubbers.

Tạm dịch:

a) Đây là những quyển tập của tôi. Đó là hồ hết quyển tập của tôi.

b) Đây là những cái bút sản phẩm công nghệ của tôi. Đó là các chiếc bút thứ của tôi.

c) Đây là những hộp bút chì của tôi. Đó là số đông hộp cây viết chì của tôi.

d) Đây là đa số cục tẩy của tôi. Đó là phần lớn cục tẩy của tôi.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta thuộc nói).

These are my books.

These are my pens.

Xem thêm: Top 17 Bài Phân Tích Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Siêu Hay, Phân Tích Tuyên Ngôn Độc Lập Của Hồ Chí Minh

Those are my notebooks.

Those are my pencil cases.

Tạm dịch:

Đây là hồ hết quyển sách của tôi.

Đây là các chiếc bút vật dụng của tôi.

Đó là phần nhiều quyển tập của tôi.

Đó là phần đa hộp bút chì của tôi.

Bài 4: Listen & number. (Nghe với đánh số).

Click tại đây để nghe:

*

Đáp án:a 3 b 4 c 2 d 1

Audio script

1. Nam: Hello, Mr Robot. These are my rulers.

Robot: Are they?

Nam: Yes, they are.

2. Linda: Hello, Mr Robot. Those are my notebooks.

Robot: Are they?

Linda: Yes, they are.

3. Peter: Hello, Mr Robot. These are my pens.

Robot: Are they?

Peter: Yes, they are.

4. Mai: Hi, Mr Robot. Those are my pencil cases.

 Robot: Are they?

Mai: Yes, they are.

Bài 5: Read and write. (Đọc cùng viết)

*

Đáp án:

1. My name is Nam.

2. My classroom is small but nice.

3. My school bag is big.

4. My books & notebooks are new.

5. My pencil cases & pens are new too.

Tạm dịch:

Xin chào! Tên của chính bản thân mình là Nam. Đây là lớp của mình. Nó nhỏ nhưng đẹp. Đây là bàn và đồ dùng học tập của mình. Đây là cặp của mình. Nó thì lớn. Đây là những quyển sách với quyển tập của mình. Bọn chúng thì mới. Đây là rất nhiều hộp cây bút chì cùng viết máy. Bọn chúng cũng mới. Quan sát kìa! Đó là những người bạn new của mình.

 Tên của chính mình là Nam. Lớp của mình bé dại nhưng đẹp. Cặp của chính mình thì lớn. Những cuốn sách và tập của mình thì mới. Những hộp bút chì và viết máy của chính bản thân mình cũng mới.

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta thuộc viết).

1. These are my books and pens.

2. Those are my pencilsrulers.

Xem thêm: Bộ Vô Lăng Lái Xe Chơi Game, Vô Lăng Chơi Game Trải Nghiệm Lái Xe Siêu Đỉnh

Tạm dịch:

Đây là số đông cuốn sách và viết máy của mình.Đó là những bút chì với thước của mình.


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + dongan-group.com.vn"Ví dụ: "Lesson 2 - Unit 8 trang 54,55 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3 dongan-group.com.vn"