Tiếng Anh Lớp 3 Unit 2

     

a) Hi. My name's Peter. Xin chào. Bản thân tên là Peter. Hello, Peter. My name's Nam. Xin chào, Peter. Bản thân tên là Nam.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 unit 2


bài bác 1

Bài 1: Look, listen và repeat.

(Nhìn, nghe cùng đọc lại).

*

a) Hi. My name"s Peter.

Hello, Peter. My name"s Nam.

b) I"m Linda. What"s your name?

My name"s Mai.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Xin chào. Mình tên là Peter.

Xin chào, Peter. Bản thân tên là Nam.

b) bản thân tên là Linda. Bạn thương hiệu là gì?

Tên của bản thân mình là Mai.


bài xích 2

Bài 2: Point & say

(Chỉ cùng nói).

*

Lời giải đưa ra tiết:

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Linda.

 What"s your name?

My name"s Quan.

Tạm dịch:

Tên của chúng ta là gì?

Tên của chính mình là Phong.

Tên của người tiêu dùng là gì?

Tên của chính mình là Linda.

Tên của doanh nghiệp là gì?

Tên của bản thân là Quân.


bài 3

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta thuộc nói).

What"s your name?

My name"s Quan.

What"s your name?

My name"s Peter.

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Mai.

Xem thêm: ✓ Vẽ Tranh Đội Mũ Bảo Hiểm An Toàn Giao Thông, Cuộc Thi Vẽ Tranh Đội Mũ Xinh Bảo Vệ Chúng Mình

What"s your name?

My name"s Linda.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn tên là gì?

Mình tên là Quân.

Bạn thương hiệu là gì?

Mình tên là Peter.

Bạn tên là gì?

Mình tên là Phong.

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Mai.

Bạn thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Linda.


bài bác 4

Bài 4: Listen & tick.

(Nghe và khắc ghi chọn).

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Linh: I"m Linh. What"s your name?

Peter: Hello, Linh. My name"s Peter. Nice to lớn meet you.

2. Nam: Hi. My name"s Nam. What"s your name?

Linda: Hello, Nam. I"m Linda. Nice lớn meet you.

Tạm dịch:

1. Linh: Tôi là Linh. Tên bạn là gì?Peter: Xin chào, Linh. Tên tôi là Peter. Rất vui được gặp mặt bạn.2. Nam: Xin chào. Tên tôi là Nam. Tên bạn là gì?Linda: Xin chào, Nam. Tôi là Linda. Rất vui được chạm mặt bạn.

Lời giải đưa ra tiết:

1.a 2. B


bài 5

Bài 5: Look và write.

(Nhìn cùng viết).

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. A: What"s your name?

B: My name"s Peter.

2. A: I"m Mai. What"s your name?

B: My name"s Linda.

Tạm dịch:

1. Bạn tên là gì? mình tên là Peter.

2. Bản thân là Mai. Tên của chúng ta là gì?

Tên của bản thân mình là Linda.


bài 6

Bài 6: Let’s sing

(Chúng ta thuộc hát).

The alphabet song

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Now I know my ABCs.

Next time will you sing with me?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bài hát bảng chữ cái

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Bây tiếng tôi sẽ biết bảng vần âm ABC rồi.

Xem thêm: Muốn Tìm Hiệu Ta Làm Thế Nào ? Muốn Tìm Số Trừ Ta Làm Như Thế Nào

Bạn sẽ thuộc hát tiếp với tôi chứ?

dongan-group.com.vn 


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 179 phiếu
Bài tiếp theo sau
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp dongan-group.com.vn


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng dongan-group.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép dongan-group.com.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.