1

     
Home/ Môn học/Tiếng Anh/1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted. => I’ve==– 2. I’ve never met any more dependable person than George.

Bạn đang xem: 1


1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted. => I’ve==– 2. I’ve never met any more dependable person than George.


1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.=> I’ve…………………………..2. I’ve never met any more dependable person than George.=> George is…………………………3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother.=> Your mother is……………………4. There is no better teacher in this school than Mr John.=> Mr John is……………………………..5. Have you got any bigger than that one?=> Is this…………………………………?


*

1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.=>I’ve never tasted a more delicious cake than this one.2. I’ve never met any more dependable person than George.

Xem thêm: Những Bài Thơ Về Lòng Yêu Nước, Tổ Quốc, Đồng Bào & Dân Tộc

=>George is the most dependable person I’ve ever met.3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother.=>Your mother is more kind-hearted than anyone.4. There is no better teacher in this school than Mr John.

Xem thêm: Nêu Ứng Dụng Về Nhiệt Kế Rượu Dùng Để Làm Gì ? Dùng Để Làm Gì?

=>Mr John is the best teacher in this school.5. Have you got any bigger hat than that one?=>Is this the smallest hat you’ve got?


*

`text1.I’ve never tasted a more delicious cake than this one.``text2 George is the most dependable person I’ve ever met.``text3 Your mother is more kind-hearted than anyone.``text4 Mr John is the best teacher in this school.``text5 Is this the smallest hat you’ve got`

`Dịch `

`text1.Tôi chưa lúc nào được hưởng thụ chiếc bánh như thế nào ngon hơn loại bánh này.``text2 George là người an toàn và đáng tin cậy nhất mà tôi từng gặp.``text3 Mẹ của người sử dụng là người giỏi bụng hơn bất kể ai.``text4 Thầy John là giáo viên tốt nhất vào trường này.``text5 Đây có phải là chiếc mũ nhỏ nhất các bạn có không?`