Tài khoản vốn là gì

     

Sự khác hoàn toàn chính - Tài số vốn so với thông tin tài khoản hiện tại

Tài số vốn và tài khoản hiện trên là hai yếu tố chủ yếu của "Cán cân thanh toán" (BoP), lưu lại các giao dịch kinh tế của một quốc gia với các quốc gia khác vào một khoảng thời gian. Tài số vốn liếng ghi nhấn sự chuyển đổi vốn của nền tài chính do những khoản thu và ngân sách vốn trong lúc tài khoản hiện tại ghi lại tất cả những dòng chi phí vào và ra khỏi đất nước trong một thời gian rõ ràng do giao dịch thành phầm và thương mại & dịch vụ và các khoản thu nhập khác. Đây là điểm khác hoàn toàn chính giữa tài khoản vốn và thông tin tài khoản hiện tại.

Bạn đang xem: Tài khoản vốn là gì

NỘI DUNG1. Tổng quan với sự biệt lập chính2. Tài số vốn liếng là gì3. Thông tin tài khoản vãng lai là gì4. So sánh cạnh nhau - Tài khoản đầu tư so với tài khoản hiện tại5. Tóm tắt

Tài số vốn là gì?

Tài khoản vốn bao hàm các dòng vốn phát sinh từ các khoản thu và giá thành vốn. Đây là phần đông khoản chi tiêu được tiến hành bởi cả doanh nghiệp tư nhân cùng công cộng.

Các nguyên tố của tài khoản vốn

Đầu bốn trực tiếp nước ngoài (FDI)

FDI đề cập mang đến một doanh nghiệp ở một đất nước thực hiện đầu tư hoặc giành quyền kiểm soát và điều hành trong một công ty lớn khác nằm tại vị trí một non sông khác. Nhiều doanh nghiệp đa non sông nổi giờ như Coca-Cola, Unilever cùng Nestlé đã đầu tư vào các giang sơn thông qua FDI. đọc thêm về FDI.

Đầu tư danh mục đầu tư chi tiêu

Đầu bốn vào cổ phiếu, trái phiếu, nợ và những tài sản tài chủ yếu khác

các khoản giải ngân cho vay của chính phủ cấp mang lại các nước nhà khác

Tài khoản lúc này là gì?

Tài khoản này ghi lại tất cả các dòng vốn và chiếc tiền liên quan đến thanh toán sản phẩm, dịch vụ thương mại và các khoản thu nhập khác. Thông tin tài khoản hiện trên cũng đã cho thấy lợi thế đối chiếu mà giang sơn này có được so với các non sông khác vị nó hỗ trợ một nền tảng đặc trưng về tình trạng dịch vụ thương mại quốc tế.

Các nguyên tố của thông tin tài khoản hiện tại

Cán cân thương mại kinh doanh dịch vụ

Điều này nhắc đến những dịch vụ nhận ra từ các quốc gia khác với được cung cấp cho các quốc gia khác.

Thu nhập đầu tư chi tiêu ròng

Đây là thu nhập từ đầu tư nước ngoài ít giao dịch cho đầu tư chi tiêu nước ngoài.

chuyển khoản qua ngân hàng mặt

Đây là chuyển khoản qua ngân hàng hiện trên dưới bề ngoài quyên góp, quà tặng kèm và hỗ trợ.

*

Hình 1: Cán cân thương mại cho biết thêm sự khác hoàn toàn giữa xuất khẩu và nhập khẩu vào một quốc gia.

Xem thêm: Top 15 Lấy Ví Dụ Về Giao Tiếp ? Lấy Ví Dụ Về Giao Tiếp

Sự biệt lập giữa Tài khoản vốn và tài khoản Hiện tại là gì??

Tài khoản đầu tư so với thông tin tài khoản hiện tại

Tài khoản vốn bao hàm các dòng tài chính phát sinh từ các khoản thu với chi. Dòng tiền gây ra từ các sản phẩm kinh doanh, thương mại dịch vụ và thu nhập khác được khắc ghi trong tài khoản hiện tại.
Mục đích
Mục đích của tài số vốn liếng là chỉ ra rằng dongan-group.com.vnệc thực hiện vốn. Tài khoản hiện tại tại thanh toán với những khoản thu và giao dịch thanh toán bằng tiền mặt và các khoản mục phi vốn khác.
Sáng tác
Tài khoản vốn bao gồm đầu tứ trực tiếp nước ngoài, đầu tư danh mục đầu tư chi tiêu và các khoản vay mượn của chủ yếu phủ. Tài khoản lúc này chứa số dư thương mại, giao dịch dịch vụ, thu nhập chi tiêu ròng và giao dịch chuyển tiền tiền khía cạnh ròng.

Xem thêm: Cách Tính Thuế Nhập Khẩu Ô Tô Là Bao Nhiêu Phần Trăm ? Thuế Nhập Khẩu Ô Tô Là Bao Nhiêu Phần Trăm

Tóm tắt - Vốn so với tài khoản hiện tại

Cả vốn và thông tin tài khoản hiện tại phần đông là đầy đủ thành phần thiết yếu trong cán cân thanh toán, và bởi đó, rất đặc biệt quan trọng đối cùng với nền tài chính của đất nước. Sự khác biệt giữa vốn và tài khoản hiện tại nằm tại loại công dụng tài chính được ghi nhận; trong những khi tài khoản đầu tư ghi nhận công dụng tài thiết yếu từ các khoản thu và giá cả vốn, thông tin tài khoản hiện tại báo cáo dòng tiền từ hoạt động giao dịch. Cả hai tài khoản này gần như giúp đưa thông tin chuyên sâu về quy mô, hướng và thành phần của thương mại quốc tế tại một quốc gia.

Hình hình ảnh lịch sự:1. Số dư thương mại dịch vụ Iran phục sinh bởi SSZ - quá trình riêng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia