So Sánh Hội Nghị Trung Ương 6 Và 8

     

Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa họp báo hội nghị Trung ương Đảng tháng 11 - 1939 và họp báo hội nghị Trung ương lần thiết bị 8 (5 - 1941) theo mẫu sau:


Hãy ngừng bảng đối chiếu giữa họp báo hội nghị Trung ưong Đảng mon 11 -1939 và họp báo hội nghị Trung ương lần sản phẩm công nghệ 8 (5 - 1941) theo mẫu sau:

Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa họp báo hội nghị Trung ưong Đảng tháng 11 -1939 và họp báo hội nghị Trung ương lần máy 8 (5 - 1941) theo chủng loại sau:

Nội dung

Hội nghị tw Đảng mon 11-1939

Hội nghị tw Đảng lần sản phẩm công nghệ 8 (5-1941)

Hoàn cảnh lịch sử

Xác định kẻ thù

Nhiệm vụ

Khẩu hiệu

Hình thức khía cạnh trận

Ý nghĩa

Trả lời:

Nội dung


Hội nghị tw Đảng tháng 11-1939

Hội nghị tw Đảng lần máy 8 (5-1941)

Hoàn cảnh định kỳ sử

- Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tình hình thế giới và trong nước có nhiều đổi khác quan trọng. Đảng ta nhà trương chuyển làn phân cách chỉ đọa chiến lược, đưa trọng trách giải phóng dân tộc lên mặt hàng đầu. Khởi đầu cho sự đưa này là họp báo hội nghị Trung ương Đảng VI (11/1939).

Bạn đang xem: So sánh hội nghị trung ương 6 và 8

- mon 11/1939, hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) vày Tổng túng thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì

- các cuộc nổi dậy thông suốt nổ ra ở ba miền của khu đất nước, do nhiều tầng lớp quần chúng. # và nô lệ tham gia, nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc.

Xác định kẻ thù

Pháp - Nhật

Pháp - Nhật

Nhiệm vụ

Đánh đổ đế quốc với tay sai, giải phóng các dân tộc sinh hoạt Đông Dương, tạo nên Đông Dương trọn vẹn độc lập.

Khẳng định trọng trách chủ yếu đuối trước đôi mắt là giải phóng dân tộc .

Khẩu hiệu

- lâm thời gác lại khẩu hiệu biện pháp mạng ruộng đất, tịch thu ruộng khu đất của thực dân đế quốc với địa chủ, phản nghịch bội quyền lợi và nghĩa vụ dân tộc, chông tô cao, lãi nặng.

-Thay câu khẩu hiệu “Thành lập cơ quan ban ngành Xô Viết công nông binh” bằng khẩu hiệu “Chính lấp dân chủ cộng hòa”.

- nhất thời gác khẩu hiệu phương pháp mạng ruộng đất ,nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới người cày tất cả ruộng .


Hình thức khía cạnh trận

Mặt trận dân tộc bản địa thống duy nhất phản đế Đông Dương

Ý nghĩa

Đánh dấu bước chuyển phía quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên số 1 , chuyển nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp chuyển động cứu nước .

Hội nghị tw 8 đã hoàn hảo sự đưa hướng chiến lược và sách lược đưa ra từ họp báo hội nghị Trung ương (11/1939):

+ Giương cao hơn thế nữa và để ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa lên hàng đầu.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 9: Nghị Luận Về Hiện Tượng Hút Thuốc Lá Hiện Nay

+ xử lý vấn đề dân tộc trong từng nước Đông Dương.

+ chủ trương tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành thiết yếu quyền.

Sachbaitap.com

Báo lỗi - Góp ý

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - lịch sử hào hùng 12 - coi ngay


*

*

*

*

Tháng 9/1939, phạt xít Đức tiến công tía Lan, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Cơ quan chính phủ phản đụng ở Pháp thi hành chính sách phát xít, giải thể Đảng cộng sản Pháp và các Đảng cùng sản ở những nước trực thuộc địa, thủ tiêu những quyền tự do dân chủ.

Ở Đông Dương, đế quốc Pháp điên loạn chống phá Đảng cộng sản, bọn chúng thực hiện chế độ kinh tế thời chiến, đồng thời triển khai bắt người, cướp của, to bố, tổng cồn viên làm cho xích míc giữa nhân dân Đông Dương cùng với thực dân Pháp ngày dần gay gắt.

Trước những chuyển biến của tình hình, Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương liên tục mở các hội nghị nhằm hoạch định chủ trương, nhiệm vụ, gửi hướng chỉ huy chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên mặt hàng đầu. Công ty trương này của Đảng triệu tập ở 03 hội nghị lần thứ sáu, lần sản phẩm bảy cùng lần máy tám của Ban chấp hành Trung ương.

Hội nghị quyết định: Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bậc nhất của cách mạng Đông Dương; họp báo hội nghị quyết định biến đổi một số khẩu hiệu, gửi hướng bề ngoài đấu tranh:

Tạm gác câu khẩu hiệu tịch thu ruộng khu đất của địa chủ mà chủ trương tịch thâu ruộng đất của đế quốc với tay sai; không nêu khẩu hiệu thành lập và hoạt động chính phủ Xô viết công nông binh mà đề ra khẩu hiệu lập chính phủ nước nhà Liên bang cùng hoà dân nhà Đông Dương;

Hội quyết nghị định: thành lập và hoạt động Mặt trận thống độc nhất vô nhị phản đế Đông Dương, thay thế sửa chữa cho chiến trận thống độc nhất dân chủ Đông Dương.

- họp báo hội nghị BCHTW 7: tháng 11/1940 tại Đình Bảng, Bắc Ninh, tất cả Đ/c Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Phan Đăng Lưu, è cổ Đăng Ninh tham dự

Hội nghi đánh giá cao trào phương pháp mạng nhất định sẽ nổi dậy, Đảng phải sẵn sàng giành lấy thiên chức thiêng liêng cao siêu là lãnh đạo phương pháp mạng võ trang giành thiết yếu quyền; họp báo hội nghị xác định quân thù chính của giải pháp mạng Đông Dương lúc này là vạc xít Nhật - Pháp; họp báo hội nghị quyết định duy trì cuộc khởi nghĩa Bắc sơn, xúc tiến xây dựng địa thế căn cứ cách mạng; họp báo hội nghị cử ra BCHTW tạm bợ do bạn hữu Trường Chinh có tác dụng quyền Tổng túng bấn thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương.

- hội nghị BCHTW 8: tháng 5/1941, trên Pắc Pó, Cao bằng do bạn bè Nguyễn Ái Quốc trực tiếp công ty trì, tham gia có các bạn hữu Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên với một số bạn hữu đại biểu của xứ uỷ Bắc kỳ, Trung kỳ, đại biểu của tổ chức triển khai Đảng ta ở nước ngoài;

Hội nghị phát triển, hoàn chỉnh đường lối cách mạng của quyết nghị BCHTW6, 7 và xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là trách nhiệm hàng đầu, cần kíp của phương pháp mạng Việt Nam;

Hội nghị nhà trương không giữ khẩu hiệu thành lập Chính tủ Liên bang cùng hoà dân nhà Đông Dương như lúc trước đây mà giải quyết vấn đề dân tộc bản địa trong kích cỡ từng nước. Hội nghị chỉ rõ: sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang giành tổ chức chính quyền là trách nhiệm trọng trung tâm của Đảng với nhân ta trong giai đoạn hiện tại. Họp báo hội nghị quyết định thành lập và hoạt động Mặt trận Việt Nam tự do đồng minh

Hội nghị quyết định những vấn đề đặc biệt về tư tưởng chỉ đạo chiến lược như: mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc bản địa và giải hòa giai cấp; giữa nhiệm vụ chống đế quốc với phong kiến; về sách lược tập phù hợp lực lượng biện pháp mạng; tư tưởng giải quyết vấn đề dân tộc bản địa theo kích cỡ mỗi nướcHội nghị cử ra Ban Chấp hành Trung ương, bầu đồng minh Trường Chinh làm Tổng túng thư Ban Chấp hành tw Đảng; bầu Ban hay vụ có các bạn bè Trường chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt.

Xem thêm: Top 21 Mẫu Tóm Tắt Ngắn Gọn Truyện Kiều Của Nguyễn Du (2022) Mới Nhất

Sau 03 họp báo hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Đảng khẩn trương chuẩn bị mọi phương diện về chủ yếu trị, tư tưởng và tổ chức để khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành cách mạng mon 8/1945./.