Sổ chứng từ ghi sổ

     

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính tổng đúng theo là "Chứng từ ghi sổ". Kế toán Lê Ánh gợi ý trình từ ghi sổ kế toán theo bề ngoài chứng tự ghi sổ cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây


*

I. Bề ngoài Kế Toán bệnh Từ Ghi Sổ

1. Hội chứng từ ghi sổ là gì?

Chứng tự ghi sổ (CTGS) do kế toán lập trên cửa hàng từng triệu chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp bệnh từ kế toán thuộc loại, bao gồm cùng văn bản kinh tế.

Bạn đang xem: Sổ chứng từ ghi sổ

Chứng từ ghi sổ được đặt số hiệu liên tiếp trong từng tháng hoặc cả năm (theo số máy tự vào Sổ Đăng ký hội chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán lắp kèm, nên được kế toán tài chính trưởng duyệt trước lúc ghi sổ kế toán.

Việc ghi sổ kế toán tổng hòa hợp bao gồm:

+ Ghi theo trình tự thời hạn trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ.

+ Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.

Ví dụ sổ mẫu theo bề ngoài chứng từ ghi sổ


*

Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ có có các loại sổ kế toán tài chính sau:

Chứng từ ghi sổ (CTGS);Sổ Đăng ký triệu chứng từ ghi sổ;Sổ Cái;Các Sổ, Thẻ kế toán đưa ra tiết.

* Ưu điểm của hiệ tượng kế toán chứng từ ghi sổ

Đơn giản, dễ dàng ghi chépPhân công tích động kế toán tài chính thuận lợi

Dễ dàng thực hiện phân công công việc cho các kế toán, mỗi kế toán rất có thể phụ trách theo dõi từng phần hành: tiền lương, gia sản cố định... Bởi Sổ Cái là dạng tờ rời, công việc ghi chép phản nghịch ánh triển khai theo kịp nghiệp vụ tài chính do vậy giảm cân nặng cho kế toán vào cuối kỳ.

* nhược điểm của hình thức chứng tự ghi sổ

Khối lượng quá trình kế toán khủng do: số lượng ghi chép nhiều, có hiện tượng trùng lặpKhông gồm sự kiểm tra đối chiếu thường xuyênViệc đưa thông tin khi có nhu cầu thường bị chậm

* Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp nhỏ,Số lượng nghiệp vụ tài chính phát sinh ítTrình độ kế toán tại mức trung bình.

II. Trình từ bỏ ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán triệu chứng từ ghi sổ

1. Các bước Hàng ngày

Căn cứ vào những chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng Tổng hợp hội chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được sử dụng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ.

Căn cứ vào hội chứng từ ghi sổ nhằm ghi vào sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Những chứng từ bỏ kế toán sau khoản thời gian làm căn cứ lập bệnh từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

2. Quá trình Cuối tháng

Kế toán đề nghị khoá sổ tính ra tổng cộng tiền của các nghiệp vụ gớm tế, tài chính phát sinh hồi tháng trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số tạo ra Nợ, Tổng số phát sinh gồm và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái.

Căn cứ vào Sổ loại lập Bảng bằng vận số phân phát sinh.

3. Sau thời điểm đối chiếu khớp đúng

Số liệu ghi bên trên Sổ cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ những sổ, thẻ kế toán đưa ra tiết) được dùng làm lập báo cáo tài chính.

Quan hệ đối chiếu, bình chọn phải đảm bảo Tổng số tạo ra Nợ với Tổng số phân phát sinh tất cả của toàn bộ các tài khoản trên Bảng bằng phẳng số phát sinh phải cân nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký triệu chứng từ ghi sổ.

Tổng số dư Nợ với Tổng số dư Có của những tài khoản trên Bảng cân đối số gây ra phải bằng nhau, với số dư của từng thông tin tài khoản trên Bảng bằng phẳng số gây ra phải ngay số dư của từng tài khoản khớp ứng trên Bảng tổng hợp đưa ra tiết.


*

Sơ đồ bề ngoài kế toán triệu chứng từ ghi sổ


III. Mẫu Sổ cái Dùng Cho triệu chứng Từ Ghi Sổ

Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để làm ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thông tin tài khoản kế toán được công cụ trong chính sách tài khoản kế toán vận dụng cho doanh nghiệp.

Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng làm kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi ở bảng tổng hợp chi tiết hoặc những Sổ (thẻ) kế toán cụ thể và dùng làm lập Bảng cân đối tài khoản và báo cáo Tài chính

1. Mẫu mã Sổ dòng dùng cho triệu chứng từ ghi sổ theo - mẫu số S02c1-DNN

 

Đơn vị: …………………………..

SỔ CÁI

(Dùng cho hiệ tượng kế toán chứng từ ghi sổ)

Năm:………….

Tên tài khoản……….

Số hiệu:……….

Ngày, mon ghi sổ

Chứng tự ghi sổ

Diễn giải

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

G

 

 

 

- Số dư đầu năm

- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

- Số gây ra trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

- cùng số tạo nên tháng

x

 

 

x

- Số dư cuối tháng

x

 

 

x

- cùng lũy kế từ trên đầu quý

x

 

 

x

- Sổ này còn có .... Trang, đặt số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Ngày ... Mon ... Năm ... 

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện thay mặt theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú: Đối cùng với trường đúng theo thuê thương mại dịch vụ làm kế toán, có tác dụng kế toán trưởng thì đề nghị ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký kết hành nghề thương mại dịch vụ kế toán, tên solo vị hỗ trợ dịch vụ kế toán.

2. Chủng loại Sổ cái dùng cho hội chứng từ ghi sổ theo - chủng loại số S02c2-DNN

Đơn vị: …………………………..

Mẫu số S02c2-DNN

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán triệu chứng từ ghi sổ)

Năm: …….

Tên tài khoản …….

Số hiệu: …….

Xem thêm: Giá Đèn Pin Siêu Sáng Của Nhật, Sự Thật Về Cây Đèn Pin Siêu Sáng Nhật Bản Giá Rẻ

Ngày, tháng, ghi sổ

Chứng từ bỏ ghi sổ

Diễn giải

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Tài khoản cung cấp 2

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

TK...

TK ...

TK ...

TK ...

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

- Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số tạo nên trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cộng số tạo nên trong tháng

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số dư cuối tháng

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cùng lũy kế từ trên đầu quý

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này còn có .... Trang, khắc số từ trang số 01 mang lại trang ...

- Ngày mở sổ:...

 Ngày ... Tháng ... Năm ...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, chúng ta tên)

Người thay mặt đại diện theo pháp luật

(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú: Đối với trường đúng theo thuê dịch vụ làm kế toán, làm cho kế toán trưởng thì đề xuất ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký kết hành nghề dịch vụ kế toán, tên đối kháng vị hỗ trợ dịch vụ kế toán.

3. Kết cấu Sổ Cái

Sổ chiếc của hiệ tượng kế toán bệnh từ ghi sổ được mở riêng cho từng tài khoản. Mỗi tài khoản được mở một trang hoặc một vài trang phụ thuộc vào số lượng ghi chép những nghiệp vụ tài chính phát sinh những hay không nhiều của từng tài khoản.

Sổ Cái có 2 loại: Sổ chiếc ít cột với Sổ Cái những cột.

* Sổ mẫu ít cột: Thường được vận dụng cho những thông tin tài khoản có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đối kháng giản.

Kết cấu của Sổ Cái nhiều loại ít cột (Mẫu số S02c1-DNN)

- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của triệu chứng từ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt ngôn từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu thông tin tài khoản đối ứng. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Cột 1, 2: Ghi số tiền ghi Nợ, ghi tất cả của tài khoản này.

* Sổ Cái những cột: thường được áp dụng cho hầu như tài khoản có rất nhiều nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức hợp cần cần theo dõi chi tiết có thể phối kết hợp mở riêng cho 1 trang sổ trên Sổ chiếc và được phân tích cụ thể theo thông tin tài khoản đối ứng.

Kết cấu của Sổ Cái nhiều loại nhiều cột (Mẫu số S02c2-DNN)

- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, mon của chứng từ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu thông tin tài khoản đối ứng.

- Cột 1, 2: Ghi tổng số tiền tạo ra Nợ, vạc sinh tất cả của thông tin tài khoản này.

- Cột 3 cho cột 10: Ghi số tiền phạt sinh mặt Nợ, mặt Có của những tài khoản cấp cho 2.

4. Phương pháp ghi Sổ Cái theo hiệ tượng chứng từ bỏ ghi sổ

- địa thế căn cứ vào hội chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, kế tiếp Chứng trường đoản cú ghi sổ được sử dụng để ghi vào Sổ dòng và những sổ, thẻ kế toán cụ thể liên quan.

- mặt hàng ngày, căn cứ vào triệu chứng từ ghi sổ nhằm ghi vào Sổ loại ở các cột phù hợp.

- Cuối mỗi trang yêu cầu cộng tổng số chi phí theo từng cột và đưa sang đầu trang sau.

Xem thêm: Vai Nam Rộng Bao Nhiêu Là Chuẩn, Vai Nam Thế Nào Là Đẹp

- Cuối tháng, (quý, năm) kế toán phải khóa sổ, cộng số gây ra Nợ, số tạo nên Có, tính ra số dư và cộng lũy kế số phạt sinh từ trên đầu quý, đầu năm mới của từng tài khoản để gia công căn cứ lập Bảng phẳng phiu tài khoản và report tài chính.

Trên đây, Kế toán Lê Ánh đã thông tin đến các bạn chi máu hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: những loại sổ kế toán, trình từ bỏ ghi sổ kế toán tài chính theo hiệ tượng kế toán triệu chứng từ ghi sổ và bỏ ra những ưu thế của vẻ ngoài này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Để tham khảo thêm các bề ngoài kế toán khác các bạn bài viết liên quan bài viết bề ngoài kế toán Nhật ký triệu chứng từ