2 ( SINX

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạo
*

*

Giải pt

(2sinleft(x+dfracpi6 ight)+sinx+2cosx=3)

(left(sin2x+cos2x ight)cosx+2cos2x-sinx=0)

(sin2x-cos2x+3sinx-cosx-1=0)

 1.

Bạn đang xem: 2 ( sinx

(2sinleft(x+dfracpi6 ight)+sinx+2cosx=3)

(Leftrightarrowsqrt3sinx+cosx+sinx+2cosx=3)

(Leftrightarrowleft(sqrt3+1 ight)sinx+3cosx=3)

(Leftrightarrowsqrt13+2sqrt3left=3)

Đặt (alpha=arcsindfrac3sqrt13+2sqrt3)

(ptLeftrightarrowsqrt13+2sqrt3sinleft(x+alpha ight)=3)

(Leftrightarrow sinleft(x+alpha ight)=dfrac3sqrt13+2sqrt3)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx+alpha=arcsindfrac3sqrt13+2sqrt3+k2pi\x+alpha=pi-arcsindfrac3sqrt13+2sqrt3+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=k2pi\x=pi-2arcsindfrac3sqrt13+2sqrt3+k2piendmatrix ight.)

Vậy phương trình sẽ cho gồm nghiệm:

(x=k2pi;x=pi-2arcsindfrac3sqrt13+2sqrt3+k2pi)


Đúng 0
Bình luận (0)

2.

(left(sin2x+cos2x ight)cosx+2cos2x-sinx=0)

(Leftrightarrow2sinx.cos^2x+cos2x.cosx+2cos2x-sinx=0)

(Leftrightarrowleft(2cos^2x-1 ight)sinx+cos2x.cosx+2cos2x=0)

(Leftrightarrow cos2x.sinx+cos2x.cosx+2cos2x=0)

(Leftrightarrow cos2x.left(sinx+cosx+2 ight)=0)

(Leftrightarrow cos2x=0)

(Leftrightarrow2x=dfracpi2+kpi)

(Leftrightarrow x=dfracpi4+dfrackpi2)

Vậy phương trình đã cho bao gồm nghiệm (x=dfracpi4+dfrackpi2)


Đúng 0
Bình luận (0)

1) 2sinx + cosx = sin2x + 1

2) (1 + cosx)(1+sinx) = 2

3) 3cos4x - 8cos6x + 2cos2x +3 =0

4) sin3x + cos3x.sinx + cosx = (sqrt2)cos2x

5) (2cosx -1)(2sinx + cosx) = sin2x - sinx


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
3
0
GửiHủy
https://i.imgur.com/9qSBKHl.jpg
Đúng 0

Bình luận (0)
https://i.imgur.com/zw6cbvs.jpg
Đúng 0
Bình luận (0)
https://i.imgur.com/JtgkOHz.jpg
Đúng 0
Bình luận (0)

HELPING NOW!!!

Giair phương trình lượng giác sau:

1) cosx - cos2x +cos3x = 0

2) cos2x - sin2x = sin3x + cos4x

3) cos2x + 2sinx - 1 - 2sinxsosx = 0

4) 1+ sinx - cosx = sin2x - cos2x

5) (sqrt2) sin (2x+(dfracpi4)) - sinx - 3cosx +2 =0

6) sin2x + 2cos2x = 1+sinx - 4cosx


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánBài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
0
0
GửiHủy
Có từng nào số nguyên m để phương trình sinx-cosx-2cos2x+m=m+sin2x+cos2x có nghiệm thực. A. 3. B. 9. C. 2. D. 5.
Đọc tiếp

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình sinx-cosx-2cos2x+m=m+sin2x+cos2x có nghiệm thực.

A. 3.

B. 9.

Xem thêm: Cho Hai Số Chẵn Có Tổng Là 96 Biết Giữa Hai Số Chẵn Có Tất Cả 15 Số Lẻ

C. 2.

D. 5.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Toán
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
giải phương trình1.(sin^3x+2cosx-2+sin^2x=0)(2.fracsqrt32sin2x+sqrt2cos^2x+sqrt6cosx=0)3.(2sin2x-cos2x=7sinx+2cosx-4)4.(2cos2x-8cosx+7=frac1cosx)5.(cos^8x+sin^8x=2left(cos^10x+sin^10x ight)+frac54cos2x)6.(1+sinx+cos3x=cosx+sin2x+cos2x)7.(1+sinx+cosx+sin2x+cos2x=0)
Đọc tiếp

giải phương trình

1.(sin^3x+2cosx-2+sin^2x=0)

(2.fracsqrt32sin2x+sqrt2cos^2x+sqrt6cosx=0)

3.(2sin2x-cos2x=7sinx+2cosx-4)

4.(2cos2x-8cosx+7=frac1cosx)

5.(cos^8x+sin^8x=2left(cos^10x+sin^10x ight)+frac54cos2x)

6.(1+sinx+cos3x=cosx+sin2x+cos2x)

7.(1+sinx+cosx+sin2x+cos2x=0)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
7
1
GửiHủy

1.

(Leftrightarrow sin^2xleft(sinx+1 ight)-2left(1-cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(1-cos^2x ight)left(sinx+1 ight)-2left(1-cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(1-cosx ight)left(1+cosx ight)left(sinx+1 ight)-2left(1-cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(1-cosx ight)left(sinx+cosx+sinx.cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=1Leftrightarrow...\sinx+cosx+sinx.cosx-1=0left(1 ight)endmatrix ight.)

Xét (1):

Đặt (sinx+cosx=tRightarrowleft<eginmatrixleft|t ight|lesqrt2\sinx.cosx=fract^2-12endmatrix ight.)

(Leftrightarrow t+fract^2-12-1=0)

(Leftrightarrow t^2+2t-3=0Rightarrowleft<eginmatrixt=1\t=-3left(l ight)endmatrix ight.)

(Leftrightarrow sinleft(x+fracpi4 ight)=fracsqrt22)

(Leftrightarrow...)


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

2.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Vịnh Hạ Long, Tả Cảnh Vịnh Hạ Long (Dàn Ý

(Leftrightarrowsqrt3sinx.cosx+sqrt2cos^2x+sqrt6cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(sqrt3sinx+sqrt2cosx+sqrt6 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0Leftrightarrow...\sqrt3sinx+sqrt2cosx=-sqrt6left(1 ight)endmatrix ight.)

Xét (1):

Do (sqrt3^2+sqrt2^2 đề xuất (1) vô nghiệm


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

3.

(Leftrightarrow4sinx.cosx-left(1-2sin^2x ight)=7sinx+2cosx-4)

(Leftrightarrow2cosxleft(2sinx-1 ight)+2sin^2x-7sinx+3=0)

(Leftrightarrow2cosxleft(2sinx-1 ight)+left(sinx-3 ight)left(2sinx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(2cosx+sinx-3 ight)left(2sinx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=frac12Leftrightarrow...\2cosx+sinx=3left(1 ight)endmatrix ight.)

Xét (1), vị (2^2+1^2 cần (1) vô nghiệm


Đúng 0
Bình luận (0)

Rút gọnA= (fraccosx-cos2x-cos3x+cos4xsinx-sin2x-sin3x+sin4x)B= sinx(1+2cos2x+2cos4x+2cos6x)


Xem cụ thể
Lớp 10ToánBài 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM
1
0
GửiHủy

(A=fraccosx-cos3x+cos4x-cos2xsinx-sin3x+sin4x-sin2x=frac2sin2x.sinx-2sin3x.sinx-2cos2x.sinx+2cos3x.sinx)

(=fracsin2x-sin3xcos3x-cos2x=frac-2cosleft(frac5x2 ight)sinleft(fracx2 ight)-2sinleft(frac5x2 ight)sinleft(fracx2 ight)=cotleft(frac5x2 ight))

(B=sinx+2cos2x.sinx+2cos4x.sinx+2cos6x.sinx)

(=sinx+sin3x-sinx+sin5x-sin3x+sin7x-sin5x)

(=sin7x)


Đúng 0

Bình luận (0)

sinx + sin2x + sin3x = 1 + cosx + cos2x

cos3x + sin3x + cosx - sinx = (sqrt2)cos2x

sinx + sin2x + sin3x = cosx + cos2x + cos3x


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánBài 3: một số trong những phương trình lượng giác hay gặp
1
0
GửiHủy

b: (Leftrightarrow2cdotcos2xcdotcos x+2cdotsin xcdotcos2x=sqrt2cdotcos2x)

(Leftrightarrow2cdotcos2xleft(sin x+cos x ight)=sqrt2cdotcos2x)

(Leftrightarrowsqrt2cdotcos2xcdotleft=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos2x=0\sinleft(x+dfracPi4 ight)=dfrac12endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=dfracPi2+kPi\x+dfracPi4=dfracPi6+k2Pi\x+dfracPi4=dfrac56Pi+k2Piendmatrix ight.)

(Leftrightarrow xinleft\dfracPi4+dfrackPi2;dfrac-112Pi+k2Pi;dfrac712Pi+k2Pi ight\)

c: (Leftrightarrow2cdotsin2xcdotcos x+sin2x=2cdotcos2xcdotcos x+cos2x)