SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC 12 NÂNG CAO

     

dongan-group.com.vn reviews đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Sinh học 12 nâng cấp (tải xuống miễn phí), nhằm giúp chúng ta tra cứu cấp tốc lý thuyết, kiến thức và kỹ năng và ngôn từ chương trình SGK Sinh học tập 12 nâng cao.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học tập 12 nâng cao:Lời nói đầu.PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC.CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ.Bài 1. Gen, mã di truyền và quy trình nhân đôi của ADN.Bài 2. Phiên mã với dịch mã.Bài 3. Điều hoà buổi giao lưu của gen.Bài 4. Đột đổi thay gen.Bài 5. Nhiễm dung nhan thể.Bài 6. Đột biến kết cấu nhiễm dung nhan thể.Bài 7. Đột biến con số nhiễm sắc đẹp thể.Bài 8. Bài bác tập chương I.Bài 9. Thực hành: coi phim về phương pháp nhân song ADN, phiên mã cùng dịch mã.Bài 10. Thực hành: quan liêu sát các dạng bất chợt biến con số nhiễm dung nhan thể trên tiêu bạn dạng cố định tuyệt trên tiêu bản tạm thời.CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN.Bài 11. Quy phương tiện phân li.Bài 12. Quy lao lý phân li độc lập.Bài 13. Sự tác động của rất nhiều gen với tính nhiều hiệu của gen.Bài 14. Dt liên kết.Bài 15. Di truyền link với giới tính.Bài 16. Di truyền ngoài nhiễm nhan sắc thể.Bài 17. Ảnh hưởng trọn của môi trường thiên nhiên đến sự biểu lộ của gen.Bài 18. Bài tập chương II.Bài 19. Thực hành: Lai giống.CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ.Bài 20. Kết cấu di truyền của quần thể.Bài 21. Trạng thái cân đối của quần thể giao hợp ngẫu nhiên.CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC.Bài 22. Lựa chọn giống đồ dùng nuôi với cây trồng.Bài 23. Chọn giống trang bị nuôi và cây cối (tiếp theo).Bài 24. Sản xuất giống bằng công nghệ tế bào.Bài 25. Chế tác giống bằng công nghệ gen.Bài 26. Sản xuất giống bằng technology gen (tiếp theo).CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI.Bài 27. Phương thức nghiên cứu vớt di truyền người.Bài 28. Di truyền y học.Bài 29. Di truyền y học tập (tiếp theo).Bài 30. đảm bảo an toàn vốn gen dt của loài người.Bài 31. Ôn tập phần năm: di truyền học.PHẦN SÁU: TIẾN HOÁ.CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ.Bài 32. Dẫn chứng giải phẫu học đối chiếu và phôi sinh học so sánh.Bài 33.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao


Xem thêm: Cách Gỡ Thẻ Trên Facebook Có Thông Báo Không ? Access Denied


Xem thêm: 7 Bước Đơn Giản Trong Cách Làm Rượu Gừng Nghệ Cho Bà Bầu Sau Sinh


Dẫn chứng địa lí sinh học.Bài 34. Vật chứng tế bào học và sinh học phân tử.CHƯƠNG II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA.Bài 35. Học thuyết tiến hoá cổ điển.Bài 36. Thuyết tiến hoá hiện nay đại.Bài 37. Các nhân tố tiến hoá.Bài 38. Các yếu tố tiến hoá (tiếp theo).Bài 39. Quy trình hình thành các điểm sáng thích nghi.Bài 40. Loài sinh học và các cơ chế cách li.Bài 41. Quy trình hình thành loài.Bài 42. Nguồn gốc chung và khunh hướng tiến hoá của sinh giới.CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT.Bài 43. Sự phạt sinh sự sống trên Trái Đất.Bài 44. Sự cải cách và phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.Bài 45. Sự gây ra loài người.Bài 46. Thực hành: bằng chứng về xuất phát động đồ của loại người.PHẦN BẢY: SINH THÁI HỌC.CHƯƠNG I. CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG.Bài 47. Môi trường thiên nhiên và các nhân tố sinh thái.Bài 48. Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái lên đời sống sinh vật.Bài 49. Ảnh hưởng trọn của các yếu tố sinh thái lên cuộc sống sinh thứ (tiếp theo).Bài 50. Thực hành: điều tra vi nhiệt độ của một khu vực.CHƯƠNG II. QUẦN THỂ SINH VẬT.Bài 51. Tư tưởng về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể vào quần thể.Bài 52. Những đặc trưng cơ bản của quần thể.Bài 53. Những đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo).Bài 54. Biến hóa động con số cá thể của quần thể.CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT.Bài 55. định nghĩa và những đặc trưng cơ bản của quần xã.Bài 56. Những mối quan hệ giữa các loài trong quần xã.Bài 57. Quan hệ dinh dưỡng.Bài 58. Diễn cầm sinh thái.Bài 59. Thực hành: Tính độ nhiều chủng loại của loại và form size quần thể theo cách thức đánh bắt thả lại.CHƯƠNG IV. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.Bài 60. Hệ sinh thái.Bài 61. Các chu trình sinh địa hoá vào hệ sinh thái.Bài 62. Dòng tích điện trong hệ sinh thái.Bài 63. Sinh quyển.Bài 64. Sinh thái xanh học với việc cai quản tài nguyên thiên nhiên.Bài 65. Ôn tập phần sáu (Tiến hoá) cùng phần bảy (Sinh thái học).Bài 66. Tổng kết toàn cấp.