Sách giáo khoa hóa học lớp 8

     

Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 8 được Bộ giáo dục và Đào sinh sản biên soạn.Sách bao gồm 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, phản nghịch Ứng Hóa Học, Mol Và đo lường Hóa Học, Oxi – không gian , Hidro – Nước và Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 8 :

Bài 1. Mở đầu môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Chất – chất hóa học 8Bài 3. Bài thực hành thực tế 1Bài 4. Nguyên tử – hóa học 8Bài 5. Nguyên tố hóa học – hóa học 8Bài 6. Đơn chất và hợp hóa học – Phân tửBài 7. Bài thực hành thực tế 2Bài 8. Bài luyện tập 1 – hóa học 8Bài 9. Bí quyết hóa họcBài 10. Hóa trị – chất hóa học 8Bài 11. Bài luyện tập 2Đề bình chọn 15 phút – Chương 1 – hóa học 8Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự đổi khác chấtBài 13. Làm phản ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành thực tế 3Bài 15. Định chế độ bảo toàn khối lượng – chất hóa học 8Bài 16. Phương trình chất hóa học – hóa học 8Bài 17. Bài luyện tập 3Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – hóa học 8Bài 19. Chuyển đổi giữa cân nặng thể tích với lượng chấtBài 20. Tỉ khối của hóa học khíBài 21. Tính theo công thức hóa họcBài 22. Tính theo phương trình hóa họcBài 23.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học lớp 8


Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Hóa Học Lớp 8, Sơ Đồ Tư Duy Môn Hóa Học Lớp 8

Bài luyện tập 4Đề chất vấn 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – hóa học 8Đề soát sổ học kì 1 – hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. đặc thù của oxiBài 25. Sự thoái hóa – phản bội ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – bội nghịch ứng phân hủyBài 28. Không gian – Sự cháyBài 29. Bài luyện tập 5 – chất hóa học 8Bài 30. Bài thực hành 4Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 4 – hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. đặc điểm – Ứng dụng của hiđroBài 32. Làm phản ứng lão hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – làm phản ứng thếBài 34. Bài rèn luyện 6 – hóa học 8Bài 35. Bài thực hành thực tế 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – muối hạt – chất hóa học 8Bài 38. Bài luyện tập 7Bài 39. Bài thực hành thực tế 6Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – chất hóa học 8


Xem thêm: Sơ Đồ Mạch Kích Cá Điện Tử, Sơ Đồ Mạch Kích Cá 4Fet Có Chống Chập Vợt

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ tung của một chất trong nước – chất hóa học 8Bài 42. Mật độ dung dịchBài 43. điều chế dung dịchBài 44. Bài luyện tập 8 – chất hóa học 8Bài 45. Bài thực hành 7Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 8Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – hóa học 8Đề kiểm soát học kì 2 – hóa học 8