RÚT GỌN CÂU CÙNG CHỦ NGỮ

     

Dùng cho những mệnh đề nhà động: vứt "who, which, that" và "be" (nếu có ) lấy động từ thêm ING.

Bạn đang xem: Rút gọn câu cùng chủ ngữ

The man who is standing there is my brother ->The man standing there is my brother.

2.Dùng các P.P:

Dùng cho các mệnh đề bị động: bỏ "who, which, that" cùng "be".

I like books which were written by my father ->I lượt thích books written by my father.

3.Dùng nhiều "to_inf".

Dùng khi danh tự đứng trứoc có các chữ sau đây bổ nghĩa: "ONLY, LAST", số thiết bị tự như "FIRST, SECOND..." bỏ "who, which, that", công ty từ (nếu có) cùng modal verb như can, will...thêm "to" trước rượu cồn từ.

This is the only student who can vày the problem ->This is the only student to vì chưng the problem.

Động từ là HAVE/HAD

I have much homework that I must do. ->I have much homework to lớn do.

Đầu câu có HERE (BE), THERE (BE)

There are six letters which have to be written today -> There are six letters khổng lồ be written today.

Một số đụng từ khác như "need, want..." nói chung là lúc ta dịch khu vực "to_inf",với nghĩa "để" mà lại nghe suông tai thì rất có thể dùng được.

GHI NHỚ:Trong phần to inf này chúng ta cần nhớ 2 điều sau:

- Nếu công ty từ 2 mệnh đề không giống nhau thì thêm cụm for sb trước "to_inf".

We have some picture books that children can read.-> We have some picture books for children khổng lồ read.

- tuy vậy nếu chủ từ sẽ là đại từ tất cả nghĩa bình thường chung như "we, you, everyone..." thì có thể không bắt buộc ghi ra.

Studying abroad is the wonderful thing that we must think about. --> Studying abroad is the wonderful thing (for us ) khổng lồ think about.

- ví như trước mệnh đề quan tiền hệcó giới tự thì phải đem xuống cuối câu. (đây là lỗi dễ dàng sai nhất).

We have a peg on which we can hang our coat. -> We have a peg to lớn hang our coat on.

4.Dùng cụm danh từ (đồng phương pháp danh từ)

Dùng khi mệnh đề tình từ gồm dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ

- bỏ "who, which" cùng "be":

Football, which is a popular sport, is very good for health.-> Football, a popular sport, is very good for health.Do you lượt thích the book which is on the table? -> do you lượt thích the book on the table?

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI LOẠI RÚT GỌN:Khi học thì ta học từ dễ dàng đến khó khăn nhưng lúc làm bài bác thì trái lại phải suy luận từ cực nhọc đến dễ.

Bước 1: tìm xem mệnh đề tính từ nằm chổ nào. Bước này cũng dễ vì mệnh đề tính từ bỏ thường bắt đầu bằng "WHO, WHICH, THAT..."

Bước2: cách này đa phần là bớt từ mệnh đề xuống các từ, mặc dù cách suy đoán cũng bắt buộc theo sản phẩm công nghệ tự nếu không sẽ làm sai.

This is the first man who was arrested by police yesterday.

Mới quan sát ta thấy đấy là câu bị động, nếu nhanh chóng thì sẽ dễ ợt biến nó thành:

This is the first man arrested by police yesterday (sai)

Thật ra giải đáp là:

This is the first man khổng lồ be arrested by police yesterday (đúng)

Vậy thì phương thức nào để không trở nên sai ?

Nhìn xem mệnh đề bao gồm công thức S + BE + CỤM DANH TỪ không? nếu có vận dụng công thức 4 .Nếu không tồn tại công thức đó thì xem tiếp trước "who which..." có các dấu hiệu "first, only...."không, nếu có thì vận dụng công thức 3 (to_inf) để ý thêm xem 2 công ty từ có không giống nhau không (để sử dụng "for sb")Nếu không tồn tại 2 trường đúng theo trên new xét xem câu đó dữ thế chủ động hay bị động mà sử dụng V_inghay P.P...

Xem thêm: Vì Sao Khởi Nghĩa Hương Khê Là Tiêu Biểu Nhất Trong Phong Trào Cần Vương?

II. Rút gọn gàng mệnh đề trạng từ:

*

Mệnh đề trạng trường đoản cú là mệnh đề nối nhau bằng các liên tự như when, because, while ...Điều kiện rút gọn gàng là hai chủ từ phải giống nhau.

Công thức:

- bỏ liên từ ( hoặc còn lại thì trở thành giới từ)

- chủ động thì đổi đụng từ thành Ving

- tiêu cực thì sử dụng P.P(nhưng nếu giữ giàng liên từ, hoặc gồm NOT thì phải kê lại "to_be" cùng thêm "ing" vào "to_be": (being + p.p) - ngoại trừ các liên từ "when, if, though" thì lại hoàn toàn có thể bỏ luôn luôn "to_be".

Đối với liên tự "when, as"mà cồn từ thiết yếu trong mệnh đề sẽ là "to_be" + N và sở hữu nghĩa "là" thì có thể bỏ luôn "to_be" mà lưu giữ danh tự thôi.

- chủ động:

When he went home,...-> (When)going home,...

- Bị động:

Because I was given a book, I...-> Because of being given a book, I...(giới trường đoản cú của "because" là "because of", cần để lại "to_be")When he was attacked by a big dog, he ran away.

Cấp độ 1: bỏ chủ từ

When being attcked by a big dog, he....(theo vẻ ngoài để lại liên từ phải kê lại "to_be")

Cấp độ 2: bỏ "to_be"

When attacked by a big dog, he....(nhưng với when thì hoàn toàn có thể bỏ luôn "to_be")

Cấp độ 3: vứt liên từ

Attacked by a big dog, he...Because he wasn't rewarded with a smile, he ....Not being rewarded with a smile, he... (có "not"nên bắt buộc để lại "to_be")As he was a child, he lived in the countryside.--> As a child, he lived...(bỏ luôn to_be)

Nếu sau "to_be" là 1 trong những cụm danh từ thì fan ta còn có thể lược vứt cả "as"mà chỉ còn để lại các danh từ bỏ trơ trọi.

MỘT SỐ MẪU RÚT GỌN KHÁC

*

1. Hoán đổi mệnh đề lúc rút gọn.

Theo phép tắc chung thì lúc rút gọn gàng mệnh đề quan hệ sẽ giữ nguyên vị trí, tuy vậy mẫu đó lại ngoại lệ. Những em xem ví dụ để hiểu luôn luôn cách sử dụng nhé.

She, who had not seen me since 1990, couldn't regconize me at first. -> She couldn't regconize me at first, not having seen me since 1990.

Hoặc:

Not having seen me since 1990, she couldn't regconize me at first.

2. Dùng các giới từ nỗ lực cho mệnh đề quan lại hệ.

Mẫu này vận dụng khi mệnh đề quan tiền hệ bao hàm to be và cụm giới tự và phương pháp rút gọn cũng tương đối dễ vì chưng ta chỉ việc bỏ địa từ quan liêu hệ với to be là xong.

The book which is on the table is Mr cucku's. -> he book which is on the table is Mr cucku's.-> The book on the table is Mr cucku's.

3. Dùng các giới từ để sửa chữa thay thế động từ vào mệnh đề. (các giới tự thường gặp là "WITH, WITHOUT, IN, OF")

- sử dụng "WITH, WITHOUT": hai giới tự này dùng trong số mệnh đề quan hệ tình dục mô tả bộ phận thân thể, một số mẫu bao gồm động tự "HAVE" (có), "CARRY" hoặc there be (có) .

A girl who had big eyes...-> A girl with big eyes...A robber who was carrying a gun...-> A robber with a gun ...A house which had no windows...-> A house without windows ....The pot in which there is no food...-> The pot without food in it.....

- dùng "IN": lúc mệnh đề quan lại hệ biểu đạt trang phục trên bạn như, quần áo, nón, giầy dép,...

A woman who is wearing a red dress...-> A woman in a red dress...The man who is wearing dark glasses...-> The man in dark glasses...

- cần sử dụng "OF": hay chỉ về năng lực, tuổi tác..

Xem thêm: Nhiệt Phân Hoàn Toàn Hỗn Hợp Nahco3 Được Chất Rắn X Và Khí Y Chất Rắn X Và Khí Y Là Gì

A who has a great giảm giá khuyến mãi of energy and enthusiasm ...-> A man of energy và enthuasiasm...A man who was thirty-five years old...-> A man of thirty- five...