Quyết định tiếp nhận nhân viên

     

dongan-group.com.vn xin reviews mẫu đưa ra quyết định về việc đón nhận nhân viên chính thức tại công ty lớn sau thời hạn thử câu hỏi hoặc được lãnh đạo trực tiếp từ cấp cho trên xuống các phòng ban tương ứng.

Bạn đang xem: Quyết định tiếp nhận nhân viên

TÊN CÔNG TY……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc-----------------------------------................................

Số:..../...../QĐNS-....(1)

............., ngày tháng năm 200.....(2)

QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(3)(V/v: mừng đón chính thức)

............................(4)

- địa thế căn cứ qui chế tổ chức triển khai và quản lý của......................;(5)


- căn cứ vào công dụng và quyền lợi và nghĩa vụ của.....................;(6)

- địa thế căn cứ tờ trình số /TT-..... đã làm được Ban tổng giám đốc phê để mắt ngày tháng……năm…… , v/v chào đón nhân sự;(7)

- Xét thực trạng thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: tiếp nhận chính thức Ông/Bà ............ (8) vào thao tác tại

Phòng.....................(9).thuộc .......................(10), vị trí ....................(11), tính từ lúc ngày ...... Mon ............ Năm 200...(12)

Điều 2: Ông/Bà..........................(13)chịu sự điều hành quản lý trực tiếp của ......................(14).

Điều 3: Ông/Bà ..................(15); ...............(16);Ban nhân lực Hệ thống; Ban Tài chủ yếu có trọng trách thi hành quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày.............tháng..........năm.........

Nơi nhận:

TÊN CÔNG TY(17)

- Như điều 3- Ban TGĐ (b/c)- giữ VP

CHỨC DANH(18)

(TÊN)(19)

Diễn giải:

(1)-Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán cỗ nhân sự tấn công lần lượt các số lắp thêm tự phát hành quyết định trong những năm, bắt đầu thừ 01.

Cụ thể: .......... /............... / QĐNS- ..........

Trong đó: Số máy tự QĐ số thời gian Tên đv phát hành văn bản

Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng và công sở FBS năm 2006 sẽ tiến hành đánh số như sau:

Số: 01/06/QĐNS-FBS.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Anh Văn Vào Lớp 10 Ở Tỉnh Thanh Hóa, 150 Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh

(2)-Cán cỗ nhân sự ghi ngày tháng phát hành văn bản.

(3)-Ghi dùng cho của fan đưa ra quyết định.

(4)-Ghi chức vụ của tín đồ đưa ra quyết định.

(5)-Ghi tên đơn vị chức năng nơi phát hành quyết định.

(6)-Ghi chuyên dụng cho của bạn đưa ra quyết định.

(7)-Ghi rõ số tờ trình đã làm được Ban tgđ phê săn sóc trước đó.


(8)-Tên người được nhận quyết định

(9)-Nơi fan được nhận đưa ra quyết định làm việc

(10)-Đơn vị nơi tín đồ nhận ra quyết định làm việc

(11)-Vị trí mà fan được nhận đưa ra quyết định công tác

(12)-Ngày tháng nhân sự được tiếp nhận chính thức

(13)- tên người được trao quyết định.

(14)-Tên fan lãnh đạo thẳng của người được trao quyết định

(15)-Tên người được nhận quyết định

(16)-Tên đơn vị mà bạn được nhận quyết định công tác, tên phòng/ban mà người được nhận ra quyết định sẽ nhấn lương.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 163 Sgk Toán 4, Toán Lớp 4 Trang 163

(17)-Tên công ty đưa ra quyết định

(18)-Chức vụ của người đưa ra quyết định.

(19)-Tên bạn ký quyết định


Chia sẻ bởi:
*
Nguyễn Thị Cúc
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 10.030 Lượt xem: 18.255 Dung lượng: 115,2 KB
Liên kết tải về

Link tải về chính thức:

chủng loại Quyết định mừng đón nhân viên chấp nhận tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA