QUẢNG TRỊ CÓ BAO NHIÊU HUYỆN

     

Tỉnh Quảng Trị gồm bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Quảng Trị là 1 Tỉnh nằm trong Bắc Trung cỗ của nước ta, tất cả trung trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Đông Hà. Tỉnh giấc Quảng Trị có số lượng dân sinh khoảng 632.375 và biển khơi số xe pháo là 74. Tỉnh Quảng Trị tất cả 11 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Quảng trị có bao nhiêu huyện


Xem các địa điểm du lịch tại tỉnh giấc Quảng Trị

*
Bản vật dụng hành chính Tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị bao gồm bao nhiêu làng phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên và thoải mái khoảng 4.739,8 km2 thì tỉnh giấc Quảng Trị có bao nhiêu huyện, thị xã, xóm phường thị trấn nhỉ? chắc hẳn rằng bạn không biết Tỉnh Quảng Trị gồm tới 11 cấp quận thị trấn thị xã, trong các số ấy Tỉnh Quảng Trị có 142 cấp xã phường thị trấn đấy. Rõ ràng như sau nhé:


1. Tp Đông Hà bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du kế hoạch tại thành phố Đông Hà

Thành phố Đông Hà gồm 9 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao hàm 0 xã cùng 9 phường: Phường Đông Giang, Phường 1, Phường Đông Lễ, Phường Đông Thanh, Phường 2, Phường 4, Phường 5, Phường Đông Lương, Phường 3.

2. Thị làng mạc Quảng Trị có bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du lịch tại Thị thôn Quảng Trị

Thị làng Quảng Trị bao gồm 5 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao gồm 1 xã cùng 4 phường: Phường 1, Phường An Đôn, Phường 2, Phường 3, xóm Hải Lệ.

3. Huyện Vĩnh Linh bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại huyện Vĩnh Linh

Huyện Vĩnh Linh gồm 22 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 3 thị xã và 19 xã: thị trấn Hồ Xá, thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Thái, xóm Vĩnh Tú, làng mạc Vĩnh Chấp, làng mạc Vĩnh Trung, làng Vĩnh Kim, thôn Vĩnh Thạch, thôn Vĩnh Long, xã Vĩnh Nam, xã Vĩnh Khê, buôn bản Vĩnh Hòa, xóm Vĩnh Hiền, thôn Vĩnh Thủy, thôn Vĩnh Lâm, làng mạc Vĩnh Thành, làng mạc Vĩnh Tân, thị trấn Cửa Tùng, làng mạc Vĩnh Hà, làng mạc Vĩnh Sơn, thôn Vĩnh Giang, xóm Vĩnh Ô.

4. Huyện hướng Hóa gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện hướng Hóa

Huyện hướng Hóa có 22 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị xã và đôi mươi xã: thị xã Khe Sanh, thị xã Lao Bảo, Xã hướng Lập, Xã hướng Việt, Xã phía Phùng, Xã hướng Sơn, Xã hướng Linh, làng mạc Tân Hợp, Xã phía Tân, làng Tân Thành, xã Tân Long, làng mạc Tân Lập, xã Tân Liên, buôn bản Húc, buôn bản Thuận, Xã hướng Lộc, Xã ba Tầng, xóm Thanh, thôn A Dơi, buôn bản A Xing, buôn bản A Túc, thôn Xy.

5. Huyện Gio Linh có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại huyện Gio Linh

Huyện Gio Linh có 21 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị xã và 19 xã: thị trấn Gio Linh, thị trấn Cửa Việt, xã Trung Giang, xóm Trung Hải, làng mạc Trung Sơn, xóm Gio Phong, xã Gio Mỹ, buôn bản Vĩnh Trường, làng mạc Gio Bình, thôn Gio Hải, làng Gio An, buôn bản Gio Châu, làng Gio Thành, thôn Gio Việt, thôn Linh Thượng, xã Gio Sơn, làng mạc Gio Hòa, làng Gio Mai, xóm Hải Thái, làng mạc Linh Hải, làng mạc Gio Quang.

Xem thêm: Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em Wattpad, Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

6. Huyện Đa Krông gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Đa Krông

Huyện Đa Krông gồm 14 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 13 xã: thị xã Krông Klang, làng Mò Ó, Xã hướng Hiệp, xã Đa Krông, xóm Triệu Nguyên, Xã cha Lòng, làng Hải Phúc, Xã bố Nang, xã Tà Long, buôn bản Húc Nghì, xã A Vao, thôn Tà Rụt, thôn A Bung, xóm A Ngo.

7. Thị trấn Cam Lộ tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Cam Lộ

Huyện Cam Lộ gồm 9 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 8 xã: thị trấn Cam Lộ, thôn Cam Tuyền, làng Cam An, xóm Cam Thủy, xóm Cam Thanh, xóm Cam Thành, buôn bản Cam Hiếu, thôn Cam Chính, thôn Cam Nghĩa.

8. Thị xã Triệu Phong gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Triệu Phong

Huyện Triệu Phong tất cả 19 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 18 xã: thị trấn Ái Tử, làng mạc Triệu An, làng mạc Triệu Vân, xã Triệu Phước, làng Triệu Độ, làng Triệu Trạch, làng Triệu Thuận, xã Triệu Đại, làng Triệu Hòa, xóm Triệu Lăng, buôn bản Triệu Sơn, làng Triệu Long, làng mạc Triệu Tài, xã Triệu Đông, làng mạc Triệu Trung, thôn Triệu Ái, thôn Triệu Thượng, làng Triệu Giang, thôn Triệu Thành.

9. Thị xã Hải Lăng gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Hải Lăng

Huyện Hải Lăng có trăng tròn ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 19 xã: thị xã Hải Lăng, xóm Hải An, thôn Hải Ba, xóm Hải Xuân, buôn bản Hải Quy, thôn Hải Quế, xóm Hải Vĩnh, làng Hải Phú, buôn bản Hải Thượng, làng Hải Dương, thôn Hải Thiện, xã Hải Lâm, buôn bản Hải Thành, làng mạc Hải Hòa, xóm Hải Tân, buôn bản Hải Trường, xóm Hải Thọ, xã Hải Sơn, xã Hải Chánh, thôn Hải Khê.

Xem thêm: Ly Nhựa Giá Ly Nhựa Sử Dụng 1 Lần, Ly Nhựa Dùng 1 Lần

10. Huyện đụng Cỏ có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại Huyện rượu cồn Cỏ

Huyện rượu cồn Cỏ tất cả 0 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 19 xã: thị xã Hải Lăng, thôn Hải An, làng Hải Ba, xóm Hải Xuân, làng mạc Hải Quy, làng mạc Hải Quế, thôn Hải Vĩnh, buôn bản Hải Phú, xã Hải Thượng, thôn Hải Dương, xóm Hải Thiện, buôn bản Hải Lâm, làng mạc Hải Thành, làng mạc Hải Hòa, buôn bản Hải Tân, xóm Hải Trường, buôn bản Hải Thọ, làng mạc Hải Sơn, xóm Hải Chánh, xã Hải Khê.