Phương Pháp Giải Bài Tập Amino Axit

     

Trong chương trình Hóa học hữu cơ lớp 12, không tính phần kiến thức và kỹ năng trọng trọng tâm xoay xung quanh hidrocacbon và este – lipit thì còn tồn tại một chương vô cùng quan trọng. Đó là chuỗi chuyên đề liên quan tới amin, amino axit, peptit cùng protein. Đặc biệt là những bài tập tương quan đến bội nghịch ứng amino axit + naoh, bao hàm 2 dạng: thống kê giám sát lượng chất tham gia hoặc tạo thành thành sau bội phản ứng và khẳng định công thức của amino axit; muối, este của amino axit.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập amino axit

*

2 dạng toán amino axit + NaOH thường gặp gỡ trong đề thi THPT quốc gia môn Hóa học

1, đặc điểm lưỡng tính của amino axit: amino axit + naoh

Phương pháp giải

a, một số trong những điều cần chú ý về tính lưỡng tính của amino axit:

+ Amino axit có tính lưỡng tính là do trong phân tử đựng đồng thời đội –NH2 mang tính bazơ cùng nhóm –COOH mang tính axit.

+ Tính lưỡng tính của amino axit diễn tả qua những phản ứng:

–COOH + OH- -> COO- + H2O

–NH2 + H+ -> NH3+

b, phương pháp giải bài xích tập amino axit

+ Nếu gặp dạng bài xích tập “cho amino axit phản ứng với hỗn hợp HCl, thu được dung dịch X. đến dung dịch X phản ứng cùng với một lượng đủ dung dịch NaOH” thì thực chất của bội phản ứng là nhóm –COOH của amino axit với H+ của HCl phản nghịch ứng với OH- của NaOH.

+ Nếu gặp mặt dạng bài xích tập “cho amino axit phản bội ứng với dung dịch NaOH, thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch X làm phản ứng với một số lượng vừa dùng dung dịch HCl” thì bản chất của làm phản ứng là đội –NH2 của amino axit với OH- của NaOH với H+ của HCl.

+ xác minh số nhóm chức vào phân tử amino axit

Số đội –NH2 = số mol HCl/ số mol amino axit

Nếu đề bài bác chưa cho thấy thêm số mol HCl thì ta có thể dùng phương pháp tăng giảm cân nặng để tính: Số mol HCl = / 36.5

Số nhóm –COOH = số mol NaOH hoặc KOH/ số mol amino axit

*

Công thức nhanh để tính số nhóm NH2 với COOH trong bài xích tập amino axit

Với các bài tập về tính lưỡng tính của amino axit nếu đề bài chưa cho biết thêm số mol NaOH hoặc KOH thì ta có thể dùng phương pháp tăng giảm trọng lượng để tính:

Số mol NaOH = / 22

Hoặc số mol KOH = / 38

2, Giải bài tập amino axit + naoh dạng 1: tính toán lượng hóa học tham gia hoặc tạo ra thành sau phản nghịch ứng

Ví dụ 1: Valin là một trong loại amino axit thiết yếu, bắt buộc được hỗ trợ từ nguồn thực phẩm mặt ngoài, khung hình không từ bỏ tổng đúng theo được. Khi mang lại 1,404 gam valin kết hợp trong nước được dung dịch. Dung chất dịch này phản ứng đầy đủ với 12 ml hỗn hợp NaOH có nồng độ C (mol/l), thu được 1,668 gam muối. Quý giá của C là:

1M. B. 0,5M. C. 2M. D. 1,5M.

Hướng dẫn giải

Cách 1: Sử dụng cách thức tăng bớt khối lượng

Valin là amino axit trong phân tử có một nhóm –COOH.

Phương trình phản ứng:

–COOH + NaOH -> –COONa + HOH (1)

mol: x x x

Gọi số mol của valin bội nghịch ứng là x mol thì số mol đội –COOH cũng chính là x mol.

Theo phương trình (1) ta thấy khi chuyển từ amino axit thành thành muối bột natri của amino axit thì trọng lượng tăng là: 67x – 45x = 1,668 – 1,404x = 0,012.

Theo (1) suy ra số mol NaOH bội nghịch ứng là 0,012 mol.

Vậy mật độ mol của hỗn hợp NaOH là 1M => Đáp án A

Cách 2: Tính số mol của valin từ kia suy ra số mol của NaOH. Với phương pháp này yên cầu học sinh yêu cầu nhớ được cách làm của valin cùng phản ứng valin + naoh mặc dù nhiên, công thức của valin thì không phải học viên nào cũng nhớ được.

*

Công thức hóa học của valin

Ví dụ 2 bài xích tập amino axit + naoh: cho 13,35 gam hỗn hợp X bao gồm H2NCH2CH2COOH cùng CH3CH(NH2)COOH tác dụng với V ml hỗn hợp NaOH 1M thu được dung dịch Y. Để trung hoà hết Y đề xuất vừa đủ 250 ml hỗn hợp HCl 1M. Quý giá của V là:

100. B. 150. C. 200. D. 250.

Hướng dẫn giải

Hỗn phù hợp X cất hai hóa học là đồng phân của nhau.

Viết những phương trình phản ứng ta thấy: Sau tất cả các phản bội ứng thành phầm thu được là ClH3NCH2CH2COOH, CH3CH(NH3Cl)COOH cùng NaCl. Vậy thì bản chất của bội nghịch ứng là

–NH2 + H+ -> NH3+ (1)

mol: 0,15 0,15

OH- + H+ -> H2O (2)

mol: x x

Đặt số mol của NaOH là x thì số mol của OH- cũng chính là x mol.

Theo (1), (2) cùng giả thiết ta có: 0,15 + x = 0,25 => x = 0,1

Vậy thể tích hỗn hợp NaOH là V = n / centimet = 0,1 (lít) = 100ml => Đáp án A

Ví dụ 3 bài xích tập amino axit + naoh: Cho hỗn hợp 2 aminoaxit no chứa 1 chức axit và 1 chức amino tính năng với 110 ml hỗn hợp HCl 2M được hỗn hợp X. Để chức năng hết với các chất trong X, bắt buộc dùng 140 ml hỗn hợp KOH 3M. Tổng cộng mol 2 aminoaxit là:

0,1. B. 0,2. C. 0,3. D. 0.4.

Hướng dẫn giải

Bản chất của phản bội ứng:

–COOH + OH- => –COO- + H2O (1)

mol: x x

H+ + OH- -> H2O (2)

mol: 0,22 0,22

Đặt số mol của hỗn hợp hai amino axit là x thì số mol của nhóm –COOH là x.

Theo (1), (2) và giả thiết ta có: 0,22 + x = 0,42 x= 0,2.

Đáp án B.

Ví dụ 4 bài tập amino axit + naoh: Cho tất cả hổn hợp X tất cả 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và 0,1 mol H2N(CH2)4CH(NH2)COOH (lysin) vào 250 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho HCl dư vào dung dịch Y. Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HCl đang phản ứng là:

0,75. B. 0,65. C. 0,70. D. 0,85.

Hướng dẫn giải

Tổng số mol đội –NH2 trong hỗn hợp X là 0,15 + 0,1.2 = 0,35 mol.

Xem thêm: Một Điện Tích Q Di Chuyển Từ M Đến N, Lý Thuyết Về Công Của Lực Điện

Số mol OH- = số mol của NaOH = 0,25.2 = 0,5 mol.

Bản hóa học của phản nghịch ứng là:

–NH2 + H+ NH3+ (1)

mol: 0,35 0,35

OH- + H+ H2O (2)

mol: 0,5 0,5

Theo (1), (2) cùng giả thiết ta thấy:

Số mol của HCl làm phản ứng = số mol của H+ bội nghịch ứng = 0,35 + 0,5 = 0,85 mol.

Đáp án D.

3, Giải bài bác tập amino axit + naoh dạng 2: khẳng định công thức của amino axit; muối, este của amino axit

Ví dụ 1: vào phân tử aminoaxit X có một tổ amino và một nhóm cacboxyl. Mang đến 15,0 gam X chức năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được 19,4 gam muối hạt khan. Công thức của X là:

H2NC3H6COOH. B. H2NCH2COOH.H2NC2H4COOH. D. H2NC4H8COOH.

Hướng dẫn giải

Bản chất của phản nghịch ứng là:

–COOH + NaOH -> –COONa + H2O (1)

mol: x x

Gọi x là số mol của aminoaxit X thì số mol đội –COOH vào X cũng là x mol.

Theo cách thức tăng giảm cân nặng ta có:

Vậy bí quyết của X là H2NCH2COOH.

Ví dụ 2 bài bác tập amino axit + naoh: mang lại 100 ml hỗn hợp amino axit X 0,2M tính năng vừa đầy đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Còn mặt khác 100 ml dung dịch aminoaxit trên chức năng vừa đầy đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,5M. Biết X gồm tỉ khối tương đối so với H2 bằng 52. Công thức của X là:

(H2N)2C2H2(COOH)2. B. H2NC3H5(COOH)2.(H2N)2C2H3COOH. D. H2NC2H3(COOH)2.

Hướng dẫn giải

Theo trả thiết ta có:

n (NaOH) / n (X) = (0,08. 0,25)/ (0,2. 0,1) = 1 => X chứa một nhóm –COOH;

n (NaOH) / n (X) = (0,08. 0,5)/ (0,2. 0,1) = 2 => X đựng hai đội –NH2.

M(X) = 52.2 = 104 (g)

Đặt cách làm của X là (H2N)2RCOOH, từ những thông tin sinh hoạt trên ta có:

16.2 + R + 45 = 104 => R = 27 (C2H3).

Vậy bí quyết của X là (H2N)2C2H3COOH.

Ví dụ 3 bài tập amino axit + naoh: đến 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X gồm công thức phân tử C3H7O2N bội nghịch ứng cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức cấu trúc thu gọn của X là:

HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH.CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.

Hướng dẫn giải

Ứng với công thức phân tử là C3H7O2N thì X chỉ có thể là amino axit, este của amino axit hoặc muối hạt amoni của amin tuyệt NH3 cùng với axit hữu cơ. Các chất này đông đảo phản ứng cùng với NaOH theo tỉ trọng mol 1: 1, vì thế sau phản bội ứng hóa học rắn thu được gồm NaOH dư (0,05 mol) và muối cacboxylat (0,1 mol).

Khối lượng mol của muối cacboxylat = (11.7 – 0,05. 40)/ 0,1 = 97 (g) Suy ra bí quyết muối là H2NCH2COONa. Vậy bí quyết của X là H2NCH2COOCH3.

Ví dụ 4 bài bác tập amino axit + naoh: E là este của glyxin với 1 ancol no, đối chọi chức mạch hở. Phần trăm cân nặng oxi vào E là 27,35%. Mang lại 16,38 gam E chức năng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xong xuôi cô cạn dung dịch thu được từng nào gam chất rắn khan?

20,55 gam. B. 19,98 gam. C. 20,78 gam. D. 21,35 gam.

Hướng dẫn giải

Đặt bí quyết của E là H2NCH2COOR.

Theo đưa thiết ta bao gồm phần trăm khối lượng oxi trong E là

Phương trình phản nghịch ứng:

H2NCH2COOR + NaOH H2NCH2COONa + ROH (1)

mol: 0,14 0,14 0,14

Chất rắn sau phản ứng tất cả H2NCH2COONa (0,14 mol) với NaOH dư (0,16 mol).

Khối lượng hóa học rắn thu được là 0,14.97 + 0,16.40 = 19,98 gam.

Đáp án D.

Xem thêm: Mách Bạn 5 Cách Tự Làm Đồ Điện Tử Và Hướng Dẫn Làm Đồ Án Kỹ Thuật Điện Tử

Hai dạng bài xích tập liên quan đến amino axit + naoh bao gồm giám sát và đo lường lượng chất tham gia hoặc tạo thành sau phản bội ứng và xác định công thức của amino axit; muối, este của amino axit là 2 dạng khôn xiết thường gặp trong đề thi THPT non sông môn Hóa học. Các em chăm chú nắm được bản chất của phản ứng và vận dụng định chính sách bảo toàn khối lượng để giải những bài tập này.