WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÙ GIA MẬP

     
Phó Trưởng phòng Đặng Hữu Khoái
Trình độ siêng môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email danghuukhoai.hbgm


Bạn đang xem: Website phòng gd&đt huyện bù gia mập

Phó Trưởng phòng Phan Tấn Lãm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phantanlam.hbgm

Công điện về việc tăng cường tiếp thừa nhận và triển khai tiêm vắc xin chống COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp dấn và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19


Đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19


KH trăng tròn PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH trăng tròn PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ


KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Thực hiện nay Công năng lượng điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 với Công năng lượng điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của bộ Y tế

Thực hiện nay Công năng lượng điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 với Công năng lượng điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của cục Y tế


Phúc đáp xin cài đặt VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Phúc đáp xin tải VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)


Về bài toán đính chủ yếu sai sót tại ra quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát hành Quy định về quản ngại lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa phận tỉnh Bình Phước

Về bài toán đính chính sai sót tại ra quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của ubnd tỉnh về việc phát hành Quy định về quản lí lý, bảo đảm và vận động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 28/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 28/5/2022)


Quản lý, sử dụng gia sản từ những nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng ngay phục vụ công tác phòng, kháng dịch Covid-19

Quản lý, sử dụng gia sản từ những nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng kèm phục vụ công tác làm việc phòng, kháng dịch Covid-19


Quyết định thành lập và hoạt động Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước

Quyết định ra đời Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước


Thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học rộng lớn Minh Hưng , huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học thêm Minh Hưng , thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước


Cho phép thành lập và hoạt động Văn chống Thừa tái phát trên địa phận tỉnh Bình Phước năm 2022

Cho phép ra đời Văn phòng Thừa tái phát trên địa phận tỉnh Bình Phước năm 2022Triển khai tiêm vắc xin chống COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều đề cập lại lần 2 (mũi 4)
Xem thêm: Tình Yêu Có Từ Nơi Đâu Êm Êm Một Khúc Sông Cầu, Lời Bài Hát Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ

Đẩy nhanh quy trình tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh giai đoạn tiêm chủng vắc xin chống Covid-19


Thực hiện tại Công điện số 702/CĐ-BYT của cục Y tế

Thực hiện tại Công năng lượng điện số 702/CĐ-BYT của cục Y tế


Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an toàn Tổ quốc” năm 2022

Phát động trào lưu thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022


Phát động trào lưu thi đua “Toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc” năm 2022

Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc” năm 2022


Giải thể bệnh viện dã chiến khu vực thị xã Phước Long

Giải thể khám đa khoa dã chiến quanh vùng thị xã Phước Long


Thực hiện Công năng lượng điện số 665/CĐ-BYT ngày 17/5/2022 của cục Y tế

Thực hiện nay Công năng lượng điện số 665/CĐ-BYT ngày 17/5/2022 của bộ Y tế


Thực hiện ra quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê duyệt chiến lược “Phát triển dịch vụ thương mại trong nước quy trình tiến độ đến năm 2030, trung bình nhìn mang lại năm 2045” trên địa phận tỉnh Bình Phước

Thực hiện quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê duyệt kế hoạch “Phát triển thương mại trong nước quy trình đến năm 2030, khoảng nhìn cho năm 2045” trên địa phận tỉnh Bình Phước


Triển khai tiến hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng chính phủ nước nhà phê duyệt: “Chương trình sức khỏe học đường quy trình 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai tiến hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng chính phủ nước nhà phê duyệt: “Chương trình sức khỏe học đường quy trình 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn người chi tiêu và sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước tiến độ 2022 - 2025

Triển khai những hoạt động đảm bảo an toàn người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước quy trình 2022 - 2025


Công năng lượng điện về bức tốc công tác tiêm chủng vắc xin chống COVID-19

Công năng lượng điện về bức tốc công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19


Công văn về tăng tốc phòng, phòng sốt xuất huyết

Công văn về bức tốc phòng, phòng sốt xuất huyết


Xây dựng TT để update các câu chữ tại ra quyết định 4043/QĐ-BYT ngày 06/9/2019 và ra quyết định số 5239/QĐ-BYT ngày 10/11/2021

Xây dựng TT để cập nhật các câu chữ tại quyết định 4043/QĐ-BYT ngày 06/9/2019 và đưa ra quyết định số 5239/QĐ-BYT ngày 10/11/2021


Tuyên truyền công tác làm việc dân tộc và cơ chế dân tộc năm 2022

Tuyên truyền công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2022


Tuyên truyền công tác làm việc dân tộc và chính sách dân tộc năm 2022

Tuyên truyền công tác dân tộc và cơ chế dân tộc năm 2022


*Xem thêm: Mâm Cúng Ngày Mùng 5 Tháng 5 /5 Và Những Điều Nhất Định Phải Biết

TỈNH ỦY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC SỞ, BAN, NGÀNH VĂN PHÒNG ubnd TỈNH SỞ NỘI VỤ SỞ TƯ PHÁP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỞ TÀI CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỞ XÂY DỰNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG những đơn vị trực thuộc văn phòng Đăng ký Đất đai điều tra TỈNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH các đơn vị sự nghiệp trực ở trong Sở SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ Y TẾ SỞ LAO ĐỘNG TB&XH SỞ NGOẠI VỤ CỤC THỐNG KÊ BAN DÂN TỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI THỊ XÃ BÌNH LONG THỊ ỦY HUYỆN CHƠN THÀNH HUYỆN HỚN QUẢN THỊ XÃ PHƯỚC LONG CÁC PHÒNG BAN HUYỆN BÙ ĐỐP CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ubnd HUYỆN BÙ GIA MẬP HUYỆN BÙ ĐĂNG HUYỆN BÙ GIA MẬP HUYỆN ĐỒNG PHÚ HUYỆN LỘC NINH HUYỆN PHÚ RIỀNG HỘI, ĐOÀN THỂ HỘI NÔNG DÂN HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH
kimsa88
cf68