PHÁ CƯỜNG ĐỊCH BÁO HOÀNG ÂN

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

“Phá cường địch, báo hoàng ân” mẫu chữ biểu hiện lòng yêu nước của người anh hùng nào?

A.

Bạn đang xem: Phá cường địch báo hoàng ân

 Trần Quốc Tuấn

B. Lý hay Kiệt

C. Trần Quốc Toản

D. Trần quang quẻ Khải


*

*

Câu 7. Trong cuộc binh cách chống quân Nguyên lần thứ hai, ai là tín đồ tự giương cao lá cờ: “Phá cường địch, báo hoàng ân”?

A. Trần quang quẻ Khải.

B. Trần Quốc Toản.

C. Trần Quốc Tuấn.

D. Trần Khánh Dư.

Câu 8. Khi Mông Cổ cho sứ giả cho đưa thư đe dọa và dụ sản phẩm vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?

A. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ.

B. Vội xoàn xin giảng hòa.

C. Bắt giam sứ giả vào ngục.

D. Trả lại thư ngay.

Câu 9. Nhà Lý luôn luôn kiên quyết giữ lại vững vẻ ngoài gì vào khi duy trì mối bang giao với các nước láng giềng?

A. Hòa hảo, thân thiện.

B. Mở cửa, trao đổi, giữ thông mặt hàng hóa.

C. Đoàn kết, kị xung đột.

D. Giữ vững tự do và toàn diện lãnh thổ.

Câu 10. Thời Trần, chức quan như thế nào chăm lo, khích lệ nông dân sản xuất?

A. Hà đê sứ.

B. Khuyến nông sứ.

C. Đồn điền sứ và hà đê sứ.

D. Đồn điền sứ.

Câu 11. Đâu là bộ chính sử thứ nhất có cực hiếm của nước ta?

A. Đại Việt thực lục.

B. Đại Việt sử kí toàn thư.

C. Đại Việt sử lược.

D. Đại Việt sử kí.

Câu 12. Điểm như là nhau trong cơ chế tổ chức quân nhóm thời đơn vị Lý so với thời đơn vị Trần là

A. Xây dựng theo công ty trương “đông đảo, tinh nhuệ”.

B. Tập trung gây ra lực lượng quân team đông nhằm áp đảo kẻ thù.

C. Thực hiện cơ chế “ngụ binh ư nông”.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Máy Tính Không Khởi Động Được Win, 5 Cách Xử Lý Khi Máy Tính Không Vào Được Windows

D. Xây dựng theo chủ trương “cốt tinh nhuệ, không cốt đông”.

Câu 13. Một lực lượng quân đội quan trọng chỉ xuất hiện thêm trong triều Trần đó là

A. Cấm quân.

B. quân các lộ.

C. quân các địa phương.

D. quân của các vương hầu.

Câu 14. Một vào những điểm lưu ý của khoa cử thời Lý là

A. Mỗi năm đều có khoa thi.

B. Chương trình thi cử dễ dàng nên số fan đỗ đạt cao.

C. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, qui củ, lúc nào triều đình bắt buộc mới mở khoa thi.

D. 5 năm một lần triều đình tổ chức triển khai khoa thi.

Câu 15. Ý làm sao không phản ánh bối cảnh ra đời nhà è đầu ráng kỉ XIII?

A. Trần Thủ Độ lấy quân đi lật đổ công ty Lý, đưa Trần Cảnh lên ngôi.

B. Thành lập trong toàn cảnh nhà Lý suy yếu.

C. Nhà Lý phải nhờ vào thế lực nhà Trần.

D. Lý Chiêu Hoàng thành hôn với nai lưng Cảnh với nhường ngôi đến chồng.

 

Câu 16. Biểu thị chứng tỏ đạo nho ngày càng cách tân và phát triển ở thời è cổ là

A. các đơn vị nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng đặc biệt trong máy bộ nhà nước.

B. các bên nho được tham dự các buổi thiết triều.

C. các công ty nho được phụ trách công việc ngoại giao.

D. các công ty nho được không ít bổng lộc.

Câu 17. Cuộc tấn công tập kích sang khu đất Tống của Lý thường xuyên Kiệt là

A. hành động chính đáng tự vệ.

B. hành hễ trấn áp đơn vị Tống.

C. nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa hai nước.

D. cuộc chiến tranh xâm lược.

Câu 18. Sự phát triển của nông nghiệp & trồng trọt dưới thời trần không mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Là đk để Đại Việt triển khai chiến tranh mở với bờ cõi.

B. Tạo điều kiện để văn hóa cách tân và phát triển rực rỡ.

C. Là cửa hàng để củng cố chính sách phong kiến chuyên chế.

D. Ổn định đời sống quần chúng và thực trạng xã hội.

Câu 19. Đâu là lứa tuổi thấp kém tốt nhất trong làng mạc hội thời Trần?

A. nông dân

B. thương nhân

C. thợ thủ công.

Xem thêm: Đề Thi Đánh Giá Năng Lực 2018 CủA ĐÁº¡I HọC QuốC Gia Tp

D. nông nô, nô tì.

Câu 20. Địa danh nào nối liền với đầy đủ chiến công hiển hách của quân dân công ty Trần trong cuộc binh cách lần lắp thêm hai phòng quân thôn tính Nguyên?