Nung 100g hỗn hợp gồm na2co3 và nahco3

     

2NaHCO3 →t° Na2CO3 + CO2 + H2Ox                         x/2          x/2       x/2 mol

Na2CO3không bị nhiệt độ phân.

Bạn đang xem: Nung 100g hỗn hợp gồm na2co3 và nahco3

Khối lượng sút là khối lượng H2Ovà CO2:

mH2O+mCO2=100−69=31 gam22x+9x=31→x=1mol%mNaHCO3=84100.100%=84%%mNa2CO3=100%−84%=16%


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


1
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nung m gam bột fe trong oxi, chiếm được 4,5 gam hỗn hợp chất rắn X. Kết hợp hết các thành phần hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4đặc nóng (dư) bay ra 1,26 lít (đktc) SO2(là thành phầm khử duy nhất).

Giá trị của m là


Câu 2:


Cacbon vô đánh giá và than chì là hai dạng thù hình của nhau vì


Câu 3:


Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?


Câu 4:


Dẫn luồng khí co qua tất cả hổn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3(nóng) sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hóa học rắn gồm


Câu 5:


Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (C, H, N) bằng lượng không khí toàn vẹn (gồm 1/5 thể tích O2, sót lại là N2) được khí CO2, H2Ovà N2. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng hỗn hợp BaOH2dư thấy bao gồm 39,4 gam kết tủa, trọng lượng dung dịch giảm đi 24,3 gam. Khí thoát thoát khỏi bình rất có thể tích 34,72 lít (đktc). Biết dX/O22. Công thức phân tử của X là


Câu 6:


Trong những phản ứng của mê mẩn với Cl2, F2, O2, HNO3đặc nóng, dung dịch NaOH, Mg. Số làm phản ứng mà trong số ấy Si diễn tả tính lão hóa là


Câu 7:


Trong các phản ứng sau, phản bội ứng làm sao NH3không biểu lộ tính khử?


Câu 8:


Cho các polime sau: Tơ tằm, tơ visco, tơ axetat, tơ nitron, cao su đặc buna-S, poli vinylclorua, poli vinylaxetat, vật liệu bằng nhựa novolac. Số polime có chứa yếu tố oxi trong phân tử là


Câu 9:


Thực hiện các thí nghiệm sau đây:

(1) Sục khí C2H4vào dung dịch KMnO4.

(2) đến NaHCO3vào hỗn hợp CH3COOH.

(3) Chiếu sáng tất cả hổn hợp khí metan cùng clo.

(4) mang đến glucozơ công dụng với CuOH2ở đk thường. 

(5) Đun etanol cùng với H2SO4đặc làm việc 140°C.

(6) Đun nóng các thành phần hỗn hợp triolein với hiđro (với xúc tác Ni).

(7) cho phenol tính năng với hỗn hợp NaOH.

(8) mang lại anilin công dụng với dung dịch brom.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Phó Từ - Phân Loại Và Nêu Ví Dụ Về Phó Từ

(9) mang lại metyl amin chức năng với hỗn hợp FeCl3.

(10) cho glixerol công dụng với Na.

Những thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là


Câu 10:


Oxi hoá không còn 2,2 gam tất cả hổn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO . Cho tổng thể lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, chiếm được 23,76 gam Ag. Nhị ancol theo lần lượt là :


Câu 11:


Dung dịch X cất 0,01 mol ClH3N−CH2−COOH; 0,02 mol CH3−CHNH2−COOH; 0,05 mol HCOOC6H5. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml hỗn hợp KOH 1M đun nóng nhằm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là


Câu 12:


Hoà chảy một lượng sắt vào dung dịch H2SO4loãng thấy thoát ra V1 lít khí H2. Còn mặt khác nếu hoà tan và một lượng fe trên vào dung dịch H2SO4đặc nóng thấy bay ra V2lít khí SO2(các thể tích đo ở thuộc điều kiện). Quan hệ giữa V1và V2là


Câu 13:


Tiến hành nhị thí nghiệm sau:

- nghiên cứu 1:

Bước 1: bỏ vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4bão hòa + 2 ml dung dịch NaOH 30%. 

Bước 2: nhấp lên xuống nhẹ, gạn lớp dung dịch để giữ lại kết tủa.

Bước 3: Thêm khoảng chừng 4 ml lòng trắng trứng vào ống nghiệm, dùng đũa chất liệu thủy tinh khuấy đều.

- thử nghiệm 2:

Bước 1: Lấy khoảng chừng 4 ml tròng trắng trứng bỏ vô ống nghiệm.

Bước 2: bé dại từng giọt khoảng tầm 3 ml hỗn hợp CuSO4bão hòa.

Bước 3: Thêm khoảng tầm 5 ml hỗn hợp NaOH 30% và khuấy đều.

Xem thêm: Nghị Luận Về Câu Ca Dao Công Cha Như Núi Thái Sơn Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Câu 14:


Cho 31,15 gam tất cả hổn hợp bột Zn và Mg (tỷ lệ mol 1 : 1) tan không còn trong hỗn hợp hỗn hợp gồm NaNO3và NaHSO4thu được dung dịch A chỉ cất m gam láo lếu hợp những muối với 4,48 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí B gồm N2Ovà H2. Khí B có tỷ khối so với H2bằng 11,5. m gần quý giá nào nhất?


Câu 15:


Tiến hành điện phân 100g dung dịch chứa AlCl3(7x mol) cùng FeCl2(10x mol) (có màng ngăn) với cường độ cái điện 5A, trọng lượng dung dịch trong quy trình điện phân biến đổi theo thời hạn được màn biểu diễn bằng trang bị thị sau:

*

Khi điện phân tới thời khắc 2,5t1giây khi khí bước đầu thoát ra trên catot thì tạm dừng điện phân, sau thêm 1 lượng hỗn hợp Na2SO4vào rồi năng lượng điện phân tiếp tới thời gian 17370 giây thì kết thúc quá trình điện phân, đem màng chống ra; để yên hỗn hợp một thời gian thì cân nặng dung dịch sót lại m gam.

Giá trị của m là


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

gmail.com


links
Thư viện thắc mắc
Đánh giá chỉ năng...
THI THỬ THPT...
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
nội dung bài viết mới duy nhất
Lớp 10
Lớp 7
Lớp 3