Nông nghiệp đồng bằng sông hồng

     

+ Đứng thứ hai cả nước (sau Đồng bằng sông cửu Long) về diện tích và tổng sản lượng lương thực. Là vùng có trình độ thâm canh cao, đứng đầu cả nước về năng suất lúa (56,4 tạ/ha, năm 2002).

Bạn đang xem: Nông nghiệp đồng bằng sông hồng

+ Hầu hết các tỉnh ở Đồng bằng sông Hồng đều phát triển một sô cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế lớn như các cây ngô đồng, khoai tây, su hào, bắp cải, cà chua và trồng hoa xen canh. Vụ đông đang trở thành vụ sản xuất chính ở một số địa phương.

- Chăn nuôi:

+ Đàn lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước (27,2%, năm 2002).

+ Chăn nuôi bò (đặc biệt là nuôi bò sữa) đang phát triển.

+ Chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản được chú ý phát triển.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Giải thích vì sao Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao?


Câu 2:


Cho bảng số liệu sau:

Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thựctheo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng (%)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng, giai đoạn 1995 - 2002.

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn trên.


Câu 3:


Cho bảng số liệu sau:

Bình quân lương thực theo đầu người của cả nước, vùng Đồng bằngsông Hồng và vùng Đồng bằng sông cửu Long.(Đơn vị: kg/người)

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất để so sánh bình quân lương thực theo đầu người của cả nước, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm.

Xem thêm: Câu Hỏi Tư Duy Logic Bằng Hình Ảnh, Bộ Câu Đố Logic, Kiểm Tra Năng Lực Tư Duy Logic Qua Hình Ảnh

b) Nêu nhận xét và giải thích sự khác nhau về bình quân lương thực theo đầu người của các khu vực trên.


Câu 4:


Giải thích vì sao Hà Nội, Hải Phòng là hai trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng?


Câu 5:


Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu kinh tế phân theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.(Đơn vị: %)

a) Vẽ biểu đồ thế hiện cơ cấu kinh tế phân theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng trong hai năm 1990 và 2010.

b) Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ỏ’ Dồng bằng sông Hồng.


Câu 6:


Cho bảng số liệu sau:

Năng suất lúa ở Đồng bằng sông Hồng và cả nước.(Đơn vị: tạ/ha)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện năng suất lúa của cả nước và Đồng bằng sông Hồng qua các năm 1995, 2000, 2002.

b) Nhận xét và giải thích.


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại dongan-group.com.vn


*

Liên kết
Thông tin dongan-group.com.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


dongan-group.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


dongan-group.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Thế Nào Là Quan Điểm Toàn Diện Trong Nhận Thức Và Thực Tiễn, Quan Điểm Toàn Diện Là Gì


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


dongan-group.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
dongan-group.com.vn