Những Bài Toán Hay Lớp 5

     

Tổng phù hợp Những câu hỏi hay lớp 5 bao gồm đáp án tốt nhất bởi vì Top giải thuật sưu tầm, biên soạn, giúp ôn tập xuất sắc Môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Những bài toán hay lớp 5

Bài 1. Mang lại hai hình vuông vắn ABCD và MNPQ như vào hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch men chéo.

Bài giải: 

Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó: OE x OK = 18 (cm2)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác tháng = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích s phần gạch chéo cánh là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Bài 2. Bạn ta cùng 5 số và phân tách cho 5 thì được 138. Nếu xếp những số theo máy tự béo dần thì cùng 3 số trước tiên và phân chia cho 3 sẽ tiến hành 127, cùng 3 số cuối và chia cho 3 sẽ được 148. Chúng ta có biết số đứng giữa theo thiết bị tự bên trên là số nào không?

Bài giải:

138 là trung bình cùng của 5 số, bắt buộc tổng 5 số là: 138 x 5 = 690.

Tổng của cha số trước tiên là: 127 x 3 = 381.

Tổng của tía số sau cuối là: 148 x 3 = 444.

Tổng của nhị số thứ nhất là: 690 - 444 = 246.

Số trọng điểm là số đứng số ba, đề xuất số ở giữa là: 381 - 246 = 135.

Bài 3. Tìm 4 số tự nhiên và thoải mái có tổng bởi 2003. Biết rằng nếu xóa khỏi chữ số hàng đơn vị chức năng của số đầu tiên ta được số thứ hai. Nếu xóa bỏ chữ số hàng đơn vị chức năng của số sản phẩm hai ta được số trang bị ba. Nếu xóa khỏi chữ số hàng đơn vị chức năng của số thứ bố ta được số sản phẩm công nghệ tư.

Bài giải: 

Số trước tiên không thể nhiều hơn thế nữa 4 chữ số bởi tổng 4 số bởi 2003. Giả dụ số trước tiên có thấp hơn 4 chữ số thì sẽ không còn tồn tại số trang bị tư. Vậy số đầu tiên phải có 4 chữ số.

Gọi số đầu tiên là abcd (a > 0, a, b, c, d 7 vày nếu b nhỏ tuổi hơn hoặc bởi 7 thì bbb + cc + d nhỏ dại hơn 892 ; b 892. Suy ra b chỉ rất có thể bằng 8.

Thay b = 8 vào (**) ta được:

888 + cc + d = 892

cc + d = 892 - 888

cc + d = 4

Từ trên đây suy ra c chỉ rất có thể bằng 0 và d = 4.

Vậy số trước tiên là 1804, số trang bị hai là 180, số thứ bố là 18 với số thứ tư là 1.

Thử lại: 1804 + 180 + 18 + 1 = 2003 (đúng)

Bài 4. Ko được thay đổi vị trí của các chữ số đang viết trên bảng: 8 7 6 5 4 3 2 1 nhưng mà chỉ được viết thêm những dấu cộng (+), bạn cũng có thể cho được hiệu quả của dãy phép tính là 90 được không?

Bài giải: 

Có hai phương pháp điền:

8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 = 90

8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 21 = 90

Để kiếm được hai biện pháp điền này ta có thể có nhấn xét sau:

Tổng 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36 ; 90 - 36 = 54.

Như vậy ý muốn có tổng 90 thì trong các số hạng phải tất cả một hoặc nhị số là số gồm hai chữ số. Nếu số gồm hai chữ số chính là 87 hoặc 76 nhưng 87 > 54, 76 > 54 yêu cầu không thể được. Trường hợp số có hai chữ số là 65; 65 + 36 - 6 - 5 = 90, ta có thể điền:8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 - 90.

nếu số có hai chữ số là 54 thì cũng không thể gồm tổng là 90 được vì 54 + 36 - 5 - 4

*

Bài giải: Bài này còn có hai biện pháp điền:

*

Cách 1: theo như hình 1, ta gồm 4 là trung bình cộng của 3 và 5 (vì (3 + 5) : 2 = 4).

Khi kia ở hình 2, call A là số phải điền, ta gồm A là trung bình cùng của 5 và 13.

Do kia A = (5 + 13) : 2 = 9.

ở hình 3, hotline B là số nên điền, ta gồm 15 là trung bình cộng của 8 với B.

Do kia 8 + B = 15 x 2. Trường đoản cú đó kiếm được B = 22.

Cách 2: theo hình 1, ta có

3 x 3 + 4 x 4 = 5 x 5.

Khi kia ở hình 2 ta có:

5 x 5 + A x A = 13 x 13.

suy ra A x A = 144. Vậy A = 12 (vì 12 x 12 = 144).

ở hình 3 ta bao gồm : 8 x 8 + 15 x 15 = B x B.

Xem thêm: Cách Làm Su Hào Chua Ngọt Ăn Liền, Cách Làm Su Hào, Cà Rốt Muối Xổi Ngon Miễn Chê

suy ra B x B = 289. Vậy B = 17 (vì 17 x 17 = 289).

Bài 6. S = một nửa + 1/3 + 1/4 + 01/05 + 1/6 + 1/7 + 1/8 liệu có phải là số tự nhiên không? bởi sao?

Bài giải: các bạn đã giải theo 3 hướng dưới đây :

Hướng 1: Tính S = 1 201/280

Hướng 2: lúc qui đồng chủng loại số để tính S thì chủng loại số chung là số chẵn. Với chủng loại số bình thường này thì một nửa ; 1/3 ; 1/4 ; 1/5 ; 1/6; 1/7 vẫn trở thành các phân số nhưng mà tử số là số chẵn, chỉ bao gồm 1/8 là biến chuyển phân số cơ mà tử số là số lẻ. Vậy S là một trong những phân số bao gồm tử số là số lẻ và mẫu số là số chẵn bắt buộc S chưa hẳn là số từ nhiên.

Hướng 3 : minh chứng 5/4 6 x 1/8 = 3/4

nên S > ba phần tư + 1/2 = 5/4

Mặt khác : 1/4 + 01/05 + 1/6 + 1/7 2) = 6,25 (ha) 

62500(m2) = 6,25 (ha) 

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha 

Bài 9. Trung ương giúp bán cam trong tía ngày, Ngày lắp thêm hai: số cam bán tốt tăng 10% so với ngày máy nhất. Ngày lắp thêm ba: số cam bán tốt giảm 10% đối với ngày đồ vật hai. Chúng ta có biết trong ngày đầu tiên và ngày thứ cha thì ngày nào trung tâm bán được nhiều cam rộng không ?

Bài giải: 

Biểu thị số cam bán ngày trước tiên là 100% thì số cung cấp ngày thiết bị hai là: 100% + 10% = 110% (số cam ngày thứ nhất)

Biểu thị số cam buôn bán ngày thiết bị hai là 100% thì số cung cấp ngày trang bị hai là:

100% - 10% = 90% (số cam ngày trang bị hai)

So cùng với ngày thứ nhất thì số cam ngày thứ ba bán là:

110% x 90% = 99% (số cam ngày sản phẩm công nghệ nhất)

Vì 100% > 99% yêu cầu ngày thứ nhất bán được rất nhiều cam rộng ngày trang bị ba.

Bài 10. 

*

Bài giải

Chiều lâu năm của thửa ruộng hình chữ nhật kia là:

*

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật kia là:

49 x 35 = 1715 (m2) 

Số tấn thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

1715 x đôi mươi = 34300 (kg) 

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) 

Đáp số: 34,3 tấn thóc 

Bài 11. Một siêu thị buổi sáng bán tốt 75kg gạo và bằng 60% lượng gạo phân phối buổi chiều. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo?

Bài giải

Số gạo siêu thị bán được trong buổi chiều là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) 

Hai buổi siêu thị bán được số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) 

200( kg) = 2 (tạ) 

Đáp số: 2 tạ 

Bài 12: Với 4 chữ số 2 và những dấu phép tính chúng ta cũng có thể viết được một biểu thức để có tác dụng là 9 được không? Tôi đã cố gắng viết một biểu thức nhằm có kết quả là 7 nhưng chưa được. Còn bạn? các bạn thử sức xem nào!

Bài giải: 

Với tứ chữ số 2 ta viết được biểu thức có mức giá trị bằng 9 là:

22 : 2 - 2 = 9.

Không thể dùng bốn chữ số 2 để viết được biểu thức có kết quả là 7.

Bài 13: Với 36 que diêm đã có được xếp như hình dưới.

*

1) chúng ta đếm được bao nhiêu hình vuông?

2) bạn hãy nhấc ra 4 que diêm để chỉ với 4 hình vuông được không?

Bài giải:

1) quan sát vào hình vẽ, ta thấy có 2 mô hình vuông, hình vuông có cạnh là một trong que diêm và hình vuông vắn có cạnh là 2 que diêm.

Hình vuông có cạnh là 1 trong que diêm gồm có 13 hình, hình vuông có cạnh là 2 que diêm gồm tất cả 4 hình. Vậy có toàn bộ là 17 hình vuông.

2) từng que diêm có thể nằm bên trên cạnh của đa số nhất là 3 hình vuông, nếu như nhặt ra 4 que diêm thì ta tiết kiệm hơn nhiều duy nhất là : 4 x 3 = 12 (hình vuông), còn lại

17 - 12 = 5 (hình vuông). Vì vậy không thể nhặt ra 4 que diêm để sót lại 4 hình vuông được.

Bài 14. Số gồm 1995 chữ số 7 khi phân tách cho 15 thì phần thập phân của yêu mến là bao nhiêu?

Giải: gọi số có 1995 chữ số 7 là A. Ta có:

*

một vài chia hết đến 3 lúc tổng các chữ số của số đó phân chia hết mang đến 3. Tổng các chữ số của A là 1995 x 7. Vị 1995 chia hết mang lại 3 yêu cầu 1995 x 7 phân chia hết đến 3.

cho nên A = 777...77777 phân tách hết cho 3.

1995 chữ số 7

một trong những hoặc phân chia hết mang lại 3 hoặc phân chia cho 3 cho số dư là một trong hoặc 2.

Chữ số tận thuộc của A là 7 không phân chia hết mang lại 3, tuy vậy A phân chia hết mang lại 3 đề xuất trong phép phân tách của A đến 3 thì số cuối cùng chia đến 3 đề nghị là 27. Vậy chữ số tận cùng của thương trong phép phân tách A mang lại 3 là 9, mà 9 x 2 = 18, vì thế số A/3 x 0,2 là số bao gồm phần thập phân là 8.

bởi vậy khi chia A = 777...77777 cho 15 sẽ được thương có phần thập phân là 8.

1995 chữ số 7

Bài 15. Tuổi ông hơn tuổi con cháu là 66 năm. Hiểu được tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu từng ấy tháng. Hãy tính tuổi ông cùng tuổi cháu?

Bài giải

Giả sử con cháu 1 tuổi (tức là 12 tháng) thì ông 12 tuổi.

Lúc đó ông hơn cháu: 12 - 1 = 11 (tuổi)

Nhưng thực ra ông hơn con cháu 66 tuổi, có nghĩa là gấp 6 lần 11 tuổi (66 : 11 = 6).

Do đó thực chất tuổi ông là: 12 x 6 = 72 (tuổi)

Còn tuổi cháu là: 1 x 6 = 6 (tuổi)

thử lại 6 tuổi = 72 tháng; 72 - 6 = 66 (tuổi)

Đáp số: Ông: 72 tuổi

Cháu: 6 tuổi

Bài 16. Một vị phụ huynh học sinh hỏi thầy giáo: "Thưa thầy, vào lớp có bao nhiêu học sinh?" Thầy cười với trả lời:"Nếu có thêm một trong những trẻ em thông qua số hiện có và thêm một ít số đó, rồi lại thêm 1/4 số đó, rồi cả thêm bé của quý vị (một lần nữa) thì sẽ vừa tròn 100". Hỏi lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Theo đầu bài bác thì tổng của toàn bộ số HS và tất cả số HS và một nửa số HS và 1/4 số HS của lớp đang bằng: 100 - 1 = 99 (em)

Để tìm kiếm được số HS của lớp ta có thể tìm trước 1/4 số HS cả lớp.

Giả sử 1/4 số HS của lớp là 1 trong em thì cả lớp tất cả 4 HS

Vậy: 1/4 số HS của lứop là: 4 : 2 = 2 (em).

Suy ra tổng nói trên bởi : 4 + 4 + 2 + 1 = 11 (em)

Nhưng thực tế thì tổng ấy phải bằng 99 em, cấp 9 lần 11 em (99 : 11 = 9)

Suy ra số HS của lớp là: 4 x 9 = 36 (em)

Thử lại: 36 + 36 = 36/2 + 36/4 + 1 = 100

Đáp số: 36 học tập sinh.

Bài 17. Tham gia hội khoẻ Phù Đổng thị trấn có tất cả 222 cầu thủ tranh tài hai môn: soccer và bóng chuyền. Mỗi nhóm bóng đá tất cả 11 người. Mỗi team bóng chuyền có 6 người. Biết rằng bao gồm cả thảy 27 đội bóng, hãy tính số team bóng đá, số nhóm bóng chuyền.

Bài giải

Giả sử có 7 team bóng đá, núm thì số nhóm bóng chuyền là:

27 - 7 = 20 (đội nhẵn chuyền)

Lúc kia tổng số mong thủ là: 7 x 11 + đôi mươi x 6 = 197 (người)

Vậy hy vọng cho toàn bô người tạo thêm 25 thì số dội bống chuyền phải thay bởi đọi soccer là:

25 : 5 = 3 (đội)

Do đó, số team bóng chuyền là: 20 - 5 = 15 (đội)

Còn số đội bóng đá là: 7 + 5 = 12 (đội)

Đáp số: 12 team bóng đá, 15 team bóng chuyền.

Xem thêm: Hãy Kể Tên Vật Rắn Có Trục Quay Cố Định Và Momen Lực, Câu Hỏi 3407996

Bài 18. Cho mảnh bìa hình vuông ABCD. Hãy giảm từ mảnh bìa kia một hình vuông sao cho diện tích còn lại bằng diện tích của miếng bìa vẫn cho.

*

bài giải: Theo đầu bài xích thì hình vuông vắn ABCD được ghép bởi 2 hình vuông nhỏ dại và 4 tam giác (trong đó có 2 tam giác to, 2 tam giác con). Ta thấy hoàn toàn có thể ghép 4 tam giác nhỏ để được tam giác to đồng thời cũng ghép 4 tam giác con để được 1 hình vuông nhỏ. Vậy diện tích của hình vuông ABCD đó là diện tích của 2 + 2 x 4 + 2 x 4 = 18 (tam giác con). Vày đó diện tích s của hình vuông vắn ABCD là:

18 x (10 x 10) / 2 = 900 (cm2)

Bài 19. Hiện nay trung bình cùng tuổi của người mẹ và nhỏ là 24 tuổi . Biết 5 năm kia mẹ hơn bé 26 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ từng nào tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Tổng số tuổi chị em và tuổi con bây chừ là: 24 x 2 = 48 (tuổi)

Vì từng năm mỗi cá nhân tăng 1 tuổi nên hiện nay mẹ vẫn hơn bé 26tuổi)

Tuổi bà bầu là: (48 + 26) : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi nhỏ là: 37 – 26 = 11 (tuổi)

Đáp số: bà mẹ 37 tuổi; nhỏ 11 tuổi 

Bài 20. Tổng hai số thoải mái và tự nhiên bằng 535. Tìm nhị số đó, biết giữa chúng gồm 12 số tự nhiên và thoải mái khác

Bài giải

giữa hai số tự nhiên có 12 số trường đoản cú nhiên, buộc phải giữa chúng bao gồm 13 khoảng cách. Vậy hiệu hai số là 13