MUỐI TÁC DỤNG VỚI AXIT

     

Bài tập muối tính năng với axit và cách giải

dongan-group.com.vn biên soạn và sưu tầm bài xích tập muối tác dụng với axit và cách giải môn Hoá học lớp 9 tất cả đầy đủ phương pháp giải, ví dụ như minh họa và bài bác tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập Hóa 9.

Bạn đang xem: Muối tác dụng với axit

*

I. Kim chỉ nan và cách thức giải:

- Xét phản nghịch ứng hội đàm giữa hỗn hợp axit và muối. Phương trình làm phản ứng hóa học tổng quát:

muối + axit → muối bắt đầu + axit mới

Ví dụ:

HCl + AgNO3 → HNO3 + AgCl↓

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O

- Lưu ý: Điều kiện xảy ra phản ứng hội đàm giữa muối cùng dd axit:

Sản phẩm: bao gồm chất kết tủa (↓) hoặc cất cánh hơi (↑) hoặc H2O hoặc axit mới yếu hơn.

- phương pháp giải

- bước 1: up date số liệu đề bài xích cho và viết phương trình làm phản ứng hóa học.

- cách 2: Đặt ẩn, lập hệ phương trình (nếu cần).

- bước 3: Giải hệ phương trình (nếu có) và tính toán theo yêu mong đề bài.

II. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: những cặp chất cùng sống thọ trong một hỗn hợp là

1. CuCl2 với HCl

2. H2SO4 với Na2SO3

3. HCl cùng NaCl

4. H2SO4 với BaCl2

A. (1; 2) B. (3; 4) C. (2; 4) D. (1; 3)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

CuCl2 + HCl → ko phản ứng;

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

HCl + NaCl → ko phản ứng;

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

Ví dụ 2: Cho 26,1g Ba(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 dư. Trọng lượng kết tủa chiếm được là:

Hướng dẫn giải:

nBa(NO3)2 =

*
= 0,1 mol

Phương trình bội phản ứng hóa học:

Ba(NO3)2+ H2SO4 → BaSO4↓ + 2HNO3

0,1 0,1 mol

m↓ = mBaSO4 = 0,1.233 = 23,3g

*

III. Bài xích tập trường đoản cú luyện

Bài 1: đến 21 gam MgCO3 tính năng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M.

Thể tích hỗn hợp HCl đã sử dụng là:

A. 2,5 lít

B. 0,25 lít

C. 3,5 lít

D. 1,5 lít

Bài 2: MgCO3 chức năng với dung dịch HCl sinh ra:

A. Hóa học khí cháy được trong không gian

B.

Xem thêm: Top 10 Con Quái Vật Trong Thần Thoại Hy Lạp, Các Quái Vật Trong Thần Thoại Hy Lạp

hóa học khí có tác dụng vẫn đục nước vôi trong.

C. hóa học khí bảo trì sự cháy và sự sống.

D. chất khí không tan trong nước.

Bài 3: đến 100 ml dung dịch H2SO4 2M chức năng với 100 ml dung dịch Ba(NO3)2 1M. độ đậm đặc mol của hỗn hợp sau phản nghịch ứng theo thứ tự là:

A. H2SO4 1M và HNO3 0,5M.

B. BaSO4 0,5M với HNO3 1M.

C. HNO3 0,5M cùng Ba(NO3)2 0,5M.

D. H2SO4 0,5M với HNO3 1M.

Bài 4: Hoà chảy 50g CaCO3 vào hỗn hợp axit clohiđric dư. Biết năng suất của phản ứng là 85%. Thể tích của khí CO2 (đktc) nhận được là:

A. 0,93 lít.

B. 95,20 lít.

C. 9,52 lít.

D. 11,20 lít.

Bài 5: Cho 200 g dd BaCl2 5,2% chức năng với 58,8 g dd H2SO4 20%. Tính trọng lượng kết tủa thu được sau bội nghịch ứng?

A. 23,3g

B. 11,65g

C. 27,96g

D. 13,98g

Bài 6: Khi mang đến 60g dung dịch HNO3 công dụng với hỗn hợp Na2CO3 dư, nhận được 3,36 lít khí (đktc). Tính C% của hỗn hợp HNO3 nói trên?

A. 15,75%

B. 26,25%

C. 31,5%

D. 21%

Bài 7: Biết 12 gam muối tất cả hổn hợp muối gồm: CaCO3 với CaSO4 tính năng vừa đầy đủ với 400ml hỗn hợp HCl chiếm được 0,672 lít khí (ở đktc). Yếu tắc % theo khối lượng của CaCO3 với CaSO4 có trong lếu hợp ban đầu lần lượt là

A. 25% cùng 75%. B. 30% và 70%.

C. 75% cùng 25%. D.

Xem thêm: Điểm Danh Các Loại Vitamin Không Nên Uống Cùng Nhau Cùng Lúc

70% với 30%.

Bài 8: đến 1,84g các thành phần hỗn hợp 2 muối bột ACO3 với BCO3 tính năng hết với hỗn hợp HCl thu được 0,672 lít CO2 ngơi nghỉ đktc và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 1,17(g)

B. 3,17(g)

C. 2,17(g)

D. 4,17(g)

Bài 9: phối hợp 11,2g khí HCl vào 188,8g nước được dung dịch A. đem 80g hỗn hợp A cho chức năng với 119g hỗn hợp AgNO3 15% thì thu được hỗn hợp B với 1 chất kết tủa. Tính trọng lượng chất kết tủa?

A. 28,7g

B. 15,0675g

C. 71,75g

D. 35,875g

Bài 10: Thêm nhàn 300ml hỗn hợp H2SO4 1M vào li đựng 1 muối bột cacbonat của kim loại hóa trị I, cho tới khi vừa thoát không còn khí CO2 thì chiếm được dd muối bột sunfat có cân nặng 52,2g. Xác định CTPT của muối bột cacbonat?