LÚC 13 H 15 PHÚT, MỘT Ô TÔ ĐI TỪ A ĐẾN B VỚI VẬN TỐC LÀ 50KM/GIỜ

     
*Bạn đang xem: Lúc 13 h 15 phút, một ô tô đi từ a đến b với vận tốc là 50km/giờ

một xe hơi đi trường đoản cú A đến B với vận tốc 50km/ tiếng mất 2 tiếng đồng hồ 15 phút. Hỏi một xe trang bị đi tự A cho B với gia tốc 45km/giờ thì mất bao lâu


*

2h15" = 2,25h

Quãng mặt đường dài là:

50 x 2,25 = 112,5(km)

Mất số thời gian là:

112,5 : 45 = 2,5(h)

Fan Sasuke hả?Cùng hội rồi!!!


*

Đổi : 2 tiếng 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường xe hơi đi từ bỏ A mang lại B là:

50 x 2,25 = 112,5 km

Xe thiết bị đi từ bỏ A đến B không còn số thời hạn là:

112,5 : 45 = 2,5 tiếng = 2 giờ 30 phút

Đáp số : 2 giờ 30 phút


2 tiếng 15 phút = 2,25

Quãng đường dài là

50*2,25 =112,5 km

số thời gian để xe thiết bị đó đi hết quãng đường là

112,5/45=2,5 giờ

ĐS 2,5 giờ


Một ô tô đi A mang đến B với gia tốc 50km/giờ mất 2 tiếng 15 phút . Hỏi một xe đồ vật đi tự A cho B với tốc độ 45km/giờ thì mất bao lâu


Đổi : 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường ô tô đi từ bỏ A mang lại B là:

50 x 2,25 = 112,5 (km)

Xe thứ đi tự A mang đến B không còn số thời gian là:

112,5 : 45 = 2,5 giờ= 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Đáp số : 2 tiếng 30 phút 


Đổi 2 tiếng 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường nhiều năm là:

50 x 2,25 = 112,5 (km)

Một xe vật dụng đi từ bỏ A mang đến B với gia tốc 45km/giờ thì mất số thời hạn là:

112,5 : 45 = 2,5 ( giờ đồng hồ )

Đổi 2,5 giờ đồng hồ = 2 giờ 30 phút

Đáp số : 2 tiếng đồng hồ 30 phút


Một xe hơi đi từ A mang lại B với vận tốc 50km/giờ mất 2 tiếng đồng hồ 15 phút .

hỏi một xe trang bị đi từ bỏ A mang lại B với tốc độ 45 km / giờ đồng hồ thì mất từng nào lâu ?


2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng con đường AB lâu năm là :

50 . 2 , 25 = 112,5 ( km )

Xe thiết bị đi từ bỏ A mang đến B với tốc độ 45 km / giờ thì mất số thời gian là :

112,5 : 45 = 2,5 ( giờ đồng hồ ) = 2 tiếng 30 phút

Đáp số : 2 tiếng đồng hồ 30 phút


một ô tô đi từ A đến B với tốc độ 50km/giờ mất 2 tiếng đồng hồ 15 phút

hỏi một xe sản phẩm công nghệ đi từ A mang lại B với tốc độ là 45km/giờ mat thì.....giờ
Xem thêm: Cho Hỗn Hợp 2 Anken Đồng Đẳng Kế Tiếp Nhau Tác Dụng Với Nước

Đổi : 2 giờ 15 phút =2,25 giờ

Quãng đường xe hơi đi từ A mang lại B là :

(50.2,25=112,5left(km ight))

Vậy một xe lắp thêm đi từ A mang đến B với tốc độ 45 km/giờ thì mất :

(112,5div45=2,5) ( giờ )

Đổi :2,5 tiếng = 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Đáp số : 2 tiếng đồng hồ 30 phút


Một ô tô đi trường đoản cú A mang lại B với tốc độ 50km/giờ mất 2 giờ 15 phút.Hỏi một xe máy đi từ bỏ A cho B với gia tốc 45km/giờ thì mất bao lâu.(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân gọn nhất)


Một xe hơi đi trường đoản cú A mang lại B với gia tốc 50km/giờ thì mất 2 giờ.Hỏi một tín đồ đi xe vật dụng từ A đến B với gia tốc 40km/giờ thì mất bao lâu?


Quãng đường dài số cây là :

50 x 2 = 100 < km >

Người đi xe lắp thêm hết số thời hạn là :

100 : 40 = 2,5 < giờ đồng hồ >

Đáp số : 2,5 giờ


Một xe máy đi tự A cho B với tốc độ 36km / giờ thì mất 3 giờ 30 phút .1 ô tô đi từ bỏ A với vận tốc 52 km / tiếng . Hỏi bao lâu xe hơi đến B ?


một ô tô đi từ bỏ a mang lại b với gia tốc 50km/h mất 2 giờ 15 phút . Hỏi chiếc ô tô chạy từ bỏ a đến b với tốc độ 45km/h thì hết từng nào thời gian


 gọi thời gian ô tô chạy trường đoản cú A đến B với vận tốc 45km/h là x ( x>0)

Vận tốc lúc đầu của xe hơi là 50km/h 

Thời gian thuở đầu của ô tô là 2,25 giờ 

➩ độ nhiều năm quãng đường AB là 50.2,25 = 112,5 km

 vận tốc sau đây của ô tô là 45km/h 

 theo bài bác ra ta có phương trình: 45=112,5 ÷x

⇒x = 112,5 ÷45 =2,5 giờ 

Vậy thời hạn ô đánh đi với gia tốc 45 km/ h là 2,5 giờ


một xe đồ vật từ A cho B với tốc độ 45km/h và đến đích mất 2,5 tiếng lần sau một xe hơi cũng đi quãng con đường đấy nhưng đi với gia tốc 50km/h. Hỏi ô tô đó cho đích mất bao nhiêu giờ


Đổi: 36 phút = (frac35) giờ

Gọi quãng con đường AB là S (km) (S>0)

Vận tốc cơ hội đi là: v1 = 45 (km/h) thì gia tốc lúc về sẽ là: v1 - 5 = 45 + 5 = 50 (km/h)

Thời gian lúc đi là (fracs45) (h)

Thời gian thời gian về là: (fracs50)(h)

Ta tất cả phương trình: (fracs45-fracs50=frac35) (h)

Giải phương trình trên được S = 270 km

HT


Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) ( x > 0 )

Thời gian người đó đi từ A mang đến B là: x45x45giờ

Thời gian fan đó đi từ B về A là: x60x60giờ

Theo bài bác ra ta có: x45+x60=14x45+x60=14

⇔⇔4x+3x180=144x+3x180=14

⇔⇔7x=25207x=2520

⇔⇔x=360x=360 (t/m)


một ô tô đi từ A đến B với gia tốc 50 km/giờ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi một xe vật dụng đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ thì mất bao lâu
Xem thêm: Em Hiểu Thế Nào Về Câu Tục Ngữ " Một Lần Bất Tín Vạn Lần Bất Tin Nghĩa Là Gì ?

Đổi 2 tiếng 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường AB dài là : 

50 x 2,25 = 112,5(km)

Xe máy đi tự A dến B hết số thời gian là:

112,5 : 45 = 2,5 (giờ)