MỘT BỌT KHÍ Ở ĐÁY HỒ SÂU 5M

     

Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m nổi lên đến mức mặt nước . Hỏi thể tích của bọt tăng thêm bao nhiêu lần ?

Lời giải đưa ra tiết
Bạn đang xem: Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m

Khi ở cùng bề mặt nước khí có thông số (p_a;V;t)

Khi ở dưới sâu khí có thông số kỹ thuật (p = p_a + ho gh;V";t)

Áp dụng định biện pháp Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

(eqalign& V over V" = p__a + ho gh over p_a = 1 + ho gh over p_a = 1 + 10^3.9,8.5 over 10^5 cr & V over V" = 1,49 cr )

dongan-group.com.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*Xem thêm: Read The Following Passage And Mark The Letter Abc Or D O, The Ability To Weep Is A Uniquely Human Form Of

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp dongan-group.com.vn


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện dongan-group.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: 1 - Star

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép dongan-group.com.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.