Máy Bay Có Động Cơ Ra Đời Năm Nào Biết A Là Số Có Đúng 1 Ước?

     
*

 Máy cất cánh có động cơ ra đời năm nào?

Máy bay có động cơ ra đời năm abcd, trong đó:

a là số có đúng một ước; b là hợp số lẻ nhỏ nhất; c ko phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c không bằng 1; d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

Bạn đang xem: Máy bay có động cơ ra đời năm nào biết a là số có đúng 1 ước?


*

*

máy cất cánh ra đời năm nào ?

máy cất cánh trực thăng ra đời năm abcd

biết rằng : a không là số nguyên tố , cũng không là hợp số ;

b là số dư vào phép chia 105 teo 12;

c là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất ;

d là số trung bình cộng của b và c


+Trong+ba+số+nguyên+tố+cần+tìm+có+1+số+hạng+là+số+2.Tổng+hai+số+còn+lại+là+106+-+2+=+104. Gọi+2+số+ngu...">
Ba số nguyên tố có tổng là 106 nên trong bố số này phải có 1 số chẵn => Trong ba số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.Tổng hai số còn lại là 106 - 2 = 104. Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b). Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 - 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu cầu đề bài). Vậy số nguyên tố lớn nhất...
Đọc tiếp

Ba số nguyên tố có tổng là 106 bắt buộc trong bố số này phải có 1 số chẵn => Trong tía số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.

Tổng nhị số còn lại là 106 - 2 = 104. 

Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b).

 Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. 

Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 - 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu cầu đề bài). 

Vậy số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn yêu thương cầu đề bài là 101.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0
+Trong+ba+số+nguyên+tố+cần+tìm+có+1+số+hạng+là+số+2.Tổng+hai+số+còn+lại+là+106+-+2+=+104. Gọi+2...">
Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106 đề xuất trong bố số này phải có 1 số chẵn => Trong ba số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.Tổng nhì số còn lại là 106 - 2 = 104. Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b). Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 - 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu thương cầu đề bài). Vậy số nguyên tố lớ...
Đọc tiếp

Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106 đề xuất trong tía số này phải có 1 số chẵn => Trong ba số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.

Tổng nhị số còn lại là 106 - 2 = 104. 

Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b).

 Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. 

Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 - 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu thương cầu đề bài). 

Vậy số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn yêu thương cầu đề bài là 101.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0
1.Có.......số tự nhiên là bội của 25 đồng thời là ước của 300.2.số nguyên tố lớn nhất có dạng *31 là......3.số tự nhiên nhỏ nhất tỏa bởi các chữ số ba, chia hết mang lại 9 là.......4.cho một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5. Biết rằng nếu xóa chữ số tận cùng này thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu 1994 solo vị. Số đó là........
Đọc tiếp

1.Có.......số tự nhiên là bội của 25 đồng thời là ước của 300.

2.số nguyên tố lớn nhất có dạng *31 là......

Xem thêm: Mất Rừng Và Suy Thoái Rừng: Thực Trạng Rừng Hiện Nay, Hiện Trạng Rừng Việt Nam

3.số tự nhiên nhỏ nhất tỏa bởi các chữ số ba, chia hết mang đến 9 là.......

4.cho một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5. Biết rằng nếu xóa chữ số tận cùng này thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu 1994 đơn vị. Số đó là........


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
Câu 1: Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57;....Các số là ước của 54 là: 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54.Các số vừa là bội của 3 vừa là mong của 54 là: 3; 6; 9; 18; 27; 54Vậy có 6 số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54Câu 2: 180 = 22 x 32 x5Số mong 180 là: 3 x 3 x 2= 18 ước.Các cầu nguyên tố của 180 là: 2;3;5 tất cả 3 ước.Số ước không nhân tố của 180 là: 18 - 3 = 15 ước.Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106 phải trong cha số này phải có...
Đọc tiếp

Câu 1: Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57;....

Các số là ước của 54 là: 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54.

Các số vừa là bội của 3 vừa là cầu của 54 là: 3; 6; 9; 18; 27; 54

Vậy tất cả 6 số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54

Câu 2: 180 = 22 x 32 x5

Số mong 180 là: 3 x 3 x 2= 18 ước.

Các mong nguyên tố của 180 là: 2;3;5 bao gồm 3 ước.

Số mong không yếu tố của 180 là: 18 - 3 = 15 ước.

Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106 buộc phải trong bố số này phải có 1 số chẵn => Trong tía số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.

Tổng nhị số còn lại là 106 - 2 = 104. 

Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b).

Xem thêm: Phương Trình Phản Ứng Hồ Tinh Bột Với Iot, Pthh Của Hồ Tinh Bột Và Iot

 Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. 

Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 - 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu cầu đề bài). 

Vậy số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn yêu thương cầu đề bài là 101.


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Có từng nào số nguyên tố nhỏ hơn 100 ,tổng của các số đó là số chẵn xuất xắc số lẻ


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Nếu p là số nguyên tố lớn hơn 5 và 2p+1 cũng là số nguyên tố thì 4p+1 có phải là số nguyên tố không?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Nếu p là số nguyên tố lớn rộng 5 và 2p+1 cũng là số nguyên tố thì 4p+1 có phải là số nguyên tố không?


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Nếu phường là số nguyên tố lớn rộng 5 và 2p+1 cũng là số nguyên tố thì 4p+1 có phải là số nguyên tố không?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
11
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)