MẪU SỐ S03B-DN

     

Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái

hoatieu.vn xin trình làng biểu chủng loại Sổ cái giao hàng vẻ ngoài kế toán Nhật ký kết chung phát hành theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC ngày 26 mon 08 5 2016 của bộ trưởng liên nghành BTC. Sổ loại là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng để biên chép các nghiệp vụ gớm tế, nguồn ngân sách nảy sinh trong niên độ kế toán tài chính theo nick kế toán tài chính được điều khoản trong khối hệ thống nick kế toán vận dụng cho công ty. Từng nick được mở 1 hoặc một số trang tiếp tục trên Sổ loại đủ để biên chép trong 1 niên độ kế toán. Mời chúng ta tham khảo!

Mẫu số S03a-DNN: Sổ nhật ký kết chung

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký sắm hàng

Mẫu số S01-DNN: Nhật ký – Sổ cái

Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái

*

Nội dung căn bạn dạng của chủng loại số S03b-DNN: Sổ chiếc như sau:

Mẫu số S03b-DNN: Sổ mẫu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………..

Bạn đang xem: Mẫu số s03b-dn

SỔ CÁI

(Phục vụ vẻ bên ngoài kế toán Nhật ký chung)

5 …

Tên nick .………….

Số hiệu ….……..

Ngày, mon ghi sổ Chứng từ

Diễn giải

Nhật cam kết chung

Số hiệu TKđối ứng

Số tiền

Số hiệu Ngày, tháng Trang sổ STT dòng Nợ
A B C D E G H 1 2
– Số dư đầu 5

– Số nảy sinh trong tháng

– cùng số nảy sinh tháng

– Số dư cuối tháng

– cộng lũy kế từ đầu quý

– Sổ này còn có …. Trang, đánh số từ trang số 01 cho tới trang …

– Ngày mở sổ: …

Ngày … tháng … 5 …
Người lập biểu(Ký, bọn họ tên) Kế toán trưởng(Ký, họ tên) Người thay mặt theo qui định pháp(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Ghi chú: Đối cùng với trường vừa lòng thuê thương mại & dịch vụ làm kế toán, làm cho kế toán trưởng thì bắt buộc ghi rõ số Giđấy xác nhận đăng ký kết hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị sản xuất dịch vụ kế toán.

Mẫu số S03b-DNN: Sổ dòng theo ra quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..

(phục vụ vẻ ngoài kế toán Nhật cam kết chung)

5: ……………………..

Xem thêm: 11 Bài Hát Thiếu Nhi Đặc Sắc, Giúp Các Bài Hát Mẫu Giáo 3 Tuổi

Tên nick: …………

Số hiệu: …………………

Ngày, mon ghi sổ Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký phổ biến

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Số hiệu Ngày, tháng Trang sổ STT loại Nợ
A B C D E G H 1 2
– Số dư đầu 5

– Số phát sinh trong tháng

– cộng số phát sinh tháng
– Số dư cuối tháng
– cùng lũy kế từ đầu quý

– Sổ này còn có ……. Trang, khắc số từ trang 01 tới trang ……….

– Ngày mở sổ: ……………………………………………..

Người ghi sổ (Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Ngày …. Tháng …. 5…..

Giám đốc (Ký, chúng ta tên, đóng dấu)


Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái

mẫu số S03b-DNN: Sổ loại hoatieu.vn xin giới thiệu biểu mẫu mã Sổ cái giao hàng vẻ không tính kế toán Nhật ký chung phát hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 mon 08 5 năm nhâm thìn của bộ trưởng BTC. Sổ dòng là sổ kế toán tổng hợp dùng làm biên chép những nghiệp vụ kinh tế, nguồn chi phí nảy sinh vào niên độ kế toán theo nick kế toán tài chính được cơ chế trong hệ thống nick kế toán áp dụng cho công ty. Mỗi nick được mở 1 hoặc 1 số trang liên tục trên Sổ cái đủ nhằm biên chép trong 1 niên độ kế toán. Mời các bạn tham khảo! chủng loại số S03a-DNN: Sổ nhật ký bình thường Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký kết sắm hàng chủng loại số S01-DNN: Nhật ký kết – Sổ loại Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái

Nội dung căn phiên bản của chủng loại số S03b-DNN: Sổ chiếc như sau: chủng loại số S03b-DNN: Sổ cái theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC

SỔ CÁI (Phục vụ vẻ ngoài kế toán Nhật cam kết chung) 5 … thương hiệu nick .…………. Số hiệu ….……..

Ngày, tháng ghi sổ triệu chứng từ

Diễn giải Nhật ký chung

Số hiệu TKđối ứng Số tiền

Số hiệu Ngày, mon Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

– Số dư đầu 5 – Số phát sinh trong tháng

– cùng số nảy sinh tháng – Số dư cuối tháng – cùng lũy kế từ trên đầu quý

– Sổ này còn có …. Trang, đặt số từ trang số 01 tới trang … – Ngày mở sổ: …

Ngày … mon … 5 …

Người lập biểu(Ký, chúng ta tên) kế toán trưởng(Ký, họ tên) Người thay mặt theo qui định pháp(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối cùng với trường phù hợp thuê thương mại dịch vụ làm kế toán, làm cho kế toán trưởng thì yêu cầu ghi rõ số Giđấy xác thực đăng ký hành nghề dịch vụ thương mại kế toán, tên nhà phân phối dịch vụ kế toán. Chủng loại số S03b-DNN: Sổ chiếc theo ra quyết định 48/2006/QĐ-BTC

SỔ CÁI (phục vụ vẻ bên ngoài kế toán Nhật ký chung) 5: …………………….. Tên nick: ………… Số hiệu: …………………

Ngày, mon ghi sổ bệnh từ

Diễn giải Nhật ký phổ biến

Số hiệu TK đối ứng Số tiền

Số hiệu Ngày, mon Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

– Số dư đầu 5 – Số phát sinh trong tháng

– cùng số nảy sinh tháng

– Số dư cuối tháng

– cộng lũy kế từ trên đầu quý

– Sổ này còn có ……. Trang, đánh số từ trang 01 tới trang ………. – Ngày mở sổ: ……………………………………………..

Người ghi sổ (Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, bọn họ tên)

Ngày …. Tháng …. 5….. Giám đốc (Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

TagsThuế – kế toán – Kiểm toán

#Mẫu #số #S03bDNN #Sổ #cái

Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái

mẫu số S03b-DNN: Sổ loại hoatieu.vn xin giới thiệu biểu mẫu mã Sổ cái phục vụ vẻ ko kể kế toán Nhật ký kết chung phát hành theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC ngày 26 mon 08 5 2016 của bộ trưởng BTC. Sổ mẫu là sổ kế toán tổng hợp dùng để làm biên chép các nghiệp vụ gớm tế, nguồn chi phí nảy sinh trong niên độ kế toán theo nick kế toán được điều khoản trong hệ thống nick kế toán vận dụng cho công ty. Từng nick được mở 1 hoặc 1 số trang tiếp tục trên Sổ cái đủ nhằm biên chép trong 1 niên độ kế toán. Mời chúng ta tham khảo! mẫu mã số S03a-DNN: Sổ nhật ký phổ biến Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật cam kết sắm hàng chủng loại số S01-DNN: Nhật cam kết – Sổ chiếc Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái

Nội dung căn bạn dạng của mẫu mã số S03b-DNN: Sổ chiếc như sau: mẫu số S03b-DNN: Sổ dòng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

SỔ CÁI (Phục vụ vẻ ngoài kế toán Nhật ký kết chung) 5 … tên nick .…………. Số hiệu ….……..

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Phần Mềm Oppo Neo 3 R831K, Oppo R831K Treo Logo Cần Giúp

Ngày, mon ghi sổ bệnh từ

Diễn giải Nhật ký kết chung

Số hiệu TKđối ứng Số tiền

Số hiệu Ngày, tháng Trang sổ STT loại Nợ Có

A B C D E G H 1 2

– Số dư đầu 5 – Số nảy sinh trong tháng

– cộng số nảy sinh tháng – Số dư thời điểm cuối tháng – cộng lũy kế từ đầu quý

– Sổ này còn có …. Trang, viết số từ trang số 01 cho tới trang … – Ngày mở sổ: …

Ngày … mon … 5 …

Người lập biểu(Ký, chúng ta tên) kế toán tài chính trưởng(Ký, bọn họ tên) Người đại diện thay mặt theo chế độ pháp(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối cùng với trường đúng theo thuê thương mại dịch vụ làm kế toán, làm cho kế toán trưởng thì buộc phải ghi rõ số Giđấy xác thực đăng ký hành nghề dịch vụ thương mại kế toán, tên nhà sản xuất dịch vụ kế toán. Mẫu mã số S03b-DNN: Sổ mẫu theo ra quyết định 48/2006/QĐ-BTC

SỔ CÁI (phục vụ bề ngoài kế toán Nhật ký chung) 5: …………………….. Tên nick: ………… Số hiệu: …………………

Ngày, mon ghi sổ bệnh từ

Diễn giải Nhật ký thông thường

Số hiệu TK đối ứng Số tiền

Số hiệu Ngày, tháng Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

– Số dư đầu 5 – Số phát sinh trong tháng

– cộng số phát sinh tháng

– Số dư cuối tháng

– cùng lũy kế từ trên đầu quý

– Sổ này có ……. Trang, đặt số từ trang 01 cho tới trang ………. – Ngày mở sổ: ……………………………………………..

kimsa88
cf68