Mẫu sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ theo thông tư 200

     

Sổ mẫu là sổ tổng hợp nhằm ghi chép những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào kỳ kế toán theo từng thông tin tài khoản kế toán được điều khoản trong chế độ kế toán.

Bạn đang xem: Mẫu sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ theo thông tư 200

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại kế toán tài chính Lê Ánh đang hướng dẫn chúng ta mẫu sổ dòng và giải pháp ghi Sổ mẫu theo vẻ ngoài Nhật ký chung.

1. Mẫu sổ cái theo hình thức Nhật cam kết chung

*

2. Hướng dẫn bí quyết ghi vào từng tiêu chí trong sổ cái

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. – Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, mon lập của chứng từ kế toán được sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ. – Cột D: Ghi bắt tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh. – Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký thông thường đã ghi nhiệm vụ này. – Cột G: Ghi số mẫu của sổ Nhật ký thông thường đã ghi nghiệp vụ này. – Cột H: Ghi số hiệu của những tài khoản đối ứng tương quan đến nghiệp vụ phát sinh với thông tin tài khoản trang Sổ cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, thông tin tài khoản ghi tất cả sau). – Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên gồm của thông tin tài khoản theo từng nghiệp vụ kinh tế.

Đầu tháng, ghi số dư vào đầu kỳ của tài khoản vào dòng xoáy đầu tiên, cột số dư ( Nợ hoặc tất cả ).

Khi có nhiệm vụ phát sinh: địa thế căn cứ vào số liệu bên trên Nhật ký thông thường để phản nghịch ánh các nghiệp vụ vào sổ Cái

Cuối tháng, cùng số phát sinh Nợ, số gây ra Có, tính ra số dư và cùng lũy kế số phân phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng phẳng phiu phát sinh và report tài chính.

Đơn vị: …………………………..

 

SỔ CÁI

(Dùng cho bề ngoài kế toán Nhật ký chung)

Năm...

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Câu Điều Kiện Loại 1, 2, 3 Có Đáp Án Hay Nhất

Tên tài khoản …………..

Số hiệu…………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Trang sổ

STT dòng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cộng số tạo nên tháng

- Số dư cuối tháng

- cùng lũy kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

- Sổ này còn có .... Trang, đặt số từ trang số 01 mang đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

fan lập biểu (Ký, bọn họ tên)

kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Ngày ... Tháng ... Năm ... Người thay mặt theo pháp luật (Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, có tác dụng kế toán trưởng thì nên ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng cam kết hành nghề thương mại & dịch vụ kế toán, tên solo vị cung cấp dịch vụ kế toán.

a) câu chữ sổ chiếc mẫu S03b - DNNSổ mẫu là sổ kế toán tổng hợp dùng để làm ghi chép những nghiệp vụ gớm tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo thông tin tài khoản kế toán được cơ chế trong khối hệ thống tài khoản kế toán vận dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trong những trang tiếp tục trên Sổ loại đủ nhằm ghi chép vào một niên độ kế toán.

Xem thêm: Hát Vê Cây Lúa Hôm Nay, Video Lyric, Karaoke, Hát Về Cây Lúa Hôm Nay

b) Kết cấu và phương thức ghi sổ Sổ dòng được phép tắc thống duy nhất theo mẫu phát hành trong chế độ này.Cách ghi Sổ mẫu được khí cụ như sau:- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, mon lập của triệu chứng từ kế toán được sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi cầm tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh.- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký tầm thường đã ghi nghiệp vụ này.- Cột G: Ghi số cái của sổ Nhật ký thông thường đã ghi nghiệp vụ này.- Cột H: Ghi số hiệu của những tài khoản đối ứng tương quan đến nhiệm vụ phát sinh với thông tin tài khoản trang Sổ cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi tất cả sau).- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh mặt Nợ hoặc bên có của tài khoản theo từng nghiệp vụ kinh tế.

Đầu tháng, ghi số dư thời điểm đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cùng số tạo nên Nợ, số tạo nên Có, tính ra số dư và cùng lũy kế số phân phát sinh từ trên đầu quý của từng tài khoản để triển khai căn cứ lập Bảng bằng phẳng tài khoản và báo cáo tài chính. 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào chế tác các khóa học tập kế toán thực hành thực tiễn và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt độc nhất vô nhị thị trường

 (Được đào tạo và giảng dạy và tiến hành bởi 100% các kế toán trưởng tự 13 năm đến hai mươi năm kinh nghiệm)