Luật kế toán việt nam

     

 

Luật kế toán năm 2015 gồm 6 Chương, 74 Điều, giảm 01 Chương với tăng 10 Điều so với phép tắc Kế toán 2003.

Bạn đang xem: Luật kế toán việt nam

Chương I. Những hình thức chung

Chương II. Nội dung công tác làm việc kế toán

Chương III. Tổ chức bộ máy kế toán và bạn làm kế toán

Chương IV. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán

Chương V. Quản lý nhà nước về kế toán

Chương VI. Điều khoản thi hành

Theo đó, công cụ kế toán năm ngoái có đa số điểm sau xứng đáng chú ý:

- Đánh giá cùng ghi nhận theo cực hiếm hợp lý

Các loại gia sản và nợ nên trả được review và ghi dấn theo giá bán trị phải chăng tại thời điểm vào cuối kỳ lập report tài chủ yếu gồm:

+ luật pháp tài chính theo yêu cầu của chuẩn chỉnh mực kế toán;

+ các khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tế;

+ những tài sản hoặc nợ buộc phải trả khác có giá trị dịch chuyển thường xuyên, theo yêu mong của chuẩn chỉnh mực kế toán.

- báo cáo tài chính nhà nước

Theo Điều 30 lý lẽ KT 2015, câu hỏi lập báo cáo tài thiết yếu nhà nước được thực hiện như sau:

+ cỗ Tài chính lập report tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc, trình cơ quan chính phủ để report Quốc hội; chỉ đạo Kho bội nghĩa Nhà nước chủ trì, phối phù hợp với cơ thùng chính lập report tài thiết yếu thuộc phạm vi địa phương, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh giấc để báo cáo HĐND cùng cấp;

+ các cơ quan công ty nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức kinh tế tài chính và những đơn vị có liên quan có trọng trách lập report của đơn vị mình và đưa thông tin tài chính cần thiết phục vụ bài toán lập report tài chính nhà nước.

- thời hạn kiểm tra kế toán tài chính được Điều 36 phương tiện số 88/2015/QH13 biện pháp như sau:

Thời gian bình chọn kế toán do cơ quan có thẩm quyền khám nghiệm kế toán quyết định nhưng không thật 10 ngày, không nhắc ngày nghỉ, ngày lễ. Trường hợp văn bản kiểm tra phức tạp thì thời gian kéo dài đối với mỗi cuộc kiểm tra không thực sự 05 ngày, không đề cập ngày nghỉ, ngày lễ.

- Điều 39 chính sách kế toán 2015 quy định việc kiểm soát điều hành nội bộ và kiểm toán nội bộ

+ kiểm soát điều hành nội cỗ là việc tùy chỉnh và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, bao gồm sách, quy trình, quy định nội bộ tương xứng với luật pháp của lao lý nhằm bảo đảm phòng ngừa, phạt hiện, xử lý kịp thời rủi ro khủng hoảng và đạt được yêu ước đề ra.

+ kiểm toán nội cỗ là câu hỏi kiểm tra, đánh giá, đo lường và tính toán tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu dụng của kiểm soát nội bộ.

- bổ sung cập nhật Chương IV về vận động kinh doanh thương mại & dịch vụ kế toán, với các quy định trông rất nổi bật sau:

+ Đăng ký hành nghề thương mại & dịch vụ kế toán

+ Doanh nghiệp marketing dịch vụ kế toán

+ Điều kiện cấp cho GCN đầy đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán

+ cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán

+ Hộ marketing dịch vụ kế toán tài chính tại Điều 65 phương tiện KT 2015

+ Những chuyển đổi phải thông báo cho bộ Tài chính

+ Tổ chức nghề nghiệp về kế toán

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

LUẬT

KẾ TOÁN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghoà làng hội công ty nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật kế toán.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này lý lẽ về nội dungcông tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, chuyển động kinhdoanh dịch vụ kế toán, cai quản nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp và công việc về kếtoán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan có trọng trách thu, chingân sách công ty nước các cấp.

2. Cơ sở nhà nước, tổ chức,đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước.

3. Tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệpkhông sử dụng giá cả nhà nước.

4. Công ty được thành lập vàhoạt đụng theo pháp luật Việt Nam; bỏ ra nhánh, văn phòng thay mặt của doanh nghiệpnước ngoài chuyển động tại Việt Nam.

5. Bắt tay hợp tác xã, hòa hợp hợptác xã.

6. Hộ khiếp doanh, tổng hợp tác.

7. Tín đồ làm công tác kế toán.

8. Kế toán viên hành nghề;doanh nghiệp cùng hộ marketing dịch vụ kế toán.

9. Tổ chức nghề nghiệp và công việc về kếtoán.

10. Cơ quan, tổ chức, cá nhânkhác có tương quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán trên ViệtNam.

Điều 3. Lý giải từ ngữ

Trong điều khoản này, những từ ngữ tiếp sau đây được hiểunhư sau:

1. Báo cáo tài thiết yếu làhệ thống thông tin kinh tế, tài thiết yếu của đơn vị chức năng kế toán được trình bày theo biểumẫu điều khoản tại chuẩn mực kế toán tài chính và chính sách kế toán.

2. Chế độ kế toán là nhữngquy định và giải đáp về kế toán tài chính trong một nghành nghề dịch vụ hoặc một số công việc cụ thểdo cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan làm chủ nhà nướcvề kế toán tài chính ủy quyền ban hành.

3. Hội chứng từ kế toán tài chính lànhững sách vở và giấy tờ và vật mang tin làm phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinhvà đã hoàn thành, làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán.

4. Đơn vị kế toán là cơquan, tổ chức, đơn vị quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của Luậtnày gồm lập report tài chính.

5. Giá gốc là cực hiếm đượcghi nhận lúc đầu của gia tài hoặc nợ đề xuất trả. Giá gốc của gia sản được tínhbao gồm túi tiền mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, bào chế và các chi tiêu liênquan trực tiếp không giống theo luật của lao lý đến khi đưa gia tài vào trạngthái sẵn sàng sử dụng.

6. Giá trị phải chăng là giátrị được xác định tương xứng với giá chỉ thị trường, hoàn toàn có thể nhận được khi buôn bán một tàisản hoặc ủy quyền một số tiền nợ phải trả tại thời điểm xác minh giá trị.

7. Hình thức kế toán làcác mẫu sổ kế toán, trình tự, cách thức ghi sổ cùng mối liên quan giữa các sổ kếtoán.

8. Kế toán tài chính là bài toán thuthập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp tin kinh tế, tài chủ yếu dướihình thức giá bán trị, hiện đồ và thời hạn lao động.

9. Kế toán tài bao gồm làviệc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và tin báo kinh tế, tài chínhbằng report tài bao gồm cho đối tượng mong muốn sử dụng thông tin của đơn vị kếtoán.

10. Kế toán quản trị là việcthu thập, xử lý, so với và cung cấp thông tin kinh tế, tài chủ yếu theo yêu thương cầuquản trị và ra quyết định kinh tế, tài bao gồm trong nội bộ đơn vị chức năng kế toán.

11. Kế toán viên hành nghềlà tín đồ được cấp Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề thương mại dịch vụ kế toán theo quy địnhcủa khí cụ này.

12. đánh giá kế toán là việcxem xét, reviews tuân thủ luật pháp về kế toán, sự trung thực, đúng mực củathông tin, số liệu kế toán.

13. Marketing dịch vụ kế toánlà việc cung ứng dịch vụ làm kế toán, làm cho kế toán trưởng, lập report tàichính, hỗ trợ tư vấn kế toán và các các bước khác nằm trong nội dung công tác kế toántheo luật của biện pháp này cho những tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

14. Kỳ kế toán là khoảng thờigian khẳng định từ thời điểm đơn vị chức năng kế toán ban đầu ghi sổ kế toán đến thời điểmkết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

15. Nghiệp vụ kinh tế, tàichính là những chuyển động phát sinh ví dụ làm tăng, giảm tài sản, nguồnhình thành gia tài của đơn vị chức năng kế toán.

16. Cách thức kế toán làcách thức và thủ tục ví dụ để triển khai từng nội dung công việc kế toán.

17. Phương tiện điện tử làphương tiện hoạt động dựa trên technology điện, năng lượng điện tử, chuyên môn số, trường đoản cú tính,truyền dẫn ko dây, quang quẻ học, năng lượng điện từ hoặc technology tương tự.

18. Tài liệu kế toán tài chính là chứngtừ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, report kế toán quản lí trị, report kiểmtoán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan đến kế toán.

Điều 4. Nhiệmvụ kế toán

1. Thu thập, xử trí thông tin, sốliệu kế toán tài chính theo đối tượng người dùng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn chỉnh mực kếtoán và chính sách kế toán.

2. Kiểm tra, giám sát và đo lường các khoản thu,chi tài chính, nhiệm vụ thu, nộp, giao dịch thanh toán nợ; kiểm tra vấn đề quản lý, sử dụngtài sản cùng nguồn hình thành tài sản; phát hiện tại và phòng ngừa những hành vi vi phạmpháp cơ chế về tài chính, kế toán.

3. So sánh thông tin, số liệu kếtoán; tham mưu, lời khuyên các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị với quyết địnhkinh tế, tài chủ yếu của đơn vị kế toán.

4. Hỗ trợ thông tin, số liệu kếtoán theo cách thức của pháp luật.

Điều 5. Yêu cầukế toán

1. Phản ánh vừa đủ nghiệp vụ kinhtế, tài thiết yếu phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.

2. Phản ánh kịp thời, đúng thờigian mức sử dụng thông tin, số liệu kế toán.

3. Phản ảnh rõ ràng, dễ hiểu vàchính xác thông tin, số liệu kế toán.

4. Phản ảnh trung thực, khách hàng quanhiện trạng, bản chất sự việc, ngôn từ và quý hiếm của nghiệp vụ kinh tế, tàichính.

5. Thông tin, số liệu kế toán phảiđược phản nghịch ánh thường xuyên từ khi phát sinh mang đến khi xong xuôi hoạt động kinh tế, tàichính, trường đoản cú khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệukế toán kỳ này phải tiếp đến số liệu kế toán của kỳ trước.

6. Phân loại, bố trí thông tin, sốliệu kế toán tài chính theo trình tự, có khối hệ thống và hoàn toàn có thể so sánh, kiểm chứng được.

Điều 6. Nguyêntắc kế toán

1. Giá chỉ trị gia sản và nợ bắt buộc trảđược ghi nhận ban sơ theo giá chỉ gốc. Sau ghi nhận ban đầu, so với một số loạitài sản hoặc nợ phải trả cơ mà giá trị biến chuyển động tiếp tục theo giá bán thị trườngvà cực hiếm của chúng hoàn toàn có thể xác định lại một cách an toàn và đáng tin cậy thì được ghi nhậntheo giá trị hợp lý và phải chăng tại thời điểm cuối kỳ lập report tài chính.

2. Các quy định và phương pháp kếtoán vẫn chọn đề xuất được áp dụng đồng nhất trong kỳ kế toán năm; trường phù hợp thayđổi những quy định và phương pháp kế toán đã lựa chọn thì đơn vị kế toán đề nghị giảitrình trong báo cáo tài chính.

3. Đơn vị kế toán nên thu thập,phản ánh khách hàng quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinhtế, tài thiết yếu phát sinh.

4. Report tài thiết yếu phải được lậpvà giữ hộ cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, đúng chuẩn và kịp thời. Thông tin, số liệutrong báo cáo tài chủ yếu của đơn vị chức năng kế toán cần được công khai minh bạch theo hình thức tạiĐiều 31 với Điều 32 của lao lý này.

5. Đơn vị kế toán đề nghị sử dụngphương pháp review tài sản và phân chia các khoản thu, chi một giải pháp thận trọng,không được gia công sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài bao gồm của đơn vị chức năng kếtoán.

6. Việc lập và trình bày báo cáotài chủ yếu phải bảo đảm phản ánh đúng bản chất của thanh toán giao dịch hơn là hình thức,tên gọi của giao dịch.

7. Ban ngành nhà nước, tổ chức, đơnvị sự nghiệp sử dụng giá thành nhà nước ngoài việc triển khai quy định trên cáckhoản 1, 2, 3, 4, 5 cùng 6 Điều này còn phải triển khai kế toán theo mục lục ngânsách bên nước.

Điều 7. Chuẩnmực kế toán tài chính và chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp và công việc kế toán

1. Chuẩn mực kế toán bao gồm những quyđịnh và phương pháp kế toán cơ bạn dạng để lập báo cáo tài chính.

2. Chuẩn mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kếtoán bao gồm những vẻ ngoài và gợi ý về nguyên tắc, câu chữ áp dụng những tiêuchuẩn đạo đức nghề nghiệp so với người có tác dụng kế toán, kế toán tài chính viên hành nghề,doanh nghiệp với hộ kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán.

3. Bộ Tài chính quy định chuẩn chỉnh mựckế toán, chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn chỉnh mực nước ngoài vềkế toán cân xứng với điều kiện ví dụ của Việt Nam.

Điều 8. Đối tượngkế toán

1. Đối tượng kế toán thuộc hoạt độngthu, chi chi phí nhà nước, hành chính, sự nghiệp; buổi giao lưu của đơn vị, tổ chứcsử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước gồm:

a) Tiền, vật tứ và tài sản cố định;

b) Nguồn kinh phí, quỹ;

c) các khoản giao dịch thanh toán trong vàngoài đơn vị kế toán;

d) Thu, chi và xử trí chênh lệchthu, đưa ra hoạt động;

đ) Thu, bỏ ra và kết dư ngân sáchnhà nước;

e) Đầu bốn tài chính, tín dụng thanh toán nhànước;

g) Nợ và giải pháp xử lý nợ công;

h) gia sản công;

i) Tài sản, những khoản nên thu,nghĩa vụ đề xuất trả khác có tương quan đến đơn vị kế toán.

2. Đối tượng kế toán thuộc hoạt độngcủa 1-1 vị, tổ chức không sử dụng chi phí nhà nước tất cả tài sản, nguồn hìnhthành tài sản theo nguyên tắc tại những điểm a, b, c, d và i khoản 1 Điều này.

3. Đối tượng kế toán thuộc hoạt độngkinh doanh, trừ vận động quy định tại khoản 4 Điều này, gồm:

a) Tài sản;

b) Nợ phải trả cùng vốn công ty sở hữu;

c) Doanh thu, giá thành kinh doanh,thu nhập và chi phí khác;

d) Thuế và những khoản nộp ngân sáchnhà nước;

đ) hiệu quả và phân chia công dụng hoạtđộng ghê doanh;

e) Tài sản, các khoản bắt buộc thu,nghĩa vụ yêu cầu trả không giống có tương quan đến đơn vị kế toán.

4. Đối tượng kế toán thuộc hoạt độngngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư chi tiêu tài bao gồm gồm:

a) Các đối tượng người sử dụng quy định trên khoản3 Điều này;

b) những khoản chi tiêu tài chính, tíndụng;

c) những khoản giao dịch trong vàngoài đơn vị chức năng kế toán;

d) các khoản cam kết, bảo lãnh, giấytờ tất cả giá.

Điều 9. Kếtoán tài chính, kế toán tài chính quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán đưa ra tiết

1. Kế toán ở đơn vị chức năng kế toán gồm kếtoán tài chủ yếu và kế toán quản trị.

2. Lúc thực hiện các bước kế toántài chủ yếu và kế toán quản trị, đơn vị chức năng kế toán phải tiến hành kế toán tổng hợpvà kế toán chi tiết như sau:

a) kế toán tài chính tổng hợp phải thu thập,xử lý, ghi chép và tin báo tổng quát lác về chuyển động kinh tế, tài chínhcủa đơn vị kế toán. Kế toán tổng phù hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ảnh tìnhhình tài sản, nguồn hiện ra tài sản, tình trạng và kết quả vận động kinh tế,tài bao gồm của đơn vị chức năng kế toán. Kế toán tài chính tổng phù hợp được thực hiện trên các đại lý cácthông tin, số liệu của kế toán bỏ ra tiết;

b) Kế toán cụ thể phải thu thập,xử lý, biên chép và cung cấp tin chi ngày tiết bằng đơn vị chức năng tiền tệ, đơn vị chức năng hiệnvật và 1-1 vị thời hạn lao rượu cồn theo từng đối tượng người sử dụng kế toán cụ thể trong 1-1 vịkế toán. Kế toán cụ thể minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán bỏ ra tiếtphải khớp đúng với số liệu kế toán tài chính tổng thích hợp trong một kỳ kế toán.

3. Cỗ Tài chính hướng dẫn áp dụngkế toán quản ngại trị phù hợp với từng nghành hoạt động.

Điều 10. Đơnvị tính thực hiện trong kế toán

1. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kếtoán là Đồng Việt Nam, cam kết hiệu nước nhà là “đ”, ký kết hiệu quốc tế là“VND”. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh bằng ngoại tệ,thì đơn vị kế toán bắt buộc ghi theo nguyên tệ với Đồng vn theo tỷ giá bán hốiđoái thực tế, trừ ngôi trường hợp quy định có mức sử dụng khác; đối với loại nước ngoài tệkhông tất cả tỷ giá ăn năn đoái với Đồng nước ta thì đề nghị quy thay đổi thông qua 1 loạingoại tệ bao gồm tỷ giá hối hận đoái với Đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán hầu hết thu, đưa ra bằngmột một số loại ngoại tệ thì được trường đoản cú lựa chọn một số loại ngoại tệ kia làm đơn vị chức năng tiền tệ nhằm kếtoán, phụ trách trước quy định và thông tin cho cơ sở thuế cai quản trựctiếp. Lúc lập báo cáo tài chính thực hiện tại Việt Nam, đơn vị chức năng kế toán phải quy đổira Đồng nước ta theo tỷ giá hối hận đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quyđịnh khác.

2. Đơn vị hiện trang bị và đơn vị chức năng thờigian lao động áp dụng trong kế toán là đơn vị chức năng đo pháp định của nướcCộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp đơn vị kế toán sử dụng đơn vị chức năng đokhác thì phải quy đổi ra đơn vị đo pháp định của nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩaViệt Nam.

3. Đơn vị kế toán được làm tròn số,sử dụng đơn vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai báo cáo tài chính.

4. Chính phủ quy định cụ thể vàhướng dẫn thực hành Điều này.

Điều 11. Chữ viếtvà chữ số áp dụng trong kế toán

1. Chữ viết áp dụng trong kế toánlà tiếng Việt. Trường thích hợp phải thực hiện tiếng quốc tế trên bệnh từ kế toán,sổ kế toán tài chính và báo cáo tài thiết yếu tại vn thì phải áp dụng đồng thời tiếngViệt cùng tiếng nước ngoài.

2. Chữ số sử dụng trong kế toán tài chính làchữ số Ả-rập; sau chữ số mặt hàng nghìn, sản phẩm triệu, sản phẩm tỷ phải kê dấu chấm (.);khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải để dấuphẩy (,).

3. Doanh nghiệp, chi nhánh củadoanh nghiệp quốc tế hoặc của tổ chức quốc tế phải chuyển report tàichính về công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài hoặc thực hiện chung ứng dụng quản lý,thanh toán giao dịch thanh toán với công ty mẹ, tổ chức triển khai ở nước ngoài được sử dụng dấu phẩy(,) sau chữ số mặt hàng nghìn, sản phẩm triệu, sản phẩm tỷ; lúc còn ghi chữ số sau chữ sốhàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị chức năng được đặt dấu chấm (.) và cần chú thíchtrong tài liệu, sổ kế toán, report tài chính. Vào trường hợp này, báo cáotài bao gồm nộp cơ quan thuế, ban ngành thống kê và cơ sở nhà nước gồm thẩm quyềnkhác phải tiến hành theo công cụ tại khoản 2 Điều này.

Điều 12. Kỳ kếtoán

1. Kỳ kế toán có kỳ kế toán năm,kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng cùng được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán tài chính năm là 12 tháng,tính từ trên đầu ngày 01 mon 01 cho đến khi hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kếtoán có tính chất về tổ chức, chuyển động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròntheo năm dương lịch, ban đầu từ đầu ngày thứ nhất tháng vào đầu quý này cho đến khi xong ngày cuốicùng của tháng vào cuối quý trước năm tiếp theo và phải thông báo cho cơ cỗ áo chính,cơ quan tiền thuế;

b) Kỳ kế toán quý là 03 tháng,tính từ trên đầu ngày 01 tháng thời điểm đầu quý đến hết ngày sau cuối của tháng cuối quý;

c) Kỳ kế toán tài chính tháng là 01 tháng,tính từ đầu ngày 01 đến khi hết ngày sau cùng của tháng.

2. Kỳ kế toán của đơn vị chức năng kế toán mớiđược ra đời được vẻ ngoài như sau:

a) Kỳ kế toán đầu tiên của doanhnghiệp new được thành lập tính từ trên đầu ngày được cấp cho Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp cho đến khi hết ngày sau cùng của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán quý, kỳ kếtoán tháng theo lao lý tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán đầu tiên củađơn vị kế toán tài chính khác tính từ trên đầu ngày quyết định ra đời đơn vị kế toán bao gồm hiệulực đến khi xong ngày sau cùng của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính thángtheo qui định tại khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị kế toán tài chính khi bị chia, hợpnhất, sáp nhập, biến đổi loại hình hoặc hiệ tượng sở hữu, giải thể, chấm dứthoạt động, phá sản thì kỳ kế toán sau cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán tài chính năm, kỳkế toán quý, kỳ kế toán tháng theo công cụ tại khoản 1 Điều này cho đến khi kết thúc ngàytrước ngày đưa ra quyết định chia, thích hợp nhất, sáp nhập, biến hóa loại hình hoặc hìnhthức sở hữu, giải thể, dứt hoạt động, phá sản đơn vị chức năng kế toán tất cả hiệu lực.

4. Trường phù hợp kỳ kế toán tài chính năm đầutiên hoặc kỳ kế toán năm ở đầu cuối có thời gian ngắn lại hơn nữa 90 ngày thì được phépcộng với kỳ kế toán năm tiếp sau hoặc cộng với kỳ kế toán năm ngoái đó nhằm tínhthành một kỳ kế toán tài chính năm; kỳ kế toán tài chính năm thứ nhất hoặc kỳ kế toán năm cuối cùngphải ngắn lại 15 tháng.

Điều 13. Cáchành vi bị nghiêm cấm

1. đưa mạo, khai man hoặc thỏa thuận,ép buộc fan khác giả mạo, khai man, tẩy xóa triệu chứng từ kế toán tài chính hoặc tư liệu kếtoán khác.

2. Cụ ý, thỏa thuận hoặc nghiền buộcngười khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

3. Để xung quanh sổ kế toán tài chính tài sản, nợphải trả của đơn vị chức năng kế toán hoặc có tương quan đến đơn vị kế toán.

4. Hủy bỏ hoặc thay ý làm hư hỏngtài liệu kế toán tài chính trước khi xong thời hạn tàng trữ quy định tại Điều 41 củaLuật này.

5. Ban hành, chào làng chuẩn mực kếtoán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

6. Mua chuộc, doạ dọa, trù dập, épbuộc người làm kế toán tài chính thực hiện các bước kế toán không đúng với nguyên tắc củaLuật này.

7. Bạn có trách nhiệm quản lý,điều hành đơn vị chức năng kế toán kiêm làm cho kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệptư nhân với công ty nhiệm vụ hữu hạn vì một cá thể làm công ty sở hữu.

8. Bố trí hoặc thuê tín đồ làm kếtoán, tín đồ làm kế toán tài chính trưởng cảm thấy không được tiêu chuẩn, đk quy định tại Điều51 với Điều 54 của phép tắc này.

9. Thuê, mượn, cho thuê, đến mượnchứng chỉ kế toán viên, Giấy ghi nhận đăng cam kết hành nghề dịch vụ thương mại kế toán dướimọi hình thức.

10. Lập hai khối hệ thống sổ kế toántài chính trở lên hoặc cung cấp, chào làng các báo cáo tài thiết yếu có số liệu khôngđồng nhất trong cùng một kỳ kế toán.

11. Marketing dịch vụ kế toán tài chính khichưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hànhnghề dịch vụ kế toán lúc không đảm bảo điều kiện lý lẽ của nguyên lý này.

12. Thực hiện cụm từ bỏ “dịch vụ kếtoán” trong tên gọi của doanh nghiệpnếu sẽ quá 06 tháng tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp màvẫn ko được cung cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán hoặcdoanh nghiệp đã chấm dứt kinh doanh thương mại & dịch vụ kế toán.

13. Mướn cá nhân, tổ chức không đủđiều khiếu nại hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kếtoán cho đơn vị mình.

14. Kế toán viên hành nghề vàdoanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thông đồng, móc nối với quý khách hàng đểcung cấp, chứng thực thông tin, số liệu kế toán tài chính sai sự thật.

15. Các hành vi bị nghiêm cấm kháctheo công cụ của lao lý về phòng, chống tham nhũng trong vận động kế toán.

Điều 14. Giátrị của tài liệu, số liệu kế toán

1. Tài liệu, số liệu kế toán tài chính cógiá trị pháp luật của đơn vị kế toán và được áp dụng để công bố, công khai minh bạch theoquy định của pháp luật.

2. Tài liệu, số liệu kế toán tài chính là cơsở để xây dựng và xét coi ngó kế hoạch, dự toán, quyết toán, coi xét, cách xử trí hànhvi vi phạm pháp luật.

Điều 15.Trách nhiệm quản lí lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tư liệu kế toán

1. Đơn vị kế toán tất cả trách nhiệmquản lý, sử dụng, bảo vệ và lưu trữ tài liệu kế toán.

2. Đơn vị kế toán có trách nhiệmcung cấp cho thông tin, tài liệu kế toán tài chính kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạchcho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo phép tắc của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG CÔNGTÁC KẾ TOÁN

Mục 1. CHỨNG TỪKẾ TOÁN

Điều 16. Nộidung hội chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có những nộidung đa phần sau đây:

a) Tên cùng số hiệu của hội chứng từ kếtoán;

b) Ngày, tháng, năm lập hội chứng từ kếtoán;

c) Tên, địa chỉ cửa hàng của cơ quan, tổ chức,đơn vị hoặc cá thể lập chứng từ kế toán;

d) Tên, showroom của cơ quan, tổ chức,đơn vị hoặc cá nhân nhận triệu chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nhiệm vụ kinh tế, tàichính phạt sinh;

e) Số lượng, 1-1 giá và số chi phí củanghiệp vụ tởm tế, tài thiết yếu ghi bằng số; tổng số chi phí của hội chứng từ kế toándùng nhằm thu, chi tiền ghi bằng số và bởi chữ;

g) Chữ ký, họ cùng tên của bạn lập,người coi ngó và những người có liên quan đến triệu chứng từ kế toán.

2. Ngoài các nội dung hầu hết củachứng trường đoản cú kế toán qui định tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán rất có thể có thêmnhững câu chữ khác theo từng loại chứng từ.

Điều 17. Chứngtừ năng lượng điện tử

1. Hội chứng từ năng lượng điện tử được xem là chứngtừ kế toán khi có những nội dung vẻ ngoài tại Điều 16 của giải pháp này và được thể hiệndưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa cơ mà không bị biến hóa trong quá trìnhtruyền qua mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc bên trên vật mang tinnhư băng từ, đĩa từ, những loại thẻ thanh toán.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tập Làm Văn Lớp 4 Tả Con Chó Lớp 4 Hay Có Dàn Ý, Hướng Dẫn Tập Làm Văn Lớp 4 Tả Con Chó

2. Hội chứng từ điện tử yêu cầu bảo đảmtính bảo mật thông tin và bảo toàn dữ liệu, tin tức trong quy trình sử dụng với lưu trữ;phải được quản ngại lý, kiểm soát chống các hình thức lợi dụng khai thác, xâm nhập,sao chép, ăn cắp hoặc áp dụng chứng từ điện tử không nên quy định. Chứng từđiện tử được cai quản như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bạn dạng mà nó được tạo ra,gửi đi hoặc nhận nhưng phải có một cách đầy đủ thiết bị cân xứng để sử dụng.

3. Khi triệu chứng từ bằng giấy đượcchuyển thành triệu chứng từ năng lượng điện tử để giao dịch, giao dịch thanh toán hoặc ngược lại thì chứngtừ điện tử có mức giá trị để tiến hành nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu đó, hội chứng từ bằnggiấy chỉ có giá trị giữ giàng để ghi sổ, theo dõi cùng kiểm tra, không tồn tại hiệu lựcđể giao dịch, thanh toán.

Điều 18. Lậpvà tàng trữ chứng từ bỏ kế toán

1. Những nghiệp vụ gớm tế, tàichính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải khởi tạo chứng từ kếtoán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho từng nghiệp vụ kinh tế, tàichính.

2. Hội chứng từ kế toán bắt buộc được lậprõ ràng, đầy đủ, kịp thời, đúng chuẩn theo nội dung luật trên mẫu. Trong trườnghợp hội chứng từ kế toán chưa tồn tại mẫu thì đơn vị chức năng kế toán được từ bỏ lập chứng từ kếtoán nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung hiện tượng tại Điều 16 của lý lẽ này.

3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tàichính trên giấy tờ kế toán không được viết tắt, ko được tẩy xóa, sửa chữa; khiviết phải dùng bút mực, số với chữ viết yêu cầu liên tục, không ngắt quãng, nơi trốngphải gạch chéo. Hội chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán vàghi sổ kế toán. Lúc viết sai bệnh từ kế toán thì bắt buộc hủy bỏ bằng phương pháp gạchchéo vào chứng từ viết sai.

4. Triệu chứng từ kế toán phải được lậpđủ số liên quy định. Trường hợp phải khởi tạo nhiều liên triệu chứng từ kế toán mang đến mộtnghiệp vụ tởm tế, tài chủ yếu thì nội dung những liên đề xuất giống nhau.

5. Người lập, bạn duyệt cùng nhữngngười khác ký kết tên trên giấy kế toán phải chịu trách nhiệm về văn bản củachứng từ bỏ kế toán.

6. Hội chứng từ kế toán được lập dướidạng triệu chứng từ năng lượng điện tử đề nghị tuân theo qui định tại Điều 17, khoản 1 và khoản 2Điều này. Triệu chứng từ điện tử được in ấn ra giấy và tàng trữ theo phương tiện tại Điều 41của chế độ này. Trường vừa lòng không in ra giấy mà triển khai lưu trữ trên những phươngtiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn an toàn, bảo mật tin tức dữ liệu và phải bảo đảmtra cứu vớt được trong thời hạn lưu giữ trữ.

Điều 19. Kýchứng từ kế toán

1. Hội chứng từ kế toán phải có một cách đầy đủ chữký theo chức danh quy định trên bệnh từ. Chữ ký trên giấy kế toán đề xuất đượcký bằng loại mực không phai. Ko được ký chứng từ kế toán bằng mực red color hoặcđóng dấu chữ ký kết khắc sẵn. Chữ ký trên giấy tờ kế toán của một bạn phải thốngnhất. Chữ ký trên giấy tờ kế toán của fan khiếm thị được thực hiện theo quyđịnh của thiết yếu phủ.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phảido người có thẩm quyền hoặc tín đồ được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký hội chứng từ kếtoán khi không ghi đủ nội dung triệu chứng từ thuộc trọng trách của bạn ký.

3. Triệu chứng từ kế toán đưa ra tiền phảido người có thẩm quyền duyệt đưa ra và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền kýtrước khi thực hiện. Chữ ký trên giấy tờ kế toán dùng làm chi tiền đề xuất ký theotừng liên.

4. Triệu chứng từ năng lượng điện tử phải gồm chữ kýđiện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên giấy tờ bằnggiấy.

Điều 20. Hóađơn

1. Hóa đơn là triệu chứng từ kế toán dotổ chức, cá nhân bán hàng, hỗ trợ dịch vụ lập, ghi nhận tin tức bán hàng,cung cấp dịch vụ thương mại theo chế độ của pháp luật.

2. Nội dung, hình thức hóa đơn,trình từ bỏ lập, quản lý và sử dụng hoá đơn triển khai theo pháp luật của pháp luậtvề thuế.

Điều 21. Quảnlý, sử dụng chứng tự kế toán

1. Thông tin, số liệu trên hội chứng từkế toán là địa thế căn cứ để ghi sổ kế toán.

2. Bệnh từ kế toán đề xuất được sắpxếp theo văn bản kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản an toàn theo quyđịnh của pháp luật.

3. Chỉ ban ngành nhà nước có thẩmquyền mới gồm quyền trợ thì giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Ngôi trường hợptạm giữ hoặc tịch thu chứng từ kế toán thì ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền phảisao chụp triệu chứng từ bị trợ thời giữ, bị tịch thu, ký xác thực trên triệu chứng từ sao chụpvà giao bản sao chụp cho đơn vị kế toán; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, sốlượng từng loại hội chứng từ kế toán bị tạm duy trì hoặc bị tịch thu và ký kết tên, đóng góp dấu.

4. Cơ quan tất cả thẩm quyền niêmphong bệnh từ kế toán phải tạo lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng một số loại chứngtừ kế toán bị niêm phong và ký kết tên, đóng góp dấu.

Mục 2.

TÀI KHOẢNKẾ TOÁN VÀ SỔ KẾ TOÁN

Điều 22. Tàikhoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán

1. Tài khoản kế toán dùng để phânloại và khối hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu theo câu chữ kinh tế.

2. Hệ thống tài khoản kế toán tài chính gồmcác tài khoản kế toán nên sử dụng. Mỗi đơn vị chức năng kế toán chỉ được thực hiện một hệthống thông tin tài khoản kế toán cho mục tiêu kế toán tài bao gồm theo quy định của cục Tàichính.

3. Cỗ Tàichính quy định cụ thể về tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán áp dụngcho các đơn vị kế toán tài chính sau đây:

a) Đơn vị kế toán tài chính có trọng trách thu,chi chi phí nhà nước;

b) Đơn vị kế toán sử dụng ngânsách công ty nước;

c) Đơn vị kế toán tài chính không sử dụngngân sách nhà nước;

d) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp;

đ) Đơn vị kế toán khác.

Điều 23. Lựachọn áp dụng khối hệ thống tài khoản kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính phải căn cứ vàohệ thống tài khoản kế toán do bộ Tài bao gồm quy định để chọn khối hệ thống tài khoảnkế toán vận dụng ở đơn vị mình.

2. Đơn vị kế toán tài chính được chi tiếtcác thông tin tài khoản kế toán đã chọn để ship hàng yêu cầu làm chủ của đối chọi vị.

Điều 24. Sổ kếtoán

1. Sổ kế toán dùng làm ghi chép, hệthống với lưu giữ cục bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu đã phân phát sinh tất cả liênquan đến đơn vị chức năng kế toán.

2. Sổ kế toán nên ghi rõ thương hiệu đơnvị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ cam kết củangười lập sổ, kế toán tài chính trưởng cùng người đại diện theo luật pháp của đơn vị chức năng kếtoán; số trang; đóng góp dấu giáp lai.

3. Sổ kế toán yêu cầu có những nội dungchủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;

b) Số hiệu cùng ngày, tháng, năm củachứng tự kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

c) nắm tắt nội dung của nghiệp vụkinh tế, tài chủ yếu phát sinh;

d) Số chi phí của nhiệm vụ kinh tế,tài thiết yếu phát sinh ghi vào những tài khoản kế toán;

đ) Số dư đầu kỳ, số phạt sinhtrong kỳ, số dư cuối kỳ.

4. Sổ kế toán bao gồm sổ kế toán tài chính tổnghợp và sổ kế toán chi tiết.

5. Cỗ Tàichính quy định cụ thể về sổ kế toán.

Điều 25. Hệthống sổ kế toán

1. Đơn vị kế toán phải căn cứ vàohệ thống sổ kế toán do cỗ Tài thiết yếu quy định để chọn một hệ thống sổ kế toán ápdụng ở đơn vị.

2. Mỗi đơn vị chức năng kế toán chỉ sử dụngmột khối hệ thống sổ kế toán cho 1 kỳ kế toán năm.

3. Đơn vị kế toán tài chính được ví dụ hoácác sổ kế toán đã lựa chọn để ship hàng yêu cầu kế toán của đối kháng vị.

Điều 26. Mở sổ,ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán

1. Sổ kế toán bắt buộc mở vào đầu kỳ kếtoán năm; so với đơn vị kế toán bắt đầu thành lập, sổ kế toán phải mở trường đoản cú ngàythành lập.

2. Đơn vị kế toán tài chính phải địa thế căn cứ vàochứng từ bỏ kế toán để ghi sổ kế toán.

3. Sổ kế toán buộc phải được ghi kịp thời,rõ ràng, không thiếu theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toánphải bao gồm xác, trung thực, đúng với triệu chứng từ kế toán.

4. Câu hỏi ghi sổ kế toán yêu cầu theotrình tự thời hạn phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệughi bên trên sổ kế toán của năm sau phải tiếp đến thông tin, số liệu ghi trênsổ kế toán tài chính của thời gian trước liền kề. Sổ kế toán cần được ghi tiếp tục từ khi mở sổđến khi khóa sổ.

5. Thông tin, số liệu bên trên sổ kếtoán đề xuất được ghi bằng bút mực; ko ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới;không ghi ông chồng lên nhau; không ghi biện pháp dòng; trường hòa hợp ghi không không còn trangphải gạch chéo cánh phần ko ghi; khi ghi hết trang nên cộng số liệu tổng cộng củatrang và nhảy số liệu tổng số sang trang kế tiếp.

6. Đơn vị kế toán đề nghị khóa sổ kếtoán vào vào cuối kỳ kế toán trước lúc lập report tài bao gồm và trong số trường hợpkhác theo pháp luật của pháp luật.

7. Đơn vị kế toán được ghi sổ kếtoán bằng phương tiện đi lại điện tử. Trường hòa hợp ghi sổ kế toán tài chính bằng phương tiện đi lại điệntử thì phải triển khai các chế độ về sổ kế toán tại Điều 24, Điều 25 cùng cáckhoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này, trừ vấn đề đóng dấu sát lai. Sau thời điểm khóa sổ kếtoán trên phương tiện đi lại điện tử đề nghị in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyểnriêng mang đến từng kỳ kế toán tài chính năm để mang vào giữ trữ. Trường phù hợp không in ra giấymà thực hiện lưu trữ sổ kế toán trên những phương tiện năng lượng điện tử thì phải bảo đảman toàn, bảo mật thông tin dữ liệu với phải đảm bảo an toàn tra cứu giúp được vào thời hạnlưu trữ.

Điều 27. Sửachữa sổ kế toán

1. Khi phát hiện tại sổ kế toán gồm saisót thì không được tẩy xóa làm mất dấu dấu thông tin, số liệu ghi không đúng mà phải sửachữa theo 1 trong những ba phương thức sau đây:

a) Ghi cải chính bằng cách gạch mộtđường trực tiếp vào vị trí sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía bên trên và phải gồm chữ cam kết củakế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại sốsai bằng mực đỏ hoặc đánh dấu số không nên trong dấu ngoặc đơn, sau đó lưu lại số đúngvà phải tất cả chữ ký của kế toán trưởng mặt cạnh;

c) Ghi điều chỉnh bằng phương pháp lập“chứng tự điều chỉnh” cùng ghi thêm số chênh lệch mang lại đúng.

2. Trường hợp phát hiện tại sổ kế toáncó sai sót trước khi report tài chủ yếu năm được nộp mang đến cơ quan nhà nước bao gồm thẩmquyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

3. Trường thích hợp phát hiện tại sổ kế toáncó không nên sót sau khi báo cáo tài chủ yếu năm đang nộp mang đến cơ quan công ty nước gồm thẩmquyền thì phải sửa chữa thay thế trên sổ kế toán của năm đã phát hiện nay sai sót với thuyếtminh về việc sửa chữa này.

4. Sửa chữa sổ kế toán tài chính trong trườnghợp ghi sổ bằng phương tiện đi lại điện tử được tiến hành theo cách thức quy định tạiđiểm c khoản 1 Điều này.

Điều 28. Đánhgiá với ghi thừa nhận theo giá trị hợp lý

1. Các loại gia tài và nợ nên trảđược nhận xét và ghi dấn theo giá bán trị hợp lí tại thời điểm thời điểm cuối kỳ lập báo cáotài thiết yếu gồm:

a) pháp luật tài thiết yếu theo yêu thương cầucủa chuẩn mực kế toán bắt buộc ghi nhận và review lại theo quý hiếm hợp lý;

b) những khoản mục chi phí tệ có gốcngoại tệ được review theo tỷ giá thanh toán thực tế;

c) những tài sản hoặc nợ đề nghị trảkhác có giá trị dịch chuyển thường xuyên, theo yêu cầu của chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính phảiđược review lại theo quý hiếm hợp lý.

2. Việc reviews lại tài sản và nợphải trả theo giá chỉ trị phù hợp phải bảo đảm có căn cứ xác thực. Trường thích hợp khôngcó đại lý để xác định được quý giá một cách an toàn và tin cậy thì gia tài và nợ phảitrả được ghi dìm theo giá bán gốc.

3. Cỗ Tài chính quy định núm thểcác gia sản và nợ đề nghị trả được ghi dìm và review lại theo giá trị hợp lý,phương pháp kế toán ghi nhận và đánh giá lại theo quý hiếm hợp lý.

Mục 3. BÁO CÁOTÀI CHÍNH

Điều 29. Báocáo tài thiết yếu của đơn vị chức năng kế toán

1. Report tài chính của đơn vị chức năng kếtoán dùng để tổng hợp cùng thuyết minh về tình hình tài thiết yếu và tác dụng hoạt độngcủa đơn vị kế toán. Báo cáo tài bao gồm của đơn vị kế toán gồm:

a) báo cáo tình hình tài chính;

b) report kết trái hoạt động;

c) report lưu giao dịch chuyển tiền tệ;

d) Thuyết minh báo cáo tài chính;

đ) report khác theo pháp luật củapháp luật.

2. Bài toán lập báo cáo tài chính củađơn vị kế toán được thực hiện như sau:

a) Đơn vị kế toán phải tạo lập báo cáotài thiết yếu vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp điều khoản có phép tắc lập báo cáotài thiết yếu theo kỳ kế toán tài chính khác thì đơn vị kế toán phải khởi tạo theo kỳ kế toán tài chính đó;

b) vấn đề lập báo cáo tài bao gồm phảicăn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cấp trên nên lậpbáo cáo tài chủ yếu tổng hòa hợp hoặc report tài chính hợp tuyệt nhất dựa trên báo cáo tàichính của các đơn vị kế toán trong cùng đơn vị kế toán cấp trên;

c) report tài chính phải được lậpđúng nội dung, phương thức và trình bày đồng bộ giữa những kỳ kế toán; trường hợpbáo cáo tài chủ yếu trình bày khác biệt giữa các kỳ kế toán thì bắt buộc thuyết minhrõ lý do;

d) report tài chính phải gồm chữký của tín đồ lập, kế toán trưởng với người đại diện thay mặt theo điều khoản của đơn vị chức năng kếtoán. Fan ký báo cáo tài thiết yếu phải phụ trách về nội dung của báo cáo.

3. Báo cáo tài chính năm của solo vịkế toán đề xuất được nộp đến cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền trong thời hạn 90ngày, tính từ lúc ngày xong kỳ kế toán năm theo điều khoản của pháp luật.

4. Cỗ Tàichính quy định cụ thể về report tài chủ yếu cho từng nghành nghề dịch vụ hoạt động; tráchnhiệm, đối tượng, kỳ lập, cách thức lập, thời hạn nộp, khu vực nhận report vàcông khai report tài chính.

Điều 30. Báocáo tài chính nhà nước

1. Báo cáo tài bao gồm nhà nước đượclập trên các đại lý hợp nhất report tài chính của phòng ban nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập, tổ chức kinh tế tài chính và các đơn vị có tương quan khác thuộc quanh vùng nhà nước,dùng nhằm tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chủ yếu nhà nước, công dụng hoạt độngtài chủ yếu nhà nước và lưu giao dịch chuyển tiền tệ từ chuyển động tài chủ yếu nhà nước trênphạm vi toàn nước và từng địa phương.

2. Báo cáo tài chủ yếu nhà nước cungcấp tin tức về tình trạng thu, chi ngân sách chi tiêu nhà nước, những quỹ tài chủ yếu nhànước, nợ công, vốn nhà nước trên doanh nghiệp, tài sản, nguồn chi phí và áp dụng nguồnvốn ở trong phòng nước. Báo cáo tài chính nhà nước gồm:

a) báo cáo tình hình tài chủ yếu nhànước;

b) report kết quả vận động tàichính đơn vị nước;

c) report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ;

d) Thuyết minh báo cáo tài chínhnhà nước.

3. Bài toán lập report tài thiết yếu nhànước được thực hiện như sau:

a) cỗ Tài chính phụ trách lậpbáo cáo tài chính nhà nước bên trên phạm vi toàn quốc, trình chính phủ nước nhà để báo cáoQuốc hội; lãnh đạo Kho bạc đãi Nhà nước công ty trì, phối phù hợp với cơ hòm chính lậpbáo cáo tài chủ yếu thuộc phạm vi địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh đểbáo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp;

b) các cơ quan bên nước, đơn vị chức năng sựnghiệp, tổ chức tài chính và các đơn vị có tương quan có trách nhiệm lập báo cáo củađơn vị mình và báo tin tài chính quan trọng phục vụ vấn đề lập báo cáotài chủ yếu nhà nước trên phạm vi vn và từng địa phương.

4. Report tài thiết yếu nhà nước đượclập và trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân thuộc với thời gian quyết toán ngânsách đơn vị nước theo cách thức của Luật ngân sách nhà nước.

5. Chủ yếu phủquy định cụ thể về nội dung báo cáo tài bao gồm nhà nước; việc tổ chức triển khai thực hiệnlập, công khai báo cáo tài bao gồm nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đối chọi vị,địa phương vào việc tin báo phục vụ câu hỏi lập report tài chủ yếu nhànước.

Điều 31. Nộidung công khai báo cáo tài chính

1. Đơn vị kế toán sử dụng ngânsách bên nước công khai thông tin thu, chi giá cả nhà nước theo chế độ củaLuật chi phí nhà nước.

2. Đơn vị kế toán không sử dụngngân sách nhà nước công khai quyết toán thu, đưa ra tài thiết yếu năm.

3. Đơn vị kế toán tài chính sử dụng các khoảnđóng góp của Nhân dân công khai mục đích kêu gọi và sử dụng các khoản đónggóp, đối tượng đóng góp, nút huy động, công dụng sử dụng với quyết toán thu, đưa ra từngkhoản đóng góp góp.

4. Đơn vị kế toán tài chính thuộc hoạt độngkinh doanh công khai minh bạch các văn bản sau đây:

a) tình trạng tài sản, nợ đề nghị trảvà vốn công ty sở hữu;

b) Kết quả vận động kinh doanh;

c) Trích lập và sử dụng các quỹ;

d) các khoản thu nhập của tín đồ lao động;

đ) những nội dung không giống theo quy địnhcủa pháp luật.

5. Báo cáo tài thiết yếu của đơn vị chức năng kếtoán mà pháp luật quy định phải truy thuế kiểm toán khi công khai minh bạch phải tất nhiên báo cáokiểm toán của tổ chức triển khai kiểm toán.

Điều 32. Hìnhthức cùng thời hạn công khai báo cáo tài chính

1. Vấn đề công khai report tàichính được tiến hành theo một hoặc một số vẻ ngoài sau đây:

a) xây dừng ấn phẩm;

b) thông tin bằng văn bản;

c) Niêm yết;

d) Đăng mua trên trang tin tức điện tử;

đ) Các vẻ ngoài khác theo dụng cụ của pháp luật.

2. Bề ngoài và thời hạn công khai report tàichính của đơn vị chức năng kế toán sử dụng chi phí nhà nước tiến hành theo vẻ ngoài củapháp luật về chi tiêu nhà nước.

3. Đơn vị kế toán không sử dụng giá cả nhà nước,đơn vị kế toán có sử dụng những khoản đóng góp của quần chúng phải công khai minh bạch báocáo tài chủ yếu năm vào thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày nộp report tài chính.

4. Đơn vị kế toán tài chính thuộc chuyển động kinh doanh phảicông khai báo cáo tài thiết yếu năm vào thời hạn 120 ngày, tính từ lúc ngày ngừng kỳkế toán năm. Trường hợp luật pháp về bệnh khoán, tín dụng, bảohiểm gồm quy định rõ ràng về hình thức, thời hạn công khai báo cáo tài bao gồm khácvới pháp luật của giải pháp này thì thực hiện theo nguyên tắc của điều khoản về lĩnh vựcđó.

Điều 33. Truy thuế kiểm toán báo cáotài chính

1. Report tài chính năm của đơn vị chức năng kế toán màpháp quy định quy định phải truy thuế kiểm toán thì cần được kiểm toán trước khi nộp cho cơquan công ty nước có thẩm quyền và trước lúc công khai.

2. Đơn vị kế toán tài chính khi được kiểm toán phải tuânthủ đầy đủ các dụng cụ của lao lý về kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính của đơn vị chức năng kế toán đã đượckiểm toán lúc nộp cho cơ quan công ty nước có thẩm quyền bắt buộc có report kiểm toánkèm theo.

Mục 4. KIỂM TRA KẾ TOÁN

Điều 34. đánh giá kế toán

1. Đơn vị kế toán đề nghị chịu sự kiểmtra kế toán của cơ quan có thẩm quyền. Câu hỏi kiểm tra kế toán chỉ được thực hiệnkhi có đưa ra quyết định của cơ quan tất cả thẩm quyền theo chính sách của pháp luật, trừcác cơ quan mức sử dụng tại điểm b khoản 3 Điều này.

2. Các cơ quan tất cả thẩm quyền quyếtđịnh soát sổ kế toán gồm:

a) bộ Tài chính;

b) những bộ, phòng ban ngang bộ, cơquan thuộc chính phủ và ban ngành khác sinh sống trung ương đưa ra quyết định kiểm tra kế toáncác đơn vị kế toán trong nghành được cắt cử phụ trách;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyếtđịnh kiểm soát kế toán các đơn vị kế toán tài chính tại địa phương bởi vì mình quản lí lý;

d) Đơn vị cung cấp trên ra quyết định kiểmtra kế toán đơn vị chức năng trực thuộc.

3. Các cơ quan có thẩm quyền kiểmtra kế toán gồm:

a) những cơ quan biện pháp tại khoản2 Điều này;

b) cơ sở thanh tra công ty nước,thanh tra siêng ngành về tài chính, truy thuế kiểm toán nhà nước, cơ sở thuế khi thựchiện trọng trách thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các đơn vị kế toán.

Điều 35. Nộidung kiểm tra kế toán

1. Nội dung chất vấn kế toán gồm:

a) soát sổ việc triển khai nộidung công tác kế toán;

b) Kiểm tra bài toán tổ chức máy bộ kếtoán và người làm kế toán;

c) Kiểm tra việc tổ chức cai quản vàhoạt động sale dịch vụ kế toán;

d) Kiểm tra bài toán chấp hành những quyđịnh không giống của điều khoản về kế toán.

2. Nội dung chất vấn kế toán phảiđược xác định trong ra quyết định kiểm tra, trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm b khoản3 Điều 34 của luật này.

Điều 36. Thờigian khám nghiệm kế toán

Thời gian bình chọn kế toán bởi cơquan có thẩm quyền kiểm tra kế toán đưa ra quyết định nhưng không thực sự 10 ngày, không kểngày nghỉ, thời điểm dịp lễ theo quy định của bộ luật lao động. Ngôi trường hợp câu chữ kiểmtra phức tạp, cần phải có thời gian để tấn công giá, đối chiếu, kết luận, cơ quan tất cả thẩmquyền chất vấn kế toán có thể kéo dài thời hạn kiểm tra; thời gian kéo dãn đốivới từng cuộc kiểm tra không quá 05 ngày, không nhắc ngày nghỉ, đợt nghỉ lễ theo quy địnhcủa Bộ qui định lao động.

Điều 37. Quyềnvà trọng trách của đoàn chất vấn kế toán

1. Khi chất vấn kế toán, đoàn kiểmtra kế toán tài chính phải công bố quyết định bình chọn kế toán, trừ các đoàn thanh tra,kiểm tra, truy thuế kiểm toán quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 của luật này. Đoàn kiểmtra kế toán có quyền yêu cầu đơn vị kế toán được kiểm tra hỗ trợ tài liệu kếtoán có tương quan đến nội dung khám nghiệm kế toán với giải trình khi nên thiết.

2. Khi dứt kiểm tra kế toán,đoàn kiểm soát kế toán phải tạo biên phiên bản kiểm tra kế toán cùng giao cho đơn vị chức năng kếtoán được bình chọn một bản; ví như phát hiện có vi phi pháp luật về kế toán thì xửlý theo thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền để xửlý theo điều khoản của pháp luật.

3. Trưởng phi hành đoàn kiểm tra kế toán phảichịu trọng trách về các kết luận kiểm tra.

4. Đoàn soát sổ kế toán bắt buộc tuânthủ trình tự, nội dung, phạm vi và thời gian kiểm tra, ko được làm ảnh hưởngđến hoạt động thông thường của đơn vị kế toán với không được sách nhiễu đơn vị kếtoán được kiểm tra.

Điều 38. Quyềnvà trách nhiệm của đơn vị kế toán được soát sổ kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính được bình chọn kếtoán có trọng trách sau đây:

a) cung cấp cho đoàn bình chọn kếtoán tài liệu kế toán tài chính có tương quan đến nội dung kiểm soát và giải trình những nộidung theo yêu ước của đoàn kiểm tra;

b) Thực hiện tóm lại của đoàn kiểmtra kế toán.

2. Đơn vị kế toán được khám nghiệm kếtoán có các quyền sau đây:

a) phủ nhận việc kiểm tra nếu thấyviệc khám nghiệm không đúng thẩm quyền chế độ tại khoản 2 cùng khoản 3 Điều 34 hoặcnội dung chất vấn không đúng với chế độ tại Điều 35 của cách thức này;

b) khiếu nại với cơ sở nhà nướccó thẩm quyền vào trường đúng theo không gật đầu đồng ý với tóm lại của đoàn chất vấn kếtoán.

Điều 39. Kiểmsoát nội bộ và truy thuế kiểm toán nội bộ

1. điều hành và kiểm soát nội cỗ là câu hỏi thiếtlập với tổ chức tiến hành trong nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, chủ yếu sách,quy trình, luật nội bộ tương xứng với hình thức của điều khoản nhằm bảo đảmphòng ngừa, phân phát hiện, cách xử lý kịp thời rủi ro khủng hoảng và có được yêu mong đề ra.

2. Đơn vị kế toán phải thiết lập cấu hình hệthống kiểm soát điều hành nội cỗ trong đơn vị chức năng để bảo đảm an toàn các yêu mong sau đây:

a) gia tài của đơn vị chức năng được bảo đảman toàn, tránh thực hiện sai mục đích, không hiệu quả;

b) những nghiệp vụ được phê duyệtđúng thẩm quyền với được ghi chép rất đầy đủ làm cửa hàng cho bài toán lập và trình bày báocáo tài chính trung thực, thích hợp lý.

3. Truy thuế kiểm toán nộibộ là việc kiểm tra, đánh giá, đo lường tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệucủa kiểm soát nội bộ.

4. Kiểm toán nộibộ có trách nhiệm sau đây:

a) Kiểm tratính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát điều hành nội bộ;

b) kiểm tra vàxác nhận chất lượng, độ tin cậy của tin tức kinh tế, tài chủ yếu của báo cáotài chính, báo cáo kế toán cai quản trị trước lúc trình ký kết duyệt;

c) soát sổ việctuân thủ vẻ ngoài hoạt động, quản ngại lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tàichính, kế toán, chủ yếu sách, nghị quyết, đưa ra quyết định của lãnh đạo đơn vị chức năng kế toán;

d) vạc hiện hầu hết sơ hở, yếu hèn kém,gian lận trong cai quản lý, đảm bảo an toàn tài sản của đối kháng vị; đề xuất các giải pháp nhằm cảitiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành hoạt động vui chơi của đơn vị kế toán.

5. Thiết yếu phủquy định cụ thể về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, phòng ban nhà nước, đơnvị sự nghiệp.

Mục 5. KIỂM KÊTÀI SẢN, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Điều 40. Kiểmkê tài sản

1. Kiểm kê gia sản là vấn đề cân, đong,đo, đếm số lượng; chứng thực và nhận xét chất lượng, cực hiếm của tài sản, mối cung cấp vốnhiện bao gồm tại thời điểm kiểm kê nhằm kiểm tra, so sánh với số liệu trong sổ kếtoán.

2. Đơn vị kế toán đề nghị kiểm kê tàisản trong số trường đúng theo sau đây:

a) cuối kỳ kế toán năm;

b) Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợpnhất, sáp nhập, giải thể, kết thúc hoạt động, vỡ nợ hoặc bán, đến thuê;

c) Đơn vị kế toán được gửi đổiloại hình hoặc hình thức sở hữu;

d) xẩy ra hỏa hoạn, bọn lụt và cácthiệt hại bất thường khác;

đ) Đánh giá bán lại gia sản theo quyếtđịnh của ban ngành nhà nước có thẩm quyền;

e) những trường hợp khác theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Sau thời điểm kiểm kê tài sản, solo vịkế toán đề nghị lập báo cáo tổng hợp công dụng kiểm kê. Trường hợp bao gồm chênh lệch giữasố liệu thực tiễn kiểm kê cùng với số liệu ghi bên trên sổ kế toán, đơn vị chức năng kế toán phảixác định vì sao và cần phản ánh số chênh lệch, hiệu quả xử lý vào sổ kếtoán trước lúc lập báo cáo tài chính.

4. Câu hỏi kiểm kê nên phản ánh đúngthực tế tài sản, nguồn có mặt tài sản. Người lập cùng ký báo cáo tổng hợp kếtquả kiểm kê phải phụ trách về hiệu quả kiểm kê.

Điều 41. Bảoquản, tàng trữ tài liệu kế toán

1. Tư liệu kế toán buộc phải được đơnvị kế toán bảo quản đầy đủ, bình an trong quá trình sử dụng với lưu trữ.

2. Trường hợptài liệu kế toán tài chính bị trợ thời giữ, bị tịch thâu thì phải gồm biên bản kèm theo bản saochụp tài liệu kế toán đó; ví như tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy diệt thì phảicó biên bạn dạng kèm theo bản sao chụp tài liệu hoặc bản xác nhận.

3. Tư liệu kế toán đề nghị đưa vào lưutrữ vào thời hạn 12 tháng, kể từ ngày hoàn thành kỳ kế toán tài chính năm hoặc kết thúccông bài toán kế toán.

4. Người đại diện thay mặt theo luật pháp củađơn vị kế toán phụ trách tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

5. Tư liệu kế toán yêu cầu được lưutrữ theo thời hạn sau đây:

a) Ít độc nhất vô nhị là 05 năm so với tàiliệu kế toán sử dụng cho cai quản lý, điều hành quản lý của đơn vị chức năng kế toán, gồm cả bệnh từ kếtoán không sử dụng trực tiếp nhằm ghi sổ kế toán và lập report tài chính;

b) Ít độc nhất là 10 năm đối với chứngtừ kế toán áp dụng trực tiếp nhằm ghi sổ kế toán với lập báo cáo tài chính, sổ kếtoán và báo cáo tài chủ yếu năm, trừ ngôi trường hợp luật pháp có vẻ ngoài khác;

c) lưu trữ vĩnh viễn so với tàiliệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về gớm tế, an ninh, quốcphòng.

6. Bao gồm phủquy định rõ ràng từng các loại tài liệu kế toán bắt buộc lưu trữ, thời hạn lưu giữ trữ, thờiđiểm tính thời hạn tàng trữ quy định tại khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và thủ tụctiêu hủy tài liệu kế toán lưu lại trữ.

Điều 42.Trách nhiệm của đơn vị chức năng kế toán trong trường thích hợp tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bịhủy hoại

Khi phát hiện nay tài liệu kế toán tài chính bịmất hoặc bị hủy hoại, đơn vị kế toán phải thực hiện ngay các các bước sau đây:

1. Kiểm tra, xác minh và lập biênbản về số lượng, hiện trạng, lý do tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị diệt hoại;thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền;

2. Tổ chức hồi sinh lại tư liệu kếtoán bị hư hỏng;

3. Contact với tổ chức, cá thể cógiao dịch tài liệu, số liệu kế toán để được sao chụp hoặc chứng thực lại tài liệukế toán bị mất hoặc bị diệt hoại;

4. Đối cùng với tài liệu kế toán tài chính cóliên quan lại đến gia tài nhưng không thể phục sinh bằng các biện pháp chế độ tạikhoản 2 và khoản 3 Điều này thì cần kiểm kê tài sản để lập lại tư liệu kếtoán bị mất hoặc bị diệt hoại.

Mục 6. CÔNG VIỆC KẾTOÁN trong TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔILOẠI HÌNH HOẶC HÌNH THỨC SỞ HỮU, GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN

Điều 43. Côngviệc kế toán tài chính trong trường hòa hợp chia đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán bị phân chia thànhcác đơn vị kế toán bắt đầu phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản,xác định nợ chưa thanh toán, lập report tài chính;

b) phân loại tài sản, nợ chưathanh toán, lập biên phiên bản bàn giao cùng ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn giao;

c) bàn giao tài liệu kế toán tài chính liênquan cho tài sản, nợ chưa thanh toán cho những đơn vị kế toán tài chính mới.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Đan Nguyên Sinh Năm Bao Nhiêu, Bao Nhiêu Tuổi, Gia Đình, Vợ Con

2. Đơn vị kế toán new được thành lậpcăn cứ vào biên bản bàn giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán tài chính theo luật củaLuật này.

Điều 44. Côngviệc kế toán trong ngôi trường hợp bóc tách đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính bị bóc tách một bộphận để ra đời đơn vị kế toán new phải triển khai các công việc sau đây:

a) Kiểm kê tài sản, xác định nợchưa giao dịch thanh toán của phần tử được tách;

b) chuyển giao tài sản, nợ không thanhtoán của phần tử được tách, lập biên bản bàn giao với g