Lỗi Type Mismatch Trong Pascal

     
*Bạn đang xem: Lỗi type mismatch trong pascal

*

*

kính chào mừng chúng ta ghé thăm website www.dongan-group.com.vn của bọn chúng tôi, dongan-group.com.vn xin chúc toàn bộ mọi người được không ít niềm vui và mai mắn!


Xem thêm: Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử ”…

*
Hiện có 0 SP vào giỏ hàng
*Xem thêm: Phương Pháp Tự Học Của Học Sinh, Sinh Viên, Phương Pháp Tự Học Hiệu Quả

Khi làm việc với bất kể một ngữ điệu lập trình nào, bài toán hiểu biết rõ các thông tin lỗi rất quan trọng. Đối với những người đang học ngôn ngữ đó, trong quá trình thao tác không thể tránh khỏi làm việc sai sinh lỗi. Việc biết rõ chân thành và ý nghĩa các thông tin lỗi sẽ giúp cho việc sửa bác trình được cấp tốc hơn, giúp cho những người học nắm rõ hơn các bước mình làm. Đối với những người viết ứng dụng, ý nghĩa các lỗi hiện ra trong quy trình chạy bác bỏ trình cũng rất quan trọng. Fan lập trình cần phải bắt những lỗi trong chương trình để hoàn toàn có thể thông báo kịp thời cho tất cả những người sử dụng, tránh vấn đề chưng trình bị ngắt, không tiến hành tiếp được.

*

Việc học ngôn từ PASCALtrong nhà trường đã trở đề xuất rộng rãi, cho nên vì vậy một tài liệu tế bào tả chi tiết cácthông báo lỗi trong PASCAL cũng khá cần thiết. Tiếp sau đây là cục bộ các thông báolỗi mà người tiêu dùng có thể gặp khi thao tác làm việc với môi trường xung quanh PASCAL.

Các lỗi sinh ra trongquá trình chạy chương trình (Runtime error)

Mã lỗi ý nghĩa

1 Invalid function number không nên số hiệu hàm

2 file not found không tìm thấy file

3 Path not found không tìm thấy đường dẫn

4 Too many mở cửa files Mở quá nhiềufile

5 file access denied không truynhập được file

6 Invalid file handle Số hiệufile không hợp lệ

12 Invalid tệp tin access code Mã tầm nã nhập filekhông vừa lòng lệ

15 Invalid drive number Số hiệu thiếtbị chưa hợp lệ

16 Cannot remove current directory cần thiết xoá hoặc đưa thưmục hiện tại hành

17 Cannot rename across drives ko thể đổi tên cácthiết bị chéo nhau

100 Disk read error Lỗi khi hiểu đĩa

101 Disk write error Lỗi lúc ghi đĩa

102 file not assigned File chưa được chỉ định

103 tệp tin not open File không được mở

104 tệp tin not xuất hiện for đầu vào File không đượcmở để đưa dữ liệu

105 file not xuất hiện for output File chưa đựoc mởđể xuất dữ liệu

106 Invalid numeric format Định dạng sốkhông hợp lệ

150 Disk is write-protected Đĩa đang rất được bo vệ kháng ghi

151 Bad drive request struct length Độ phệ cấu yêu mong cấu trúcthiết bị sai

152 Drive not ready Thiết bị chưa sẵn sàng

154 CRC error in data Lỗi kiểm tra độ dư vòng trongdữ liệu

156 Disk seek error Lỗi tìm kiếm bên trên đĩa

157 Unknown truyền thông media type lần chần kiểu thiết bị

158 Sector Not Found không tìm thấy sector được yêucầu

159 Printer out of paper hết giấytrên trang bị in

160 Device write fault Lỗi ghi thiết bị

161 Device read fault Lỗi phát âm thiết bị

162 Hardware failure Lỗi phần cứng

200 Division by zero Lỗi phân tách cho 0

201 Range check error Lỗi tràn cỗ nhớ

202 Stack overflow error Lỗi tràn ngănxếp

203 Heap overflow error Lỗi tràn vùngnhớ Heap

208 Overlay manager not installed cai quản lí tràn không được càiđặt

209 Overlay file read error Lỗi tràn lúc đọcfile

210 Object not initialized Đối tượngchưa được khởi tạo

211 call to abstract method Lỗi điện thoại tư vấn một phưngthức trừu tượng

212 Stream registration error Lỗi đăng kí dòngxuất nhập

204 Invalid pointer operation bé trỏ phép toànkhông hòa hợp lệ

205 Floating point overflow Tràn lốt phẩyđộng

206 Floating point underflow Tràn vệt phẩy động

207 Invalid floating point operation Phép toàn cùng với số vệt phẩyđộng không phù hợp lệ

Các lỗi biên dịch(Compiler error)

Mã lỗi ý nghĩa 1 Out of memory Thiếu bộ nhớ lưu trữ 2 Identifier expected Thiếu hướng dẫn và chỉ định 3 Unknown identifier thiếu hiểu biết nhiều chỉ định 4 Duplicate identifier Trùng tên 5 Syntax error Lỗi cú pháp 6 Error in real constant Lỗi hằng số thực 7 Error in integer constant Lỗi hằng số nguyên 8 String constant exceeds line Hằng xâu vượt thừa một dòng 9 Too many nested files quá nhiều file lồng nhau 10 Unexpected over of file không tìm kiếm thấy xong xuôi file 11 Line too long file quá lâu năm 12 Type identifier expected không tìm kiếm thấy quan niệm kiểu 13 Too many xuất hiện files rất nhiều file được mở 14 Invalid file name tên file chưa phù hợp lệ 15 file not found không tìm kiếm thấy file 16 Disk full Đĩa đầy 17 Invalid compiler directive Dẫn phía biên dịch chưa hợp lệ 18 Too many files vô số file 19 Undefined type in pointer def không định nghĩa giao diện của nhỏ trỏ 20 Variable identifier expected không tìm thấy định nghĩa đổi thay 21 Error in type Lỗi giao diện 22 Structure too large kết cấu quá mập 23 phối base type out of range đẳng cấp cơ bạn dạng bị tràn 24 tệp tin components may not be files or objects các thành phần không hẳn là file hay object 25 Invalid string length Độ nhiều năm xâu không phù hợp lệ 26 Type mismatch Sai kiểu dáng 27 Invalid subrange base type hình trạng thừa kế không hợp lệ 28 Lower bound > than upper bound Cận dưới khủng hn cận trên (con trỏ nhớ) 29 Ordinal type expected không kiếm thấy hình dáng thứ từ bỏ 30 Integer constant expected không kiếm thấy hằng số nguyên 31 Constant expected phải là hằng số 32 Integer or real constant expected cần là số nguyên hoặc là số thực 33 Pointer Type identifier expected đề nghị là có mang kiểu bé trỏ 34 Invalid function result type thứ hạng trả về của hàm chưa phù hợp lệ 35 Label identifier expected phải là quan niệm nhãn 36 BEGIN expected nên là BEGIN 37 over expected bắt buộc là kết thúc 38 Integer expression expected cần là biểu hiện của số nguyên 39 Ordinal expression expected buộc phải là biểu thị của biến gồm thứ tự 40 Boolean expression expected phải là thể biện của biến xúc tích và ngắn gọn 41 Operand types vày not match không hợp kiểu các toán hạng 42 Error in expression Lỗi biểu diễn 43 Illegal assignment Gán không nên 44 Field identifier expected phải là khái niệm trường 45 Object file too large Đối tượng file quá lớn 46 Undefined EXTERN Không quan niệm EXTERN 47 Invalid object tệp tin record Đối tượng bn ghi file không phù hợp lệ 48 Code segment too large Mã phân đoạn quá lớn 49 Data segment too large dữ liệu phân đoạn quá rộng 50 vị expected Thiếu vị 51 Invalid PUBLIC definition Định nghĩa PUBLIC chưa hợp lệ 52 Invalid EXTRN definition Định nghĩa EXTERN không phù hợp lệ 53 Too many EXTRN definitions rất nhiều định nghĩa EXTERN 54 OF expected thiếu hụt OF 55 INTERFACE expected cần là keyword INTERFACE 56 Invalid relocatable reference Tham chiếu tái xác định không vừa lòng lệ 57 THEN expected Thiếu từ khóa THEN 58 khổng lồ or DOWNTO expected đề nghị là từ khóa TO hoặc DOWNTO 59 Undefined forward biến chuyển hay hàm không được định nghĩa trước kia 60 Too many procedures không ít chương trình con 61 Invalid typecast Sai diễn tả kiểu 62 Division by zero Lỗi phân tách cho 0 63 Invalid tệp tin type hình dáng file không phù hợp lệ 64 Cannot read or write vars of this type cấp thiết đọc hãy ghi kiểu dữ liệu này 65 Pointer variable expected đề nghị là biến con trỏ 66 String variable expected nên là vươn lên là xâu 67 String expression expected yêu cầu là biểu lộ xâu 68 Circular unit reference Tham chiếu vòng những đn vị bác bỏ trình 69 Unit name mismatch không nên tên unit 70 Unit version mismatch không nên version của unit 71 Duplicate unit name Lặp tên unit 72 Unit tệp tin format error kết cấu unit file bị lỗi 73 Implementation expected phải là IMPLEMENTATION 74 Constant and case types don"t match Hằng và những kiểu không hợp 75 Record variable expected yêu cầu là đổi mới record 76 Constant out of range Hằng bị tràn 77 file variable expected yêu cầu là biến chuyển file 78 Pointer expression expected buộc phải là trình bày của con trỏ 79 Integer or real expression expected đề xuất là biểu lộ của số nguyên hoặc số thực 80 Label not within current block Nhãn ko đi cùng với khối hiện hành 81 Label already defined Nhãn vẫn được tư tưởng 82 Undefined label in preceding stmt part Không tư tưởng trước nhãn 83 Invalid